Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De Cultuur Loper is een meerjarig programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. De drie peilers van De Cultuur Loper zijn een filosofie, een coachende houding en een traject. In de publicatie Het Fundament worden deze drie peilers nader uitgediept. Het Fundament is met name bedoeld voor intermediairs en andere begeleiders van De Cultuur Loper trajecten. 

Filosofie, traject en houding

In 2012 zijn we gestart met de ontwikkeling van De Cultuur Loper. In co-creatie met gemeenten, intermediairs en onderwijs hebben we diep nagedacht over elk element, maar we hebben al die elementen gaandeweg ook weer in twijfel durven trekken. De in de loop van de jaren nieuw aangehaakte gemeenten en intermediairs hebben die eerste periode met De Cultuur Loper niet meegemaakt. Zij missen de grondslagen, uitgangspunten en het waarom van keuzes uit de beginjaren. Waarom, waardoor en met wie heeft De Cultuur Loper zich ontwikkeld tot het huidige instrument om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verbeteren en duurzaam te borgen? Het Fundament gaat in op de samenhang tussen de filosofie, het traject en de houding die we inzetten, en geeft antwoord op vele gestelde vragen zoals: Wanneer wordt cultuureducatie betekenisvol? We hebben het over betekenisgeving, maar wat is dat precies? Waarom werken we met een traject? Wat is een coachende houding? 

Het Fundament is bedoeld voor iedereen die De Cultuur Loper uitdraagt: in de eerste plaats de adviseurs van Kunstloc en Erfgoed Brabant en de lokale intermediairs, maar ook de partners die De Cultuur Loper buiten Brabant uitzetten, en in bepaalde mate ook de trainers, ontwikkelaars, kunstprofessionals. We gaan er bij het lezen van uit dat je reeds vertrouwd bent met de verschillende elementen van De Cultuur Loper en leggen niet de elementen uit, maar focussen op de visie en de keuzes onder die elementen.