Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

CLICK. Talentontwikkelingstraject Cultuureducatie

Met CLICK. bieden Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Cultlab kunstvakdocenten en leerkrachten een ontwikkeltraject aan, gericht op de vraag hoe samen cultuureducatie in én rondom de school te verstevigen. Het traject biedt een unieke kans voor talenten om zich te ontwikkelen.

Waar bestaat het traject uit?

  • Samen: De kracht van CLICK. is dat deelnemers in het programma samen optrekken en van en met elkaar leren. Binnen CLICK. wordt er vertrokken vanuit de eigen vraag en verbind de deelnemers zich an collega deelnemers die vanuit verschillende rollen en expertises werken aan cultuureducatie. In die verbinding ontmoeten kunst, cultuur en onderwijs elkaar. Samen maak ze, ervaar ze, en wissel ze uit.
  • Inspiratie: Tijdens het traject worden de deelnemers begeleid door Cultlab. Daarnaast krijgen zij input van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de provinciale uitvoeringsorganisaties Erfgoed Brabant, Cubiss Brabant en Kunstloc Brabant.
    Tevens zullen er masterclasses door professionals uit het werkveld georganiseerd worden. Daarvoor mogen de deelnemers collega’s uit het eigen werkveld meenemen.
  • In praktijk: Binnen het programma wordt er uitgegaan van wat de deelnemers al doen in de praktijk. In een proces wordt er onderzocht hoe de deelnemers dat doen en waarom ze dat doen, om vanuit daar een verdiepingsslag te maken en tot een concrete actie te komen. De methodiek van Design Thinking wordt als onderlegger gebruikt. Deze manier van werken biedt ruimte om, vanuit tijd en aandacht, in duidelijke fases naar een ontwerp toe te werken.

Voor wie is dit traject?

Het traject is bedoeld voor kunstvakdocenten en leerkrachten die woonachtig en/of werkzaam zijn in de provincie Noord-Brabant. 

Opzet traject

  • Gezamenlijk: Een keer per maand komen de deelnemers een dagdeel samen met de groep voor een scholings- en netwerkbijeenkomst.
  • Individueel: Gedurende het traject worden er twee individuele ontwikkelgesprekken met de deelnemers ingepland.
  • Keuzedeel: Deelnemers maken een keuze uit de aangeboden masterclasses.
  • Actie in de praktijk: Deelnemers zoeken samenwerkingen op en werken samen aan acties in de praktijk.  

Investering

Het traject van CLICK. wordt financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogeschool en Cultlab. Deelname aan het traject is op dit moment nog kosteloos. Van de leerkrachten en kunstvakdocenten (en hun werkgevers) wordt verwacht dat er tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor deelname.

Certificering

Na het succesvol doorlopen van het traject ontvangen deelnemers een certificaat van Fontys Hogeschool.