Financieringsmogelijkheden

Ben je op zoek naar subsidie voor kunst, een geschikt cultuurfonds zoals het fonds cultuurparticipatie of een Brabants fonds? Kunstloc Brabant adviseert over je plannen voor de impulsgelden en ondersteunt het Jeugdfonds Cultuur Brabant. Verder vind je op deze pagina een lijst van Brabantse en landelijke fondsen die aanvragen voor amateurkunst en/of community art projecten in behandeling nemen. 

Impulsgelden

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Naast de professionele kunsten, zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

Bekijk hier het impulsgeldenprogramma

Wat kun je met impulsgelden?

Kamerata Zuid
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Know the Ledge
Brass 'n Woods Festival
Kaapstad 2020
Ademgaten
Quarantaine uitzicht
To pick up a stone
Trumped by Music
BROET
Professionalisering Marieke van de Ven
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Bredase Volksverhalen
Vandaag groei ik
Dochters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Hondje Haring
Biografie Dio Rovers
 Mantelzorgers Gestript 2
Sannety | Lisanne van Hek
De Kleinste Werking
Zevenentwintig
PLYGRND.city
Zul je met mij
Nieuwe vleugel voor Kamermuziek 's-Hertogenbosch
 Nabuurs&VanDoorn
Saved the World Today
Als skiën dansen wordt
Wij zijn 13
Eboundja
Common Ground
Zorg voor Doy
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Groene Engel
Aus Berlin
Diggers Studio's
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Wildpark
Garden of Abundance | Juul Rameau
Het Groote Hoofd
LaMelis
Alexandra Crouwers
TweeDoek
Land van suiker en benzine
Oyster 1942
Goeikes
The World that Could Be
Millennials or the next great generation
Wrijving
Zwermers
Windup Space EP 2
OMG It's Me
De reizigers
Piloot met de vijf strepen
Manifestations
Dock Zuid
Parelmoer
Moon
Radio Ben
Haru
Van leeftijd(s) genoten
Broer
Een klein stukje van bijna alles
Kranen/Gille
Akasha - An Inner Journey
New Dutch Connections
Service à la Russe
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Vloeistof
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Een dun plakje marsepein
Oorwurm
Theater van de Stad
Hazenjacht
BEAT Plastic Waste
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Ze zien los!
Van Houdoe naar How Do...?
An Evening With Knives
Kempenerpop
Daan Manneke 80
Studio Juul Rameau
Op de grens van mijn eiland
Family Stranger
Hopsa Heisasa | Vincent van den Ouden
STER | Catherina Iosifidis
Hoi meisje | Jamila Smit
Gebroken | Sjoerd Damen
Echt Hout | Raffi Shahbaz Nazarian
Luka | Roelie Post
Controller | Jesse van der Meulen
Buoyancy
Anamnesis | Caspar Naaijkens
Doloris
De Operateur | Jasper Loos
Envisions
Sexual healing
Het licht & het duister
Scarlet Stories | Necrologies
Vaste locatie The Living Museum
Henny. Ik ben nog niet klaar
Capella Brabant
I like school and school likes me
Heruitgave Design Works
Debuutalbum Mudita
't Is goed zo
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
The Mother of Beauty
Opera op de Parade
Alles in Kleur - Sheewawah
Concertvleugel voor Paradox
Een passende entree voor de LocHal
Dyane Donck
Theatergroep Trots
Urbanlicious, back to the future
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Studio Nova
Stichting Opia 55
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
Urban Matterz
De Fabriek
Wouter Strietman
Miesjel van Gerwen
Roos van Soest
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
De Oude Ambachten
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
L.I.F.E.
Jenny Ymker
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand
Generatie Zuid

Brabantse Fondsen

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant

De Provincie Noord-Brabant hecht grote waarde aan cultuurparticipatie en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Brabanders kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Daarom is deze subsidieregeling er voor gemeenten om deelname aan het Jeugdfonds Cultuur Brabant nog aantrekkelijker te maken. De subsidieregeling verhoogt eenmalig het door gemeenten ingelegde bedrag.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Wil je een amateurkunstproject financieren dat een provinciale en artistieke uitstraling heeft? Zou je een theatervoorstelling neer willen te zetten met je vereniging? Of wil je graag een filmproductie realiseren? Je plan komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds als het artistiek inhoudelijk interessant is. Je kunt vier keer per jaar een aanvraag doen: voor 1 februari, voor 1 mei, voor 1 augustus en voor 1 november

Buurtcultuurfonds

Maak je werk van het leefbaar maken van je buurt of wijk door amateurkunst? Werk je daarbij samen met een professionele kunstenaar? Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. 

Brabant C

BrabantC heeft het doel om het cultuursysteem van de provincie duurzaam te versterken en initiatieven minder subsidieafhankelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het financieren van projecten met hoge artistieke kwaliteit en bewezen ondernemerschap die leiden tot een ‘next level’ en (inter)nationale kwaliteit hebben. 

Meerjarenregeling amateurkunst

Voor het eerst krijgen instellingen voor amateurkunst een provinciale subsidie voor 4 jaar, in plaats van per jaar. De Gedeputeerde Staten besloten in juli 2017 om aan 19 instellingen in totaal 2,4 miljoen euro subsidie te verlenen. Dit zijn de organisaties die aan de regeling meedoen.

Draag je bij aan het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst door op provinciaal niveau te werken aan kwaliteit, organisatiegraad of talentontwikkeling? De regeling Meerjarenregeling Amateurkunst wordt uitgevoerd door de Provincie Brabant.

Je kunt de volledige regeling lezen op de website van de provincie Brabant

Landelijke fondsen

VSB Fonds

Dit fonds heeft een regeling waarin ze projecten ondersteunen die een grote impuls geven aan de technische en artistieke ontwikkeling van amateurkunstenaars. Het gaat om projecten die de beoefenaars en hun ontwikkeling centraal stellen. Denk aan deelnemers die samenwerken met externe professionals en bijzondere samenwerkingsprojecten 

Fonds 21

Er is een programma Jongeren & cultuur: doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten van jongeren (12-30 jaar) die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving dreigen te verliezen. Denk daarbij aan professionele tentoonstellingen, voorstellingen of documentaires waarbij jongeren betrokken zijn in het maakproces of waarbij zij als ambassadeur het aanbod voor een grotere groep jongeren ontsluiten.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Ondersteunt experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere partijen, nieuwe kunstvormen of disciplines worden bedacht. Daarnaast staat de subsidieregeling Jonge Kunst open. Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert samen met Fonds Soziokultur duurzame samenwerkingsrelaties tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland op het gebied van actieve cultuurparticipatie. De nieuwe regelingen voor 2018 vind je hier.

Bouwfonds Cultuurfonds

Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. 

BankGiro Loterij Fonds

Aanvragen moeten gericht zijn op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. 

Stichting DOEN

Je kunt hier een aanvraag indienen voor sociale (sociaal ondernemen, nieuwe ontmoetingsplekken) en groene initiatieven (duurzaam ondernemen, nieuwe economie, duurzame energie). 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. Vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse. 

RCOAK

Dit fonds richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst en cultuurprojecten. Je kunt doorlopend aanvragen, er zijn geen deadlines. 

Stichting Sluyterman van Loo

Het doel van deze stichting is het bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen zijn zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.

Bekijk voor meer landelijke fondsen ook de website van LKCA

Lokale mogelijkheden

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden.

Informeer eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist;
  • particuliere initiatieven en fondsen.  

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren. Wil jij weten welke centra voor de kunsten en amateurkunst-organisaties er actief zijn in Brabant? Bekijk dan eens onze netwerk-pagina. 

Heb je plannen om impulsgelden aan te vragen?

Heb je behoefte aan advies, of zou je graag eens met iemand willen sparren over je plan? Neem gerust contact met ons op.