Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Brabant mag zich sinds enkele jaren lid noemen van het netwerk Districts of Creativity. Een goede aansluiting tussen de DC regio's en de creatieve industrie is logisch, zou je denken. Simon de Wijs (NHTV) onderzocht samen met zijn studenten deze op het oog logische samenwerking in de praktijk en doet op Mestmag.nl verslag.

Geschreven door Simon de Wijs, met medewerking van Young Ambassadors Andrea Zaghi, Rosalie van Esch, Nathalie Huisman, Iva Kanova, Alina Tomescu

Brabant mag zich sinds enkele jaren lid noemen van het netwerk Districts of Creativity, dat bestaat uit dertien van de meest creatieve en innovatieve districten ter wereld. Brabant District of Creativity wil, naast natuurlijk profiteren van en bijdragen aan de jaarlijkse fysieke bijeenkomsten en internationale netwerkvorming, graag een rol van betekenis spelen op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding. In dat kader doen Ambassade voor Creatieve Zaken en NHTV Internationale hogeschool Breda met studenten een jaarlijks onderzoek naar belangrijke onderwerpen voor DC Network.

In 2014 stond het onderwerp social innovation centraal en afgelopen najaar werd een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van creatieve industrie in relatie tot DC Network & Brabant District of Creativity. Waar je vanuit de logica zult denken dat een goede aansluiting niet meer dan normaal is, blijkt dat in de praktijk toch minder vanzelfsprekend. Een groep internationale studenten ging op onderzoek uit. Gedurende het proces hielden zij een inspirerend en kwalitatief blog bij dat beeldend en inhoudelijk verslag doet van activiteiten en bevindingen.

Brabant DC biedt een opening naar nieuwe netwerken en initiatieven over de grenzen van sectoren en disciplines en landen heen.

Gluren bij bevriende buren

Er is begonnen met een macro perspectief waarbij de DC regio's bekeken zijn op de connectie met en betrokkenheid van creatieve industrie. Het voordeel van zo'n DC Network is dat je wereldwijd in dertien regio's snelle ingangen hebt. Leerzaam, ook om van buitenaf eens naar jezelf te kijken. Wat niet verrassend zal zijn, is dat ieder district de creatieve industrie en de waarde ervan definieert op een eigen wijze, wat tot uitdrukking komt in beleid en activiteiten. Soms wordt een brede definitie gebruikt en valt alles, van kunsten via cultuur en entertainment tot creatief ondernemen en ICT, onder dezelfde paraplu. Veelal wordt echter specifiek op het ondernemende en toegepaste deel van de creatieve industrie gemikt. Of er wordt nog verder afgebakend tot een of meer sectoren die in de regio sterk, dominant en of historisch geworteld zijn. Zo wordt Bangalore met een focus op ICT wel het Sillicon Valley van India genoemd en Shanghai staat bekend als City of Design.

Over de gehele breedte is wel duidelijk dat creatieve industrie vooral als middel ingezet wordt en het niet zozeer gaat om de intrinsieke waarde. Het is een ‘wondermiddel' en dient, als motor voor innovatie (bijvoorbeeld Vlaanderen), als probleemoplosser voor sociale vraagstukken (bijvoorbeeld in Oklahoma), als aanjager van vooruitgang en vernieuwing, als bruggenbouwer met andere sectoren (bijvoorbeeld in Schotland), voor stedelijke vitaliteit.

Wat verder opvalt is de rol van de overheid die in Europa groter lijkt dan in de regio's buiten Europa. In Europa zijn faciliterings- en stimuleringstrajecten door de overheid meer aan de orde en is het gebruikelijker beleid op creatieve industrie te maken. Dit gaat bovendien gepaard met een financi‘le rol voor de overheid. Zo draait Flanders DC grotendeels op overheidsgeld, waarbij nadrukkelijk beleidsdoelstellingen nagestreefd worden. Buiten Europa is dit allemaal minder vanzelfsprekend. Daar is een grotere rol weggelegd voor private spelers of is vrijwillige inzet cruciaal. Uitvoeriger verslag van het ‘gluren bij de buren' is overigens terug te vinden in de rapportage op de blog.

Wensen en behoeften

De vervolgstap was grip te krijgen op de wensen van de lokale creatieve industrie in relatie tot Brabant DC. Daarvoor werd een serie van vier focusgroepen georganiseerd waaraan in totaal twintig personen deelnamen. Een gigantische berg aan informatie, kennis en inzichten werd opgehaald. In verschillende blogposts zijn de verslagen van de focusgroepen meer in detail terug te lezen. Lees blog 1, blog 2 en blog 3.

Hieronder een drietal onderwerpen en conclusies die als rode draad terugkwamen:

1. Brabant DC kan een belangrijke rol spelen bij netwerken en relaties 

Brabant DC biedt een opening naar nieuwe netwerken en initiatieven over de grenzen van sectoren en disciplines en landen heen. Brabant DC zou kunnen zorgen voor een vertrouwensvolle warme netwerkomgeving voor het creëren en verdiepen van relaties en voor ‘sharing ideas'. Onverwachte en onlogische ontmoetingen faciliteren. Niet alleen functioneel netwerken dus, maar ook experimenteel en verkennend. Als tegenhanger voor het (enorme) overaanbod aan ‘praat'-bijeenkomsten roept men nadrukkelijk om meer faciliteiten om ongedwongener samen te kunnen ‘doen', te kunnen maken, co-creëren.

2. Brabant DC kan een belangrijke rol spelen bij infrastructuur, beleid en financi‘n 

Vertegenwoordigers uit de creatieve industrie geven luid en duidelijk aan dat er behoefte is aan meer flexibiliteit in procedures. De ervaren regeldichtheid sluit absoluut niet aan bij de dynamiek en diversiteit van het creatieve werkveld. Processen zijn hopeloos ouderwets en nieuwe technologie wordt onvoldoende benut. Er wordt bovendien weinig interactie ervaren tussen creatieve industrie en beleidsmakers. Als men wel zou mogen meepraten dan komt het volgende wensenlijstje naar voren: Graag meer aandacht en waardering voor het (creatieve) proces in plaats van alleen naar het eindproduct te kijken. Meer ruimte en waardering voor experimenteren. Bewuster en vaker startups en studenten inschakelen. Gebruik maken van de generatie met de oplossingen voor de toekomst, waarvoor ook financiële impulsen vrijgemaakt zouden moeten worden. Subsidies of financiële impulsen lijken er namelijk vooral voor kunst en cultuur en minder voor de innovatie en de ondernemende kant van creatieve industrie te zijn.

Graag meer aandacht en waardering voor het (creatieve) proces in plaats van alleen naar het eindproduct te kijken.

3. Brabant DC is de ‘hemelpoort' tot het internationale speelveld

De deelnemers aan de focusgroepen zien Brabant DC als unieke kans om toegang te krijgen tot het internationale speelveld. Brabant DC kan als netwerkmakelaar haar creatieve sector aanjagen en meenemen op expedities (bijvoorbeeld op Reverse Missions, naar Creativity World Forums). De deur openzetten naar vernieuwing en inspiratie, naar netwerken en innovatie. Veel individuele spelers in de creatieve industrie ontberen de tijd en faciliteiten om er zelf prioriteit aan te geven. Of de kennis over hoe ‘het internationaliseren' aan te pakken. Brabant DC kan de sector daarbij een handje helpen. Deelname aan DC Network kan bovendien helpen bij het versterken en ontwikkelen van de Brabantse creatieve identiteit zoals die door externe partijen gezien wordt.

Op een presenteerblaadje: strategisch advies

Uiteraard werd ook een strategisch advies gegeven aan Brabant DC. De wijze lessen op een rijtje:

  • Creueer een gevoel van verbondenheid voor creatieve ondernemers in Brabant door het verbeteren van het merk van de regio;
  • Gebruik een lidmaatschapsprogramma, dat als kwaliteitsstempel dient, om Brabant DC tot een exclusiever netwerk te ontwikkelen;
  • Overbrug (of verklein) het gat tussen onderwijs en ondernemerschap, bijvoorbeeld door het opstarten van een stageprogramma;
  • Onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe creatieve industrie beter betrokken kan worden bij beleidsvorming zodat het aansluit bij wensen en behoeften;
  • Versterk en benut de rol van Brabant DC als poortwachter naar het internationale speelveld;
  • Faciliteer matchmaking gericht op specifieke behoeften van (creatieve) ondernemers.

Voor wie geen tijd of zin heeft om in de blog te duiken is ook een compacte brochure gemaakt. De connectie tussen creatieve industrie en Brabant DC is zo gek nog niet, maar klinkt logischer dan die al daadwerkelijk is.

Reverse Mission naar Brabant

Het toeval wil dat een eerstvolgende fysieke bijeenkomst van DC Network in Brabant gaat plaatsvinden. Van 19 tot 22 april 2016 is namelijk de Reverse Mission, waarbij niet alleen deelnemers van andere internationale regio's Brabant zullen bezoeken, maar die ook als een belangrijke test case voor de werking van het interne Brabantse DC netwerk geldt. Tip om te volgen: De Young Ambassadors, die tijdens de Reverse Mission een living lab zullen organiseren, en hun ervaringen en activiteiten delen via hun blog.

internationalisering

Brabantse designers op de Milan Design Week

Vier Brabantse ontwerpers aan het woord over hun nieuwe werk, Milaan en internationalisering.

16 juni 2022
Brabantse designers op de Milan Design Week

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Regioprofiel | Internationalisering

Door samen te werken in BrabantStad bevordern we internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking. Zo dragen we bij aan een sterke cultuursector.

4 november 2021
Regioprofiel | Internationalisering

Dutch Invertuals lanceert langgekoesterde online Academy

In het online Academy-programma van Dutch Invertuals wil het Eindhovense designplatform haar netwerk en kennis over grenzen heen tillen.

9 maart 2021
Dutch Invertuals lanceert langgekoesterde online Academy

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020
DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020
Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019
Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019
Spreekuren proeftuin internationalisering

CWF19: The future is now, kom uit die luie stoel

Meer dan 100 sprekers kwamen bijeen op Creativity World Forum. Robin Berkelmans kwam tot één conclusie: het is tijd om uit je luie stoel te komen.

5 november 2019
CWF19: The future is now, kom uit die luie stoel

BrabantDC

BrabantDC verbindt creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld.

10 oktober 2019
BrabantDC

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019
Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019
Terugblik Kenniscafé Internationalisering

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019
OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

Glow: Made in Eindhoven

Tegenwoordig kent Europa tientallen steden met een lichtfestival. In dit artikel wordt kort inzicht gegeven in de twee bekendste Nederlandse lichtfestivals, die ook internationaal hoge ogen gooien.

30 oktober 2018
Glow: Made in Eindhoven

Amateurkunstclubs de grens over

Je hoeft geen professionele organisatie te zijn om internationale projecten op te zetten. Ook amateurkunstclubs gaan geregeld de grens over.

29 augustus 2017
Amateurkunstclubs de grens over

Ambities over de grens? Lees eerst deze vijf succesverhalen

Nieuwe doelgroepen, andere inspiratie, meer kansen op financiering of gewoon als manier om je horizon te verbreden. Wellicht heb je ambities over de grens. Goed nieuws: Iris verzamelde ter inspiratie vijf Brabantse succesverhalen voor je.

22 augustus 2017
Ambities over de grens? Lees eerst deze vijf succesverhalen

Aan de slag met een Europese projectaanvraag, wat te verwachten?

Arne van Vliet, managing director van Europees adviesbureau voor cultuur BECCA Europe, vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten.

12 april 2016
Aan de slag met een Europese projectaanvraag, wat te verwachten?

De bomen en het bos: Europese financiering voor culturele projecten

Arne van Vliet, managing director van Europees adviesbureau voor cultuur BECCA Europe, vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten.

4 april 2016
De bomen en het bos: Europese financiering voor culturele projecten

De ruimte voor cultuur in het beleid van de Europese Unie

Arne van Vliet vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten. Deze week: het waarom en hoe van Europees cultuurbeleid.

31 maart 2016
De ruimte voor cultuur in het beleid van de Europese Unie

Een onderzoek naar Brabant DC en de creatieve industrie

Brabant mag zich sinds enkele jaren lid noemen van het netwerk Districts of Creativity. Een goede aansluiting tussen de DC regio's en de creatieve industrie is logisch, zou je denken.

25 februari 2016
Een onderzoek naar Brabant DC en de creatieve industrie

De Internationale kracht van Brabant

Claire gaat op zoek naar wat het fonkelnieuwe Districts of Creativity Network beoogt met de stap op internationale gronden.

28 oktober 2014
De Internationale kracht van Brabant

Het is al snel goed

Veel makers en instellingen werken samen met andere makers en instellingen buiten Nederland. Wij waren nieuwsgierig naar de beweegredenen voor zo'n samenwerking.

21 augustus 2014
Het is al snel goed