Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Verbeter de kwaliteit van amateurkunst op bovenlokaal niveau

Organisaties die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst, of het vergroten van de participatie op bovenlokaal, regionaal of provinciaal niveau, worden ondersteund door Provincie Noord-Brabant met de meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021 - 2024.

Veel Brabanders doen in hun vrije tijd aan kunstbeoefening. Dit draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en creatieve groei. Het gezamenlijk beoefenen van muziek, dans, theater schrijven of beeldende kunst heeft daarnaast grote betekenis voor sociale cohesie en leefbaarheid.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt via een vierjarige regeling culturele instellingen die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst. Die gebeurde voor het eerst van 2017-2020, en opnieuw van 2021-2024. Daarmee weet je voor vier jaar waar je aan toe bent, en kun je bouwen aan een programma voor de toekomst.

Kunstloc Brabant adviseert de provincie bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling . Wij adviseren ook de amateurkunstorganisaties bij het doen van een aanvraag, en verzorgen de visitatie van de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen.

18 provinciale partijen in de meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Carte Blanche biedt werkruimte voor 'lastige' talenten in theater, beeldend werk en poëzie. 

Podium Bloos / Festival 39Graden biedt creatief talent (15-21 jaar) de kans om hun voorstelling voor een breed publiek te spelen.  

Kunstbende is dé wedstrijd voor jong creatief talent in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal of Theater. 

EELT is een professioneel kunstenaarscollectief met expertise in theater, muziek, film en kunstonderwijs. 

Corpo Maquina is een inclusieve culturele beweging met dans als uitgangspunt. Corpo Máquina laat voelen dat mensen op een basale manier met elkaar verbonden zijn, voorbij sociale, economische en culturele constructies. 

Popsport is een coachingsprogramma voor talentvolle, jonge muzikanten, bands en acts die meer willen met hun eigen muziek. 

Vincents Tekenlokaal staat voor talentontwikkeling door tekenen op papier én op tekentablets. 

De Cultuurkantine zet kunst en kunstenaars in voor de empowerment van jeugdigen die zich in een achterstandspositie bevinden. 

Koorplein stelt zich ten doel de kwaliteit van de vocale muziek bij kinderen en jongeren tot in Noord-Brabant te bevorderen, maar in het bijzonder die van het zingen in koorverband. 

Krachtvoer Theater verbindt verschillende generaties met elkaar door middel van theaterprojecten.  

Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft als doelstelling het bevorderen van muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord. 

Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat alle talenten zichtbaar gemaakt moeten worden, in het bijzonder mensen met een beperking.  

Dukebox is het productiehuis voor urban & hiphop in Den Bosch.  

Brabant Koor is een concertkoor dat al ruim 30 jaar koorwerken uitvoert met professionele orkesten. 

deDansPunt is een koepel voor amateurdans en maakt verbindingen tussen danser/publiek, professional/amateurs en vraag/aanbod mogelijk. 

Maestro ontwikkelt en organiseert scholing voor amateurkoordirigenten.  

Factorium Podiumkunsten / LINK is hét Brabantse theaterfestival waar jongeren hun talenten aan het grote publiek kunnen laten zien. 

Orkest Zuid is een bovenregionaal Brabants blaasorkest en voert symfonische blaasmuziek uit op een hoog artistiek niveau met getalenteerde amateurmusici én professionals. 

Provincie Noord-Brabant

De meerjarige subsidieregeling amateurkunst is onderdeel van de subsidieregeling hedendaagse cultuur van Provincie Noord-Brabant. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en geeft Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant een advies over welke aanvragen te honoreren. De Gedeputeerde Staten besluit welke subsidies toegekend worden.

Provincie Noord-Brabant - Amateurkunst

Meer weten over ondersteuning voor amateurkunst?

Kunstloc Brabant ondersteunt alle provinciale amateurkunstpartijen om plannen te kunnen realiseren, constructief samen te werken en er zo voor te zorgen dat amateurkunst het stevige fundament van het Brabantse cultuursysteem blijft. De adviseurs van Kunstloc staan altijd voor je klaar. Neem contact met ons op.