Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Dit schooljaar is basisschool Torenschouw in Oosterhout gestart met Het Cultureel Zelfportret. Daarmee is het de eerste basisschool in Brabant die – vanuit de eigen ambitie – gekozen heeft om te werken met dit online volg- en ontwikkelinstrument. Basisschool Torenschouw zet Het Cultureel Zelfportret in om de culturele groei van leerlingen inzichtelijk te maken. Een logisch vervolg op de uitvoering van de ambities die de school heeft geformuleerd en geconcretiseerd binnen het programma De Cultuur Loper.

Scholing

Alle 120 leerlingen gaan samen met hun leraar werken met Het Cultureel Zelfportret. Hiermee krijgen leraren een goed beeld van wie de leerling is, wat deze leerling kan en hoe de culturele groei zich ontwikkelt. Om de verdieping op te zoeken in hun cultuuronderwijs, is het lerarenteam van basisschool Torenschouw een scholingstraject aangegaan. Trainers Monique Fischer en Jillis Verbeek gingen aan de slag met de leervraag van het team: ‘Hoe kunnen we reflecteren met leerlingen handen en voeten geven, om zo persoonlijke onderzoeksvragen te laten ontstaan’. Vanuit de taxonomie van Bloom werd het team meegenomen in het ontwerpen van culturele activiteiten.

In de praktijk

Ook is er begeleiding bij het inzetten van Het Cultureel Zelfportret tijdens actieve atelieruren op school. Want de kennis die leerlingen in de ochtend opdoen, krijgen ‘s middags een persoonlijke betekenisvolle uitwerking in het atelier. In zijn of haar Cultureel Zelfportret wordt zichtbaar hoe de leerling in de ochtend een verhaal bedenkt en dit verhaal in de middag gaat vertellen in de taal van de kunsten. De betekenis die leerlingen daaraan geven, delen ze met de leraar en medeleerlingen. Vanuit deze gesprekken en de in beeld gebrachte betekenisvolle ervaringen ontstaan weer nieuwe onderzoeksvragen.

Het Cultureel Zelfportret

Kunstloc Brabant heeft Het Cultureel Zelfportret ontwikkeld als onderdeel van De Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Dit doen scholen door vanuit hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma te maken dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij hun school. Ontwikkelingen van de school uit het traject van De Cultuur Loper worden direct gelinkt aan en ingezet binnen Het Cultureel Zelfportret.

Meer weten over het Cultureel Zelfportret?

Neem contact met mij op.