Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Jitske Steenaart

Adviseur Cultuureducatie

013 750 84 49

Cultuur vertelt, verbeeldt en verbindt. De impact van deze waarde van cultuur wil ik graag vergroten. Als adviseur cultuureducatie bij Kunstloc Brabant richt ik mij op vraagstukken uit het culturele veld, die betrekking hebben op cultureel ondernemerschap en implementatie van cultuuronderwijs. Momenteel werk ik met name aan de uitwerking van het regioprofiel BrabantStad op het gebied van cultuureducatie. In de derde periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3) voert Kunstloc Brabant samen met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en de zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling uit. In de themagroepen curriuculumvernieuwing en visievorming en professionalisering, waarbij ik de rol heb van procesbegeleider, vertalen we dit regioprofiel naar concreet uitvoerbaar en lokaal toe te passen beleid. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van cultuureducatie en versterken we de positie ervan binnen het onderwijs. Op die manier zorgen we ervoor dat kunst en cultuur ook echt waardevol kan zijn voor iedere inwoner van Brabant. 

 

wat ik je wil laten weten

Monitor Cultuureducatie 2022

Een onderzoek onder aanbieders, intermediairs en scholen over de voortgang binnen de CmK3-regeling

1 mei 2023
Monitor Cultuureducatie 2022

Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Hoe kan een middelbare school profiteren van opgedane bagage op gebied van cultuureducatie? Met intermediairs en docenten ontwikkelen we werkbladen voor een soepele overgang.

9 december 2022
Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Wat is de opbrengst na twee jaar samenwerking op de thema’s professionalisering, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid?

17 oktober 2022
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Consortium 'Leven-Lang -Ontwikkelen'

Samen met kunstvakopleidingen van Fontys werken wij aan de professionalisering van kunsteducatoren

6 juli 2022
Consortium 'Leven-Lang -Ontwikkelen'

Curriculumvernieuwing binnen cultuureducatie

Om voor te sorteren op de curriculumvernieuwing willen we tot een gezamenlijke taal komen. Daarom geven we inzicht in de relatie tussen het landelijke curriculum en de twee Brabantse instrumenten: De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast.

11 mei 2022
Curriculumvernieuwing binnen cultuureducatie

Tips voor het vormgeven van een leergemeenschap

Hoe geef je leren vorm binnen een netwerk?

11 april 2022
Tips voor het vormgeven van een leergemeenschap

Nieuwe Canons

Professionaliseringstraject naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs

28 februari 2022
Nieuwe Canons

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

Samenhang culturele activiteiten op basisscholen verbeteren met 4x4 vragen

Reflectievragen en inspiratiekaarten geven het onderwijs handvatten om de samenhang tussen culturele activiteiten te verbeteren.

3 maart 2021
Samenhang culturele activiteiten op basisscholen verbeteren met 4x4 vragen

Cultuureducatie als antwoord op identiteitsontwikkeling in de 21e eeuw

Over burgerschap, het vinden van je eigen ‘ik’ en hoe cultuureducatie daarbij kan helpen.

23 november 2020
Cultuureducatie als antwoord op identiteitsontwikkeling in de 21e eeuw

Themagroep CmK3 curriculumvernieuwing en visievorming

Een gezamenlijke taal en visie voor CmK Brabant.

8 oktober 2019
Themagroep CmK3 curriculumvernieuwing en visievorming

Themagroep CmK3 professionalisering

Naar een Brabantbreed platform voor professionalisering.

8 oktober 2019
Themagroep CmK3 professionalisering

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie.

25 november 2016
Netwerk lokale intermediairs

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

21 november 2016
De Cultuur Loper