Verenigingen draaiende houden, een hele kunst!

Er is al heel wat geschreven over het besturen van verenigingen. Het is en blijft lastig om goede bestuursleden te vinden. Bij de dansvereniging waar ik lid van ben is dat niet anders. In mijn werk kan ik partijen adviseren, maar de werkelijkheid is vaak grillig.

Even eerlijk: hoe graag ik het anders zou zien, onze vereniging staat op omvallen. Er zijn te weinig bestuursleden wat zorgt voor te veel taken voor te weinig mensen. Dat gaat me aan het hart: ik zie de waarde van een vereniging als plek om je passie te delen. Ik wil in deze blog dan ook graag praktische tips geven die je kan toepassen bij het vinden van bestuursleden voor je eigen vereniging. Samen amateurkunst mogelijk maken!

Wat is er aan de hand?

In de maatschappij zie je steeds meer de tendens van commercialisering en individualisering. Deze ontwikkeling staat haaks op het verenigingsleven waar juist de gezamenlijkheid bovenaan staat. We zien het gebeuren dat leden zich gedragen als consumenten met daarbij de steeds hoger wordende eisen en wensen. We denken dan ook vaak dat een bestuursfunctie vervullen niet hoog op iemands wensenlijstje staat. Een tegengeluid is er ook. Uit de Verenigingsmonitor van het LKCA is gebleken dat gezelligheid de belangrijkste reden is om bij een vereniging te gaan. Dus leden zoeken zeker naar verbinding en ergens bij horen. En dat kan ook binnen een bestuur. We moeten alleen wel de juiste snaar raken om iemand bij het bestuur te betrekken.

Tips

Bij Kunstloc spreken we verenigingen die voldoende bestuursleden hebben. We zijn dan altijd nieuwsgierig naar wat ze gedaan hebben om een krachtig bestuur te hebben. Wat tips die we hebben opgehaald:

  • Maak voor het vinden van een bestuurslid een duidelijk profiel.  Zo weet een bestuurslid meteen waar hij aan toe is, wat het werk inhoudt en wat hij van je organisatie kan verwachten.
  • Het is voor mensen vaak lastig om ‘ja’ te zeggen als ze weten dat er veel werk ligt wat op weinig schouders rust. Je kunt een voorwaarde stellen: ‘zeg je ja als we vijf mensen weten te werven’? Zo weten potentiele bestuursleden dat ze er niet alleen voor komen te staan.
  • Mensen willen graag gevraagd worden in plaats van zelf moeten opstaan. Nodig een potentieel bestuursleden uit en doe een appel op hun competenties en leg uit waarom juist die persoon een waardevolle bijdrage kan leveren.
  • Ben bereid om te schuiven in takenpakketten binnen het bestuur als een nieuw bestuurslid zich aandient. Bekijk waar ieders motivatie en competentie ligt om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten.
  • Kom je er echt niet uit en staat er niemand op? Bekijk de alternatieven: is een fusie met een andere vereniging een oplossing of kun je taken outsourcen? Houd het belang in de gaten: een aansprekend aanbod in je eigen lokale omgeving.

Bij Kunstloc blijven we tips ophalen bij succesvolle verenigingen. We staan altijd open voor meer kennisdeling zodat we elkaar vooruit kunnen helpen. Zo kregen we via Linkedin een aantal tips binnen:

Kiki Bakker heeft als expertise om jouw achterban te mobiliseren. Haar tips:

  • Richt de ALV niet zo in dat het bestuur op afstand beoordeeld wordt, maar geef dit weer terug aan de leden. Er ontstaat dan een grotere verantwoordelijkheid.
  • Stel een vrijwilligers- of ledenverantwoordelijke aan die continu gesprekken voert om mensen bij de club te betrekken. Zo bouw je een cultuur van vragen stellen en hulp durven vragen en echt te luisteren.

 

Uit het panel van LKCA kwam ook deze tip:

  • Laat niet-leden toe in het bestuur. Bijvoorbeeld oud-politici die graag maatschappelijk betrokken zijn én weten hoe de lokale politiek werkt.

 

En Marijke Blom van Quadrifolium Fondsenwerving gaf een leestip om nog verder in het onderwerp te duiken:

 

Hopelijk lukt het bij onze dansvereniging ook om het tij te keren. Nu nog even alle adviezen opvolgen!

Meer weten over versterken van je bestuur?

Neem contact met mij op.

Meer tips voor amateurkunstverenigingen

Toekomstcheck voor organisaties

Toekomstcheck voor organisaties

Het draaiend houden van een amateurkunstorganisatie vergt nogal wat van haar vrijwilligers. Wil je hier slimmer mee omgaan? Volg dan dit stappenplan!

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Checklists, stappenplannen en invuldocumenten die helpen helder te krijgen wat de WBTR voor gevolgen heeft voor jouw stichting of vereniging.

Amateurkunst in beweging

Amateurkunst in beweging

Stichting Oss Cultureel, fanfarecoach Thijs Hazeleger, Theater Zeevuh en Gemengd Koor Cantiqua vertelden tijdens ons webinar Amateurkunst #3 meer over hoe zij veerkrachtig reageren op ontwikkelingen binnen de Brabantse amateurkunstwereld.

Verbinden in de amateurkunst

Verbinden in de amateurkunst

Korenveld, deDansPunt., KRACHTVOER Theater en DUKEBOX: vier organisaties die zich inzetten voor amateurkunst in Brabant. Hoe zoeken zij verbinding op, en hoe kun jij aanhaken? Ze vertelden er meer over tijdens ons webinar Amateurkunst #2.

Subsidieregelingen voor amateurkunst & cultuurparticipatie

Subsidieregelingen voor amateurkunst & cultuurparticipatie

Ben je op zoek naar subsidie voor amateurkunst of community art projecten? Bekijk hier de financieringsmogelijkheden.

Op weg naar een succesvolle samenwerking

Op weg naar een succesvolle samenwerking

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Lees ons inspiratieboekje vol tips en aandachtspunten voor de cultuursector en het onderwijs.

9 tips om jongeren te bereiken

9 tips om jongeren te bereiken

Jongeren warm maken voor kunst is niet makkelijk. Ga je de investering aan? Benut dan deze tips en kansen.

Vrijwilligers werven en behouden

Vrijwilligers werven en behouden

Wie krijg je zo gek om zich in te spannen voor jouw vereniging? In dit artikel geven we 10 tips voor voldoende organisatiekracht.

Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Een reeks praktische tips van verenigingen met een krachtig bestuur.

Netwerk en ondersteuning voor amateurkunst

Netwerk en ondersteuning voor amateurkunst

Ontdek het brede netwerk op gebied van amateurkunst op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.