Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De afwezigheid van kunst en cultuur is voor sommige mensen áltijd aan de orde. Toegang ertoe is namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. En dat vinden wij jammer. Want kunst en cultuur inspireren, verrijken je leven en helpen je groeien!

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren. We zien namelijk dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, en van grote invloed zijn op het individu en zijn of haar omgeving. Dat is wat we iedere Brabander toewensen!

Brabantse projecten met impact

Om het belang van cultuurparticipatie zichtbaar te maken, zijn we op bezoek geweest bij enkele parelprojecten die zich hiermee bezighouden: Beeldkracht Oisterwijk, Pruts & Klooi, KRACHTVOER Theater en Ixeg Waxie. Brabantse projecten met impact, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het hart op de goede plaats.

De kracht van deze initiatieven is moeilijk in woorden of beelden te vatten - je moet het meemaken, van dichtbij zien - maar toch hebben we een poging gewaagd. De verhalen hebben we in de vorm van een posterzine gegoten - deels poster, deels magazine - waarbij deelnemers van de projecten de beelden op de poster hebben verzorgd. Lees verder en laat je inspireren!

Foto's door Roos Pierson

Beeldkracht Oisterwijk

Atelier Beeldkracht Oisterwijk stelt mensen met geheugenproblemenin de gelegenheid om hun leefwereld of emoties te vertalen in beelden. Beeldend kunstenaar Ellen Geerts en haar team zorgen voor een positieve bijdrage aan het welzijn van haar deelnemers en hun omgeving en zetten in op een nuancering in de beeldvorming van geheugenproblematiek.

Kunst brengt je in het nu

Beeldkracht Oisterwijk Beeldkracht Oisterwijk

Ixeg Waxie

Tilburgse jongeren die moeite hebben hun weg te vinden in de maatschappij maken samen de Ixeg Waxie, een eigen publicatie. Onderwerpen die voor hen relevant zijn vormen de leidraad voor de thematiek van de krant. Door over deze onderwerpen te schrijven, tekenen en fotograferen worden thema’s waar de jongeren in hun dagelijks leven tegenaanlopen bespreekbaar gemaakt.

Spreekbuis voor de creatieve ziel

Ixeg Waxie Ixeg Waxie

KRACHTVOER Theater

KRACHTVOER Theater zet theater in als middel om verbindingen tussen mensen te laten ontstaan, in het bijzonder tussen kinderen en ouderen. Ze slaan een brug tussen zorg en cultuur, professioneel- en amateurtheater, disciplines en generaties, en bewijzen dat leeftijd geen rol speelt bij theater.

Verbinding tussen jong en oud

KRACHTVOER Theater KRACHTVOER Theater

Pruts & Klooi

Op een basisschool in een 'moeilijke' wijk in Oss kunnen kinderen na school prutsen en klooien met allerlei materialen. Projectleider Pim Frissen en haar team hebben een vrijstaat gecreëerd waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten en de mogelijkheid hebben om te groeien in hun zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen zonder kaders

Pruts & Klooi Pruts & Klooi

Loop je zelf rond met een idee voor een sociaal-cultureel project?

En ben je op zoek naar advies, een netwerk of financiële ondersteuning? Of ben je benieuwd naar de positieve effecten van cultuurparticipatie op onze gezondheid en de samenleving? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Artikel | Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Over zélf doen en sámen doen. Over jezelf ontplooien en onderdeel voelen van de samenleving. Dit klinkt als iets dat je iedereen gunt. Toch ondervinden allerlei groepen in onze samenleving drempels om deel te kunnen nemen aan kunst en cultuur. Fysieke drempels maar zeker ook mentale. Drempels waarover je struikelt, maar ook drempels die onneembaar hoog zijn. Dit doet veel vragen rijzen: Kennen mensen de mogelijkheden? Vinden ze het überhaupt leuk om te doen? Zijn er financiële of logistieke drempels? Of simpeler gezegd: Kennen ze het? Willen ze het? Kunnen ze het? En gaan ze het uiteindelijk doen? Deze stappen tot cultuurdeelname zijn omschreven in het - what’s in a name - kennen-willen-kunnen-doen-model. Met dit model helpt Kunstloc drempels voor activiteiten te herkennen. Daarbij vormt het een goede basis voor een gesprek met culturele organisaties en cultuurmakers over drempels. Door deze barrières inzichtelijk te maken en te verlagen kunnen organisaties de toegang tot cultuur namelijk beter mogelijk maken en kunnen meer mensen genieten van kunst en cultuur, zichzelf uiten en ontdekken wie ze zijn. 

Lees verder

Handreiking | Waarden voor een nieuwe taal

Code Diversiteit & Inclusie presenteerde de handreiking 'Waarden voor een nieuwe taal'. Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De vijftien waarden roepen op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom voelt. Benut de handreiking en draag bij een veilige en toegankelijke cultuursector voor iedereen.

Download de handreiking

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie is een moeilijk woord voor een simpel gegeven: meedoen aan cultuur. Zélf doen en sámen doen. Zelf dingen leren en mensen ontmoeten. Twee projecten die zich hier volop mee bezighouden zijn Het Theater van Meet & Greet en Poppodium Phoenix. Met kunst en cultuur als middel willen zij mensen uit hun isolement halen. Voor Meet & Greet zijn dat ouderen, voor Phoenix jongeren. Het doel is duidelijk, maar hoe bereiken ze dat doel? Hoe nemen ze de drempels weg bij deze doelgroep? En hoe meten ze of het project geslaagd is?

We gaan in gesprek met Sandra Broekmans, projectcoördinator van Meet & Greet bij Factorium Podiumkunsten. Ook Teun van Eil en Peter Westerlaken, operationeel- en programmadirecteur bij Poppodium Phoenix, praten mee. Daarnaast sluit Josephine Voets aan, adviseur bij Kunstloc en projectcoördinator Sociale Opgaven.

Lees verder

De kunst van het verduurzamen

Cultuurparticipatie is een prachtig gegeven. Er gebeuren de mooiste dingen op het snijvlak van cultuur, zorg en welzijn. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het organiseren van cultuurparticipatie loopt soms stroef en stroperig. Voor organisatoren van cultuurparticipatie is het moeilijk om door te bouwen op succesvolle activiteiten door de projectencarrousel waar ze in blijven hangen. Er ontstaat een opeenvolging van tijdelijke plannen, terwijl de maatschappelijke vraagstukken langdurig zijn. Hoe zorgen we dat het allemaal soepeler gaat lopen? En blijft lopen? Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? In dit artikel gaan we op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Op die manier kunnen namelijk zoveel mogelijk mensen deelnemen aan kunst en cultuur en zo hun levens verrijken.

Een kritisch en verdiepend gesprek met Angela van Dijk, specialist cultuur, zorg en welzijn bij het LKCA, en Klaas Burger, artistiek leider bij de Academie voor Beeldvorming. Vanuit Kunstloc schuift adviseur kunst en leefbaarheid Warner Werkhoven aan.

Lees verder