Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Verkenners trekken erop uit! In voor- en tegenspoed ondernemen ze hun zoektocht. Zich verplaatsend door diepe kloven en over gure vlaktes wordt er met angstvisioenen en draken strijd geleverd. Weer terug op vertrouwd terrein maken ze ons in woord, beeld en geluid deelgenoot van deze verrijkende tocht.

Met het onderzoek Op Verkenning verbindt Kunstloc Brabant makers en organisaties binnen en buiten de cultuursector om acties te ontwikkelen voor actuele maatschappelijke thema’s, zoals inclusie, de klimaatcrisis, gezondheid en participatie. Zo werken wij aan kennisontwikkeling en creëren draagvlak voor vernieuwing ín en mét de cultuursector. We vragen verkenners om voor ons op pad te gaan. Om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien en kunnen verbeteren.  

Werkplaats

Verbeeldingskracht en creativiteit zijn de leidraad. Onderdeel van de verkenning is de werkplaats waar de verkenners hun verhaal kunnen doen. De werkplaats is de veilige haven waar ervaringen, inzichten en kennis worden gedeeld. Daarmee eindigt het traject voor de verkenners en gaat Kunstloc aan de slag met alle opbrengsten. 

Verkenningen gestart

Begin 2021 zijn we gestart met de verkenning diversiteit & inclusie met de verkenners Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandele Kunta Wee Wee. 

In april 2022 zijn wij gestart met de verkenning klimaatcrisis met de verkenners Charlotte Hopmans en Elsa van Dam.