Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe zou amateurkunst er in de toekomst uit kunnen zien? Hoe kunnen partijen en beoefenaars meedenken en vooral doen om het beoefenen van kunst in de vrije tijd vanzelfsprekend, toegankelijk en kwalitatief te houden? Deze vraag beantwoordt het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) met een nieuwe ‘basis voor cultuurparticipatie’: een agenda voor de toekomst.

- Geschreven door Marieke de Wolf-Maat en Evelien Wouters

Met de Basis voor Cultuurparticipatie presenteert het LKCA een agenda voor de toekomst.Brabant zou Brabant niet zijn, als wij toch vooral voorloper willen zijn in het oppakken van deze handschoen. Want wat hebben we toch een bruisende provincie met grote, kleine, unieke en artistieke uitspattingen op het gebied van amateurkunst. Mooi was het om te zien, tijdens de iktoon-maand in juni, dat het hele veld amateurkunst in de schijnwerpers stond. Maar hoe ziet de amateurkunstsector er in Brabant eigenlijk uit?

De helft doet het!

In Brabant zijn meer dan één miljoen inwoners actief op het gebied van amateurkunst. Onze provincie telt bijna 400 harmonieën, fanfares, drumbands en 600 koren. Maar de grootste groep amateurkunstbeoefenaars zijn de mensen die schilderen, fotograferen, tekenen en beeldhouwen. Soms in les- of groepsverband, maar vaak ook individueel.

Dus veel mensen zijn actief op het gebied van amateurkunst. Maar waarom beginnen mensen eigenlijk met amateurkunst? Plezier, creëren, artistieke ontwikkeling en samenhorigheid zijn belangrijke drijfveren voor de beoefenaars. Sommigen starten er in hun pubertijd mee, bijvoorbeeld om zo een talent te ontwikkelen. Maar ook kan amateurkunstbeoefening later in het leven de kwaliteit van het leven zelf vergroten: bijvoorbeeld in een verzorgingshuis waar bewoners samen schilderen of in een gemeenschap waar mensen elkaar via de toneelvereniging ontmoeten.

De toegang tot amateurkunst is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je in een financiële achterstandspositie zit of wanneer je extra zorg nodig hebt, spannen verschillende partijen zich in om theater, dans of muziekles bereikbaar voor je te maken. Denk bijvoorbeeld aan de west-Brabantse theaterwerkplaats Tiuri en het Jeugdcultuurfonds Brabant.

Talentontwikkeling

Zoals gezegd kun je door amateurkunstbeoefening een talent ontdekken of een vaardigheid ontwikkelen. Daarom is kennismaken met kunst van jongs af aan van groot belang. In het onderwijs en ook bij de kinderopvang maken veel kinderen voor het eerst kennis met kunsten. Er komt een kunstenaar in de klas of een lid van de plaatselijke harmonie geeft muziekles. Zo’n eerste kennismaking is vaak de opstap om te starten op een muziekschool, een dansschool of met tekenles.

Natuurlijk kent onze provincie ook toptalenten. Via Kunstbende en via het Prinses Christina Concours krijgen deze talenten de mogelijkheid om op een provinciaal en soms zelfs op een landelijk podium te staan. Jaarlijks nemen zestig Brabantse talenten deel aan de voorrondes van deze concoursen. De stap naar een kunstvakopleiding en een loopbaan als professioneel muzikant is daarna klein. In samenwerking met bkkc ondersteunt Kunstbalie deze Brabantse talenten in hun culturele loopbaan, van de basis tot de top.

Zij maken het mogelijk!

In onze provincie spannen ruim 4.500 vrijwillige besturen zich in om projecten op te zetten en om het verenigingsleven draaiende te houden. Daarnaast bieden meer dan 2.700 kunsteducatieprofessionals lessen aan in de uiteenlopende disciplines en zijn honderden organisaties op het gebied van kunsteducatie actief. Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van het internet om iets te leren. Als je googelt op ‘online pianoles’ krijg je 56.600 resultaten.

In de afgelopen jaren is het landschap van de aanbieders en verenigingen veranderd, maar de diversiteit aan disciplines en het aantal beoefenaars is ongeveer gelijk gebleven. De professionele aanbieders, organisaties en vrijwilligers maken amateurkunstbeoefening in onze provincie mogelijk. Voor inspirerende bijeenkomsten, goede voorbeelden, informatie en scholing kunnen deze partijen bij Kunstbalie terecht, zo werken we samen aan een veerkrachtige sector waarin toegang, kwaliteit en diversiteit centraal staan.

Financiële landschap

In de amateurkunst betalen beoefenaars gemiddeld jaarlijks €350,- aan hun hobby. Denk aan het kopen van verf, het volgen van lessen en workshops en aan de aanschaf en het onderhoud van instrumenten.

Op basis van eigen beleid dragen gemeenten financieel bij. Dat gebeurt vaak via faciliteiten zoals oefenruimtes en subsidies aan de verenigingen. Daarnaast stellen de meeste gemeenten subsidie beschikbaar voor bijzondere initiatieven en voor kunsteducatielessen voor kinderen.

Vanaf 2017 ondersteunt de provincie 19 organisaties voor kunstbeoefening met een vierjarige regeling. Dit zijn organisaties die provinciaal werken en zo bijdragen aan een florerende amateurkunstsector. Hier zie je welke partijen dit zijn. Organisaties die zich structureel willen versterken kunnen terecht bij de impulsgeldenregeling. Dit is een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant die duurzame ontwikkeling van de professionele kunsten, amateurkunst, cultuureducatie en projecten op het gebied van erfgoed mogelijk maakt. Tot slot zijn fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds beschikbaar voor het veld.

We zien een verschuiving in het financiële landschap van projectsubsidies naar ontwikkelsubsidies en -trajecten. De impulsgeldenregeling van de provincie en de coachingstrajecten die de Rabobank aanbiedt zijn daar voorbeelden van. Projecten die zich richten op samenwerking en op duurzame ontwikkeling of initiatieven die bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid, worden door financiers beloond.

De Monitor Amateurkunst 2017 van LKCA is nu ook beschikbaar en te downloaden op de website van LKCA.

Heb je vragen of wil je in gesprek over amateurkunstbeoefening, financiering of andere onderwerpen die hieraan relateren? Neem dan contact op met Kunstbalie of bekijk de website van Kunstbalie.

amateurkunst

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst en rouw: ‘Herinneringen zorgen ervoor dat een dierbare voortleeft’

Drie makers vertellen hoe ze illustraties en fotografie gebruiken om gevoelens en verhalen rondom rouw uit te drukken.

28 november 2023
Kunst en rouw: ‘Herinneringen zorgen ervoor dat een dierbare voortleeft’

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Blog | Ode aan mijn vereniging

Adviseur Erica Gruyters over de magie van het muziek maken met zo’n 40 andere leden, ook in tijden dat het even wat minder gaat.

23 mei 2023
Blog | Ode aan mijn vereniging

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Een verrijkende ervaring voor kinderen.

31 augustus 2022
Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

De kracht van kunst: 'Mijn handen zetten op het doek wat ik voel en wat ik wil zeggen'

Het derde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

10 februari 2022
De kracht van kunst: 'Mijn handen zetten op het doek wat ik voel en wat ik wil zeggen'

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Checklists, stappenplannen en invuldocumenten die helpen helder te krijgen wat de WBTR voor gevolgen heeft voor jouw stichting of vereniging.

25 juni 2021
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Verbinding tussen jong en oud

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: KRACHTVOER.

11 maart 2021
Verbinding tussen jong en oud

Spreekbuis voor de creatieve ziel

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Ixeg Waxie.

2 maart 2021
Spreekbuis voor de creatieve ziel

Kunst brengt je in het nu

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Beeld-kracht Oisterwijk.

25 februari 2021
Kunst brengt je in het nu

Toneel met een gouden randje

Hoe jongeren hun talenten ontdekken in het Annatheater in Helmond; regisseuse Lavinia Germano en vier jonge spelers delen hun ervaring.

16 februari 2021
Toneel met een gouden randje

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Realistische portretten met een knipoog

Karin Neijenhuis werkt als communicatieadviseur bij de gemeente, maar besteedt een groot deel van haar vrije tijd aan haar passie: schilderen.

8 juni 2020
Realistische portretten met een knipoog

“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

deDansPunt. is de koepelorganisatie voor amateurdans in Brabant en focust op de artistieke kant van dans. Maar hoe pak je dit aan?

12 mei 2020
“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Dukebox maakt een gezamenlijke vuist in brabant

DUKEBOX heeft de laatste jaren uiteenlopende projecten opgezet waarin zij samenwerken met partners binnen én buiten de urban scene.

28 april 2020
Dukebox maakt een gezamenlijke vuist in brabant

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Cultuur en sociaal domein, een uitdagende samenwerking. We kwamen bij elkaar om te sparren over het hoe en waarom. Hoe kunnen we de synergie vergroten? Welke belangen spelen? Wat heb je nodig?

11 maart 2020
Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Een reeks praktische tips van verenigingen met een krachtig bestuur.

23 november 2019
Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Op weg naar een succesvolle samenwerking

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Lees ons inspiratieboekje vol tips en aandachtspunten voor de cultuursector en het onderwijs.

10 oktober 2019
Op weg naar een succesvolle samenwerking

Vrijwilligers werven en behouden

Wie krijg je zo gek om zich in te spannen voor jouw vereniging? In dit artikel geven we 10 tips voor voldoende organisatiekracht.

10 oktober 2019
Vrijwilligers werven en behouden

9 tips om jongeren te bereiken

Jongeren warm maken voor kunst is niet makkelijk. Ga je de investering aan? Benut dan deze tips en kansen.

10 oktober 2019
9 tips om jongeren te bereiken

Korenveld

Er is in Brabant een mooie traditie van koren, maar het voortbestaan hiervan is geen vanzelfsprekendheid. Om ons sterk te maken voor de kwaliteit van de koorzang ondersteunen wij het platform Korenveld.

8 oktober 2019
Korenveld

Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een ecosysteem dat je moet voeden, onderhouden en waarin je gezamenlijk moet investeren. Barbara Brouwers, directeur van Phoenix Cultuur, over de Circle of Talent.

6 februari 2019
Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Ik toon, jij toont, hij toont, wij tonen

In het kader van iktoon spraken we met een lokaal coördinator op het gebied van amateurkunst, en met twee amateurkunstbeoefenaars over hun drijfveren en ambities.

12 juni 2018
Ik toon, jij toont, hij toont, wij tonen

Kweekvijver met jong en muzikaal talent

Wat zijn de drijfveren en toekomstdromen van jonge Brabantse muzikanten?

27 februari 2018
Kweekvijver met jong en muzikaal talent

De plannen van nieuwkomers in de subsidieregeling hedendaagse cultuur

Dit jaar kregen instellingen voor amateurkunst, naast instellingen in de professionele kunst, voor het eerst een provinciale subsidie voor 4 jaar, in plaats van per jaar. Negentien instellingen in de amateurkunst zagen hun subsidieverzoek gehonoreerd. Ook binnen de professionele kunsten zijn nieuwkomers te ontdekken in de subsidieregeling hedendaagse cultuur. Mestmag.nl vroeg naar de plannen van de nieuwkomers.

22 december 2017
De plannen van nieuwkomers in de subsidieregeling hedendaagse cultuur

iktoon

Elk jaar kun jij je in de maand juni laten zien als kunstenaar! Er is van alles mogelijk, de invulling bepaal jijzelf. Bundel je krachten met andere initiatieven en neem contact met ons op.

30 november 2016
iktoon

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant ondersteunt kinderen en jongeren die om financiële redenen niet actief aan kunstbeoefening kunnen doen. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, gaat het fonds samenwerkingen aan met Brabantse gemeenten.

30 november 2016
Jeugdfonds Cultuur Brabant

Dansend Brabant in een wereld vol 'swarming'

Vernieuwingen tonen, mensen verbinden, partners betrekken en meegaan met de tijd: dat is waar koepelorganisatie deDansPunt voor staat.

8 november 2016
Dansend Brabant in een wereld vol 'swarming'

Een vrijdagavond bij de harmonie

Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk - een van de beste harmonieën in Noord-Brabant - viert dit jaar haar 125-jarig bestaan.

14 april 2016
Een vrijdagavond bij de harmonie

Ons dorp nieuw leven inblazen

De muzikale traditie is in Brabant en Limburg al eeuwenlang onverwoestbaar. Harmonie en fanfare horen bij het Zuiden.

14 april 2016
Ons dorp nieuw leven inblazen

Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Sophie de Ruijter deed afgelopen schooljaar onderzoek naar het jeugdlid van een harmonie.

16 september 2015
Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Om te vermenigvuldigen moet je delen

Stel je voor dat jij als amateur-koorzanger samen kunt werken met de Nederlandse top, dat zou toch geweldig zijn?

19 juni 2015
Om te vermenigvuldigen moet je delen

Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Juist door de krimp worden fanfares en harmonieën creatief in het werven van nieuwe leden. In dit artikel noemen we vijf van deze slimme manieren.

10 februari 2015
Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Uniek in Nederland: Stichting Beeldende Vrijetijdskunst

Heel veel mensen hebben geen besef van wat een vrijetijdskunstenaar kan.

28 januari 2015
Uniek in Nederland: Stichting Beeldende Vrijetijdskunst