Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

‘Hoe vind je speellocaties in landen zoals China en Japan? Waar begin je als Brabantse maker als je over de grens wilt werken? Hoe vraag je Europese subsidies aan?’ Om zulke vragen te beantwoorden en internationale ambities een stap verder te brengen, nodigden BrabantStad en DutchCulture Brabantse makers en instellingen uit voor DutchCulture on Tour – editie Brabant. Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot. Zeker nu actuele informatie belangrijk is, vonden daarom op 10 september adviesgesprekken plaats én lichtten adviseurs in een plenaire sessie het internationale cultuurbeleid en de aanknopingspunten voor makers en instellingen toe. Een aantal makers en organisatoren aan het woord over de bijeenkomst én de toekomst.

“Brabant is de meest ambitieuze provincie op het gebied van internationale culturele samenwerking. Sinds jaar en dag gebeurt er ook zoveel, het zit in de genen”, vertelt Cees de Graaff, directeur van DutchCulture, de netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Cees opent de plenaire bijeenkomst van DutchCulture on Tour. “Dit is de eerste tourstop en we zijn blij hier te zijn. We hebben elkaar nodig: regionaal en internationaal beleid moeten elkaar aanvullen.”

Inspiratie en kennis

31 Brabantse makers, kunstenaars en instellingen zijn bij de tour in de LocHal aanwezig. Om zich te laten inspireren, kennis op te doen en om elkaar te ontmoeten. Zo vertelt net afgestudeerd choreograaf Lucas Devroe (moOv): “Ik vind dit een interessante bijeenkomst. Ik hoorde bijvoorbeeld dat je via ambassades subsidies aan kunt vragen en dat heeft mij echt geholpen. Ik werk internationaal en mijn vriendin ook. Daar ga ik meer onderzoek naar doen. Daarnaast zie ik hier veel bekende gezichten, mensen met wie ik heb samengewerkt. Dit is een netwerkmoment voor mij. Juist de combinatie van een adviesgesprek en deze algemene bijeenkomst is goed.”

Landelijke partij in Brabant

“Internationalisering is in het regioprofiel door de vijf steden en de provincie in het hart van BrabantStad Cultuur geplaatst en voor ons was het logisch de link te leggen naar de landelijke partner op het gebied van internationalisering”, vertelt Paulien Dankers, coördinator regioprofiel & internationalisering bij Kunstloc Brabant. “We willen de Brabantse makers ondersteunen en DutchCulture wilde meer naar de mensen toe om advies te geven. Een perfecte match. Die directe ontmoeting faciliteren en kunstenaars die een idee hebben, meteen in contact te brengen met een adviseur, is mooi.”

“Het is heel waardevol om zoveel mogelijk mensen uit de culturele sector van één provincie bij elkaar te hebben”, vertelt Marjolein van Bommel, Head of Mobility & Advice bij DutchCulture. “We zijn een landelijk instituut, maar vaak komen vooral wat grotere namen naar ons toe. Bij zo’n regionale bijeenkomst zien we veel meer startende initiatieven en lokale instellingen. Dat is heel interessant en is een belangrijke aanvulling voor ons netwerk. De drempel om advies te vragen moet zo laag mogelijk zijn.”

Startpunten voor onderzoek

Ulla Havenga verzorgt de International Programming Support bij united cowboys (live-art collectief) en kwam voor een adviesgesprek deze middag. “Ik kende DutchCulture al, heb vaker met hen een gesprek gehad. Vandaag kwam ik voor meer informatie over een samenwerking in China, Japan en Zuid-Korea. Daar hebben we nog niet eerder mee gewerkt, dus dat lijkt ons interessant.”
“Ik heb een aantal goede startpunten gekregen om verder onderzoek te doen naar die landen. Het was een persoonlijk gesprek en ik heb een tip gekregen voor een internationaal netwerk”, aldus Ulla.
Ook Simone Kramer en Petra Janssen van Stichting Social Label zijn in de LocHal te vinden. “Wij krijgen heel veel aanvragen vanuit Europese landen om Social Label, de systeemverandering van de maatschappij die wij hebben opgezet, ook in hun land op te nemen”, vertelt Petra.

Inzichten in structuren

“Daarom leek het ons interessant om meer te horen over de Europese wet- en regelgeving op cultuurgebied. We merken dat meer landen geïnteresseerd zijn in onze methode. We willen verankering in het beleid, design met betekenis, daar staan we voor. Meer inclusie, lokaal produceren, dat is zeker in deze tijd steeds meer aan de orde”, gaat Simone verder. “Het adviesgesprek heeft ons inzicht opgeleverd in de gang van zaken op het gebied van subsidieaanvragen en de structuur binnen Europees beleid. Het was fijn om kennis te maken met een adviseur die met je mee wil denken.”

Ook Yuri Bongers, choreograaf en danser bij Vloeistof, is blij met zijn adviesgesprek. “Het was echt een gesprek waarin ik suggesties kreeg die op mijn praktijk toegepast waren. Ik wilde graag meer weten over financieringsmogelijkheden en speellocaties buiten Europa. Uiteindelijk zat ik in de groep over China, Japan en Zuid-Korea, daarin kon ik vragen stellen over de speelplekken. We treden op in de publieke ruimte en op straat, dus ik wilde graag weten of dat in die landen mogelijk is. Ik heb nu leads gekregen om meer uit te zoeken.”

Structurele samenwerking

DutchCulture on Tour is de eerste stap in een mooie samenwerking tussen BrabantStad en DutchCulture, volgens Paulien en Marjolein. “Maak gebruik van DutchCulture en de adviseurs. We willen de culturele sector in Brabant met internationale ambities graag verder helpen”, vertelt Marjolein.

“We werkten al af en toe samen, maar nu pakken we door. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat we gaan kijken hoe Brabant vertegenwoordigd is in de database van DutchCulture, waarin wordt bijgehouden welke Nederlandse initiatieven waar in de wereld te vinden zijn”, aldus Paulien. “Wij kunnen daarvoor data aanleveren en die database onder de aandacht brengen in Brabant. Deze bijeenkomst heeft geholpen om de Brabantse makers verder op weg te helpen in hun internationale plannen. Het was een fijne uitwisseling van energie en eerste stap in een langere reeks ontmoetingen met elkaar.”

Internationaal cultuurbeleid 2021–2024

Het internationaal cultuurbeleid (ICB) is gezamenlijk beleid van de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De volgende drie doelen en bijbehorende resultaten zijn vastgesteld:

  1. Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland door zichtbaarheid, uitwisseling en duurzame samenwerking.
    Dit leidt tot inspiratie, kennisvergroting, verrijking, het bereik van een groter publiek en marktverruiming en dit leidt tot een grotere economische waarde van de Nederlandse kunst en cultuur.
  2. Het met Nederlandse cultuuruitingen ondersteunen van de bilaterale relaties met andere landen
    Dit draagt bij aan een betere positie en reputatie van Nederland in het buitenland, leidt tot een dialoog over normen en waarden, stimuleert samenwerking, draagt bij aan uitwisseling en dialoog, ook met landen waarmee de relatie (soms) complex is.
  3. We benutten de kracht van de culturele sector en creatieve industrie voor de Sustainable Development Goals (SDG’s), m.n. in de verbinding met de BHOS-agenda in de focusregio’s
    Dit stelt de culturele en creatieve sector in staat door internationale partnerschappen bij te dragen aan het behalen van de SDG’s. Het biedt mogelijkheden voor de excellentie van de Nederlandse creatieve sector om ook over de grens mee te werken aan oplossingsrichtingen voor actuele publieke uitdagingen. Dit versterkt het beeld van Nederland als innovatief, creatief en inclusief land, in lijn met de nieuwe NL branding.

Kamerbrief over het internationaal cultuurbeleid 2021- 2024

DutchCulture

Op de website van DutchCulture vind je meer informatie over specifieke landen, de focuslanden: een database waarin je kunt zien wie al is voorgegaan op een bepaalde plek, afgestemd op genre. Ook vind je er informatie over en ondersteuning bij Europese subsidieregelingen, artists in residence en cultureel erfgoed.

DutchCulture on tour — editie Brabant

Deze bijeenkomst is onderdeel van de programmalijn Internationalisering van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. De provincie Noord-Brabant zet in op intensivering van internationalisering en heeft onder meer de succesvolle Proeftuin in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad opgezet.

Simone Vos schreef voor Regioprofiel Cultuur BrabantStad het artikel over de bijeenkomst van DutchCulture on tour, en de foto's zijn van Ben Nienhuis, BWC Pictures.

DutchCulture on tour — editie Brabant

Wil je meer weten over internationalisering?

Neem contact met mij op.

nieuws van het regioprofiel

Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

De nieuwe editie van de monitor Waarde van cultuur laat zien dat de culturele arbeidsmarkt in Brabant zeer kwetsbaar is.

21 juni 2022
Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

Waarde van cultuur 2022

Wat is de staat van de culturele sector in Brabant na 2 coronajaren? Deze monitor biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten, en handvatten voor beleidsontwikkeling en planvorming.

21 juni 2022
Waarde van cultuur 2022

Waardevolle ontmoetingen tijdens Arts for Health

Zorg, welzijn en cultuur werden op nieuwsgierige en onderzoekende wijze bij elkaar gebracht bij Cultuurparticipatie on Tour #2.

17 mei 2022
Waardevolle ontmoetingen tijdens Arts for Health

Regioprofiel | Meerjarenregelingen

In 2019–2020 is in BrabantStad-verband gewerkt aan het harmoniseren van de verschillende regelingen voor de professionele kunsten.

12 november 2021
Regioprofiel | Meerjarenregelingen

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Door samen te werken in BrabantStad willen wij initiatiefnemers ondersteunen met kennis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een kennisinfrastructuur dat aansluit bij Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

4 november 2021
Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Regioprofiel | Internationalisering

Door samen te werken in BrabantStad bevordern we internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking. Zo dragen we bij aan een sterke cultuursector.

4 november 2021
Regioprofiel | Internationalisering

Regioprofiel | Publiekswerking

In het streven naar een inclusief aanbod voor iedere Brabander is publiekswerking een goede manier om te werken aan een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker.

4 november 2021
Regioprofiel | Publiekswerking

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021
Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

De kunst van het harmoniseren

Lysias Advies deed een evaluatieonderzoek naar het harmonisatietraject meerjarenregelingen professionele kunsten BrabantStad, en komt met enkele aanbevelingen.

21 juli 2021
De kunst van het harmoniseren

Duidelijkheid over meerjarensubsidie professionele kunsten

De provincie kent aan veertien instellingen alsnog meerjarensubsidie toe op basis van de zorgvuldige beoordelingen door de nieuwe adviescommissie.

27 mei 2021
Duidelijkheid over meerjarensubsidie professionele kunsten

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van OCW en de veertien stedelijke cultuurregio’s over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024.

23 april 2021
BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Het Noordbrabants Museum ook in de BIS

Vijf aangepaste plannen hebben een positief advies van de Raad voor Cultuur gekregen. Het Noordbrabants Museum is er daar een van.

11 december 2020
Het Noordbrabants Museum ook in de BIS

BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Bekijk het magazine over de resultaten van twee jaar samen bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat.

11 december 2020
BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020
DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Terugkijken vragenuur Waarde van cultuur

De onderzoekers van Waarde van cultuur 2020 gaven op 30 juni antwoord op uiteenlopende vragen over hun onderzoek.

1 juli 2020
Terugkijken vragenuur Waarde van cultuur

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020
Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Reactie BrabantStad op BIS-advies

BrabantStad stuurde een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur voor de landelijke BIS, over de knelpunten waartoe het advies leidt.

22 juni 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hun handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven.

15 juni 2020
Waarde van cultuur 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.

9 juni 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020
 BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024.

23 maart 2020
BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020
Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Beleidsmedewerkers, huidige penvoerders en uitvoerende intermediairs cultuureducatie spraken samen over penvoering, inhoud en verbreding van de CmK-regeling.

15 januari 2020
Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019
Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Waarde van cultuur

Met het onderzoek de Waarde van cultuur voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.

2 december 2019
Waarde van cultuur

Meerjarensubsidies gepresenteerd

Door de samenwerking in Regioprofiel-verband zijn er nu vijf op elkaar afgestemde regelingen: van de Provincie, Breda, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

27 november 2019
Meerjarensubsidies gepresenteerd

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019
Spreekuren proeftuin internationalisering

Inspiratiemiddag publiekswerking

Publiekswerking draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie.

14 november 2019
Inspiratiemiddag publiekswerking

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019
Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Makers, gemeenten en provincie slaan de handen ineen om de topregio die we op cultureel gebied zijn, te verstevigen en uit te breiden.

14 oktober 2019
Regioprofiel Cultuur BrabantStad

TalentHub Brabant

Talent moet je koesteren, vinden we in Brabant. Niet zo gek dus dat organisaties in de kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant hoog inzetten op talentontwikkeling in de professionele kunsten.

10 oktober 2019
TalentHub Brabant

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019
Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

Informatie- en inputsessie #2 Meerjarenregeling BrabantStad

Deelnemers reageerden op het concept van de nieuwe meerjarenregeling.

12 september 2019
Informatie- en inputsessie #2 Meerjarenregeling BrabantStad

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

BrabantStad is blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid van het ministerie, de aandacht voor design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur.

3 juli 2019
Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

Veld over nieuwe meerjarenregeling

Honderd vertegenwoordigers van het Brabantse culturele veld kwamen bijeen in de Verkadefabriek om input te leveren voor de meerjarenregeling van BrabantStad.

3 juli 2019
Veld over nieuwe meerjarenregeling

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019
Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019
Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019
Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019
OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven.

10 oktober 2018
Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende overheden uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid