Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

November Music won onlangs een Fair Practice Award van Nieuw Geneco. Bert Palinckx, artistiek directeur bij November Music (van 1 t/m 12 november in Den Bosch) – bespreekt in dit blog hoe zijn organisatie de code in de praktijk toepast. 

De Fair Practice Code (FPC) is in januari 2020 in het leven geroepen om een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te realiseren. De FPC is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt.  

Onlangs kregen wij – November Music - de Nieuw Geneco Fair Practice Award. Het is natuurlijk een grote eer dat juist de Genootschap van Nederlandse Componisten deze prijs uitreikt want zonder makers en componisten geen nieuwe muziek en geen November Music (NM).

Uit het juryrapport:

‘De jury roemt de huidige praktijk van transparante communicatie, duidelijke afspraken en het grote publieksbereik, naast de inzet die het festival toont om componisten eerlijk te betalen. De jury merkt op dat het festival zich opstelt als een gelijkwaardige partner van de componist door de componist te blijven betrekken in alle facetten van de productie en door begrip te tonen voor de grilligheid van het creatieve proces, zonder de transparantie en doelen uit het oog te verliezen. Naast dit alles is het festival een sterke internationale speler en biedt het componisten kansen bij buitenlandse festivals.’

Mooie woorden maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

Voor ons is het startpunt voor een concert eigenlijk altijd de maker/componist. We benaderen een maker waarmee we graag willen werken of de maker benadert ons voor een verkennend gesprek of heeft al een idee. De artistieke input van de maker staat altijd centraal. Onze rol is reflecteren, vragen stellen en vervolgens de (financiële en praktische) haalbaarheid toetsen. 

Daarbij moet je denken aan vragen als: waar sta je in je carrière en waar wil je naar toe groeien? Met wie wil je graag werken? Hoeveel repetitietijd heb je nodig? Waar zie je partners? Met onze ervaring en expertise lukt het eigenlijk altijd om de juiste omvang van een project te kiezen en de beste musici te vinden. Vervolgens gaan we aan de slag met budgetten en op zoek naar andere speelplekken in binnen- en buitenland. Daar waar mogelijk proberen we ook internationale musici, ensembles en festivals te betrekken. Dat laatste lukt gelukkig steeds beter waardoor Nederlandse makers in een internationale context worden geplaatst. We streven naar een duurzame relatie met makers en hanteren de Fair Practice Tabel van het Nieuw Geneco als het gaat om compositieopdrachten.

Vertrouwen is de basis

Het sleutelwoord voor ons is vertrouwen. Naast de andere vier kernwaarden uit de FPC is dit voor ons de basis voor al onze samenwerkingen. Dat betekent geen uitgebreide contracten maar eenvoudige basisafspraken en een transparante open communicatie. Ga uit van vertrouwen en timmer niet alles dicht in contracten en lange mails.

Met vertrouwen, duurzaamheid en transparantie als uitgangspunten hebben we een fijne samenwerking met onze makers, zoals met deze drie Brabantse makers (dit jaar te bewonderen op November Music): 

Aart Strootman

Componist, instrumentbouwer en musicus Aart Strootman volgen we al ruim 15 jaar, sinds hij als klassiek gitarist optrad op November Music (NM) met Fontys studentenensemble fc Jongbloed. Vijf jaar later stond hij met zijn eigen groep TEMKO op het festival, doorliep hij de trajecten van de nieuwe makersregeling Fonds Podiumkunsten en Music Hub Brabant en inmiddels is hij een gelouterd maker en speler, ook internationaal. 

Aart componeert dit jaar het Bosch Requiem Laatste Woorden. Onze grootste opdracht, op basis van een prachtige tekst van de vorig jaar overleden tekstschrijver Jan Rot. De uitvoerende musici heeft Aart zelf mogen kiezen. 

Aart StrootmanJostijn Ligtvoet

LudoWic

De in Dongen woonachtige elektronica-specialist en componist LudoWic (bekend van o.a. Wende) speelde enkele jaren geleden een solo set op NM. Hij speelde zo’n 20 geleden al eens op NM, toen nog als basgitarist (een erg goede maar dit terzijde). Inmiddels heeft Thijs Lodewijk (zijn echte naam) zich ontwikkeld tot een van de toppers als producent en musicus maar was hij een beetje van onze radar verdwenen. Naar aanleiding van het geweldige solo-optreden nam hij met ons contact op in verband met de uitgave van zijn CD Linescapes met het koor PA’dam uit Amsterdam en Thijs zelf op elektronica en trautonium (een van de oudste synthesizers). We waren meteen enthousiast en dit prachtige nieuwe project wordt dit jaar voor de eerste maal live uitgevoerd op NM. Ook hebben we hem gekoppeld aan onze artist-in-residence Maya Fridman. Zij zijn samen voor de eerste maal te horen op woensdag 8 november.

LudoWic kreeg een bijdrage uit de subsidie Impulsgelden.

LudoWicLudoWic

Paloma Lazaro Arteaga

Ieder jaar duiken er gelukkig weer toptalenten op uit het Brabantse. Een daarvan is de oorspronkelijk uit Spanje afkomstige zangeres Paloma Lazaro Arteaga. Dit jaar afgestuurd aan de AMPA in Tilburg. Ze deed vorig jaar mee aan ons Europese Freedom to Move project en viel meteen op door haar open houding en prachtige zang. Een uitnodiging voor een concert op de MuziekRoute zondag 5 november met haar eigen band is de eerste stap in hopelijk een langdurige samenwerking. Ook maakt ze dit jaar deel uit van ons talentenontwikkelingsprogramma Music Hub Brabant. Alle vijf talenten uit de Hub zijn overigens te horen op de jaarlijkse Music Hub Night woensdag 8 november.

Paloma Lazaro ArteagaPaloma Lazaro Arteaga

November Music

November Music is een 11-daags festival voor muziekliefhebbers in Den Bosch. Dit jaar vindt het plaats van 1 t/m 12 november. Het festival brengt eigenzinnige en vooruitstrevende makers en muzikanten uit de hele wereld samen. Niet met de stroom mee of ertegenin, maar met nieuwe, eigen stromen. Modern gecomponeerde muziek, jazz, new world music, muziektheater, pop, installaties en genres die je zelf nog niet voor mogelijk hield. 

Bert Palinckx

Artistiek directeur November Music

fair practice

Podcast KunstKracht #5 | De basis op orde

Een gesprek tussen Kasper van de Langenberg, statenlid van D66, en Paulien Mandos, coördinator van talentontwikkelingstraject Next.

26 februari 2024
Podcast KunstKracht #5 | De basis op orde

Blog | Hoe pas je Fair Practice toe in de praktijk?

November Music won onlangs een Fair Practice Award van Nieuw Geneco. Hoe wordt deze code hier in de praktijk toegepast?

9 oktober 2023
Blog | Hoe pas je Fair Practice toe in de praktijk?

Pilot: Waardevol Werkgeverschap

Ruimte bieden aan directeuren, zakelijk leiders en opdrachtgevers bij het scherp krijgen van hun waarden om beweging te krijgen in fundamentele vragen.

20 september 2023
Pilot: Waardevol Werkgeverschap

Fair Practice staat centraal bij Brabantse culturele instellingen

Binnen de Fair Practice Code staat de eerlijke vergoeding van kunstenaars en creatieven centraal: een onderwerp dat veel stof doet opwaaien.

11 juli 2023
Fair Practice staat centraal bij Brabantse culturele instellingen

Fair Practice Lab Brabant

In samenwerking met Kunsten '92 stellen we culturele instellingen in staat meer inzicht en ervaring op te doen met de Fair Practice code.

14 maart 2023
Fair Practice Lab Brabant

Stemming: Hoe gaat de culturele sector met grensoverschrijdend gedrag om?

Grensoverschrijdend gedrag, (machts)misbruik, zwijgcultuur; het komt in alle instituties voor. Maar: hoe gaat de cultuursector ermee om?

14 april 2021
Stemming: Hoe gaat de culturele sector met grensoverschrijdend gedrag om?

Het basisinkomen: Minder druk en meer creativiteit

De huidige financiële situatie in de kunst-en cultuursector is zorgwekkend. Wat voor invloed zou het basisinkomen precies zou kunnen hebben op deze sector?

11 september 2018
Het basisinkomen: Minder druk en meer creativiteit

Passie maakt kwetsbaar: burn-out in de cultuursector

Naar schatting 14% van de werkende Nederlanders worstelt met een burn-out. Hoe komt het dat juist cultuurwerkers en masse uitvallen?

1 augustus 2018
Passie maakt kwetsbaar: burn-out in de cultuursector

Loon naar werk in de kunst- en cultuursector

Loon naar werk wordt in de kunst- en cultuursector nog vrijwel niet toegepast. Beeldend kunstenaars moeten gemiddeld rondkomen van €14.000,- netto per jaar. Het risico op werkloosheid is twee keer zo groot als in andere sectoren. Loon naar werk is dus niet alleen een nobel, maar ook een broodnodig streven. Welke stappen worden er gezet op weg naar duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de kunst- en cultuursector?

3 mei 2018
Loon naar werk in de kunst- en cultuursector

Beroerde vergoedingen in de cultuursector: is er een alternatief?

De cultuursector betaalt vaak beroerd. En het werd de afgelopen jaren alleen maar erger.

3 januari 2017
Beroerde vergoedingen in de cultuursector: is er een alternatief?