Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Met behulp van een kennisvoucher schakelen makers en instellingen externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen. De kennisvoucher leent zich bovendien goed voor het onderzoeken van vernieuwingsslagen die de cultuursector door de huidige situatie rondom de coronacrisis moet realiseren. Heb jij een leervraag? In dit artikel lees je over vijf makers en instellingen die je voor gingen en de ontwikkeldoelen waar zij aan werkten.

Kennisvoucher

Een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma is de kennisvoucher. Dit instrument is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Cultureel ondernemerschap beschouwen wij als de juiste balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. 

Als je doelgericht en op maat kennis op wilt doen op het gebied van cultureel ondernemerschap, dan kun je daarvoor een kennisvoucher aanvragen. Met de kennisvoucher kun je een coach inschakelen die je ondersteunt bij een concrete leervraag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen uit de eigen beroepspraktijk. Samen met de coach werk je aan specifieke vraagstukken op het gebied van cultureel ondernemerschap, en zorg je dat nieuwe kennis en kunde wordt ingebed in je dagelijkse praktijk. Zo ben je nog beter voorbereid op de toekomst.

Vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher

1.  Geluidskunstenaar Marieke van de Ven uit Den Bosch werkt dit jaar met behulp van een kennisvoucher aan haar positionering en daaruit voortvloeiende nieuwe marketing- en communicatiestrategie. Daarmee wil zij een betere focus krijgen op hoe ze zich onderscheidt van andere makers. Met een achtergrond in sound design en elektroakoestische muziek heeft ze namelijk een andere invalshoek dan bijvoorbeeld podcastmakers. Samen met coaches Meike van Zandvoort en Yvonne Maclean onderzoekt Marieke hoe ze haar netwerk van partners, de markt en haar publiek verder kan verstevigen.

foto: Marieke van de Ven

Vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher

2.  In 2018 ontving Grafisch Atelier Den Bosch een subsidiebijdrage uit de impulsgelden. Er werd toen een tweejarig ondernemingsplan gemaakt, wat de werkplaats een impuls heeft gegeven voor de toekomst. Dit leidde onder andere tot een grotere internationale zichtbaarheid. Uit het traject kwam echter ook naar voren dat het Gratisch Atelier momenteel te weinig kennis en expertise in huis heeft om de eigen inkomsten te verhogen en daarmee tot een gezonde financieringsmix te komen. Samen met coach Vicky Fasten gaat Grafisch Atelier onderzoeken hoe zij een praktisch uitvoerbaar plan op kan zetten om inkomsten uit diensten, producten, fondsen en evenementen te vergroten.

3.  In 2019 kreeg de Eindhovense band This is LOVSKI een subsidiebijdrage uit de impulsgelden toegekend. Met die extra middelen heeft de band van Igor Sekulović zich goed kunnen positioneren en toe kunnen werken naar shows op onder andere Lowlands en Eurosonic Noorderslag. Na deze shows zou de band een clubtour gaan maken. Vanwege de Corona-crisis is dat helaas niet doorgegaan. Om het gecreëerde momentum niet te verliezen heeft de band ervoor gekozen om nu extra in te zetten op het vergroten van de zichtbaarheid op social media. Samen met 3S Music Management en met behulp van een kennisvoucher werkt de band aan het verbeteren van de branding en het opzetten van een social media-strategie. De band noemt het een waardevol traject:

"De kennisvoucher maakte het voor ons mogelijk kennis te vergaren over marketingstrategieën m.b.t. social media. Iets wat zo specifiek is, dat we dat zonder hun kennisoverdracht nooit goed in hadden kunnen zetten. Het is een intensief, enorm waardevol traject dat ons helpt ons merk krachtig weg te zetten en uit te dragen via social media. Doordat 3S media management dit niet voor maar met ons doet, krijgen we inzage in alles wat erbij komt kijken, wat zeer waardevol gaat zijn in de toekomst." - Anne Simkens, THIS IS LOVSKI

4.  BROET (Eindhoven) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét huis voor filmprofessionals waar kennis wordt gehaald én gedeeld. BROET biedt ruimte voor experiment door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte om werk te tonen. Als intermediair tussen de maker, de filmindustrie en de filmliefhebber, wil BROET haar prioriteit verleggen van het festival (EFF) naar een doorlopende jaarprogrammering. Daarmee versterkt zij haar positie als broedplaats. Om de organisatie te herpositioneren en verstevigen, ontving BROET in 2019 een kennisvoucher. Op artistiek vlak en in de programmering kende de organisatie de afgelopen jaren namelijk een flinke groei, maar de professionalisering van de organisatie bleef hierbij achter. Samen met coach Peter Inklaar doorliep BROET een succesvol kennisvouchertraject. Het traject zorgde voor een betere balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. Als vervolg op dit traject diende BROET begin 2020 een succesvolle aanvraag voor subsidie impulsgelden in.

foto: Almicheal Fraay

2417

5.  Academie voor Beeldvorming startte dit jaar een kennisvouchertraject met coach Warren van Hoof. De organisatie begeeft zich op een grensvlak, en gedraagt zich soms als kunstenaar, ondernemer of kennispartner. Dit maakt de profilering en communicatie richting publiek en financiers soms ingewikkeld. Met de kennisvoucher en coaching van Van Hoof hoopt Academie voor Beeldvorming de organisatie te ontwikkelen en daarbij de kunstenaarsmentaliteit op een vanzelfsprekende manier samen te laten gaan met de zakelijke praktijk. Academie voor Beeldvorming schreef zelf een artikel over het traject.

Academie voor Beeldvorming: Groeien als een biotoop

Vernieuwingsslagen in de huidige context

De huidige situatie rondom de coronacrisis maakt dat veel makers en instellingen op zoek gaan naar nieuwe manieren om hun werk te tonen of in contact te blijven met hun publiek. De maatregelen zorgen ervoor dat de culturele sector zich voor langere tijd moet aanpassen aan de beperkingen die deze met zich meebrengen. Dat vraagt onder meer om aanbodvernieuwing, het bedenken van nieuwe vormen van publieksbereik en het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen. Een Kennisvoucher kan daarom juist nu voor makers en instellingen interessant zijn om deze noodzakelijke vernieuwingen te onderzoeken en realiseren. 

Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Wil je meer weten over een Kennisvoucher?

Of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee! Neem gerust contact met me op. 

Ben je als instelling geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuw aanbod en nieuwe waardeproposities? Bekijk dan ons innovatietraject waardepropositie in samenwerking met Smart Connections.

dit kan ook met een kennisvoucher

Nieuwe projecten mét verbeeldingskracht in Van Gogh Nationaal Park

Kunstloc stimuleert deelnemers aan de Van Gogh Nationaal Park Academie om een kunstenaar in te zetten.

8 december 2023
Nieuwe projecten mét verbeeldingskracht in Van Gogh Nationaal Park

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Kennisvoucher aanvragen in 2023 nog laagdrempeliger!

In 2023 kun je een kennisvoucher aanvragen en is een eigen bijdrage niet meer nodig.

2 maart 2023
Kennisvoucher aanvragen in 2023 nog laagdrempeliger!

Kennisvouchers 2022

In 2022 hebben 19 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.

12 oktober 2022
Kennisvouchers 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Kennisvouchers 2021

In 2021 hebben 12 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.

12 oktober 2021
Kennisvouchers 2021

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kennisvouchers 2020

In 2020 hebben 19 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.

12 oktober 2020
Kennisvouchers 2020

De Kennisvoucher: maatwerk voor het versterken van je culturele praktijk

Deze vijf ontwikkeldoelen behaalden makers en culturele instellingen met een kennisvoucher. Wat is jouw leervraag?

8 oktober 2020
De Kennisvoucher: maatwerk voor het versterken van je culturele praktijk

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Kennisvouchers 2019

In 2019 hebben 18 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.

12 oktober 2019
Kennisvouchers 2019

Subsidieplafond kennisvouchers bereikt

Met kennisvouchers worden makers en culturele organisaties ondersteund bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. In totaal zijn er dit jaar 18 kennisvoucher-trajecten ondersteund.

8 juli 2019
Subsidieplafond kennisvouchers bereikt