Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe kunnen we kunst & technologie implementeren in betekenisvol cultuuronderwijs binnen het primair en voortgezet onderwijs? Deze uitdaging is Kunstloc met Nieuwe Veste, CultuurContact, CiST, Babel Den Bosch en CultuurStation aangegaan. Samen met experts uit het culturele veld en het primair en voortgezet onderwijs is de doorlopende leerlijn kunst & technologie ontwikkeld.

Leerdoelen en gedragsindicatoren

Cultuurprofessionals en leraren hebben tal van activiteiten ontwikkeld die inhaken op de combinatie kunst, media en technologie. Maar dat is vaak niet meer dat een stapeling van activiteiten. Scholen hebben behoefte aan leerdoelen en gedragsindicatoren waarmee kunst & technologie een plek kunnen krijgen in het cultuuronderwijs. Met de doorlopende leerlijn kunst & technologie voorzien we in deze behoefte.

De Cultuur Loper

De leerlijn kunst & technologie is zo ontwikkeld dat deze aansluit bij De Cultuur Loper: een programma waarmee scholen in Brabant de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma is ontwikkeld door Kunstloc, in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meer weten over kunst & technologie implementeren in cultuuronderwijs?

Neem contact met mij op.