Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Als theaterdocent moet je continu alert zijn: is mijn lesaanbod nog relevant voor de deelnemer? Krijgt mijn makerschap nog voldoende ruimte in mijn lespraktijk? Ken ik de belangrijkste hedendaagse theatermakers? Hoe sluit ik aan bij de kunstvormen die bij mijn leerlingen populair zijn?

Professionaliseringstraject Nieuwe Canons 

Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens een professionaliseringtraject waarbij ervaren theaterdocenten samenwerken met makers van DOX en studenten van de opleiding Docent Theater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Je leert op de vloer, hoe in theaterlessen betekenisvolle relaties tussen populaire cultuur, de professionele kunsten en maatschappelijke thema’s gelegd kunnen worden, een benadering waar DOX in excelleert. Je maakt kennis met het model van authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen en wisselt praktijkervaringen uit met andere theaterdocenten. Daarnaast ontwikkel je eigen vernieuwende theaterlessen die je tijdens het traject meteen in de praktijk brengt.

Door wie?

Nieuwe Canons is een initiatief van Kunstloc Brabant en de Academie voor Theater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Zij organiseren dit traject in samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en DOX. De bijeenkomsten worden begeleid door lectoren Emiel Heijnen en Melissa Bremmer van de AHK en theatermakers van DOX.

Wat gaan we doen?

In dit traject werken twee generaties theaterdocenten samen: ervaren docenten en aanstaande docenten. Het docentschap wordt hierbij op een specifieke manier benaderd: als docerend maker. Het overkoepelende thema is ‘Nieuwe Canons’: welke theatrale vormen vinden we buiten de gevestigde theaterinstituten en hoe zouden die ons theateronderwijs kunnen inspireren? 

Tijdens de bijeenkomsten wordt vanuit je eigen werkpraktijk gekeken naar theoretische concepten, zoals authentieke kunsteducatie en community learning. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Je krijgt zicht op wat authentieke kunsteducatie is en wat voor meerwaarde dit model kan hebben voor de eigen praktijk. Begeleid door de makers van DOX participeer je bij oefeningen en theatrale experimenten. Gedurende het traject ontwikkel je een eigen lessenreeks of theaterproject die je in je eigen les- of theaterpraktijk uitvoert.

We sluiten het traject af met een gezamenlijke artistieke presentatie voor publiek. Deze presentatie vormt een levendige staalkaart van de meest aansprekende oefeningen, lessen en theatrale experimenten die die deelnemers gedurende het traject ontwikkeld hebben.

Wat zijn de kosten?

€ 250,- (incl. maaltijden)*

*Deze kosten kunnen door scholen eventueel betaald worden vanuit het professionaliseringsbudget.

*Vierdejaarsstudenten van FHK Docent Theater kunnen kosteloos deelnemen.

Aanmelden

Onderzoek

Naast een professionaliseringstraject is Nieuwe Canons tevens een onderzoek naar de werking van authentieke kunsteducatie in theateronderwijs. Hoe kan authentieke kunsteducatie de lespraktijk versterken? Op welke manier verloopt het proces waarin het lesmateriaal wordt ontwikkeld en uitgevoerd? Wat zijn ervaringen van docenten en deelnemers hierbij? Dit onderzoek vindt plaats door vragen aan de deelnemers en observatie van het proces, en wordt uitgevoerd door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.