Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Samenwerken aan de professionalisering van alumni

Kunstloc Brabant en Fontys Hogeschool voor de Kunsten geloven dat onderwijs en opleidingen geen eindpunt zijn, maar een beginpunt om samen (in) het werkveld te ontwikkelen. Daarom werken we met elkaar samen om professionalisering in het veld van kunsteducatie mogelijk te maken en ons bestaande aanbod te verbeteren.

We willen - voor zpp’ers, kunstvakdocenten VO en PO, kunsteducatoren, intermediairs en icc’ers – tijd en ruimte forceren om samen te onderzoeken hoe we het werkveld vormgeven. Het opgerichte  ‘consortium’ met medewerkers uit beide organisaties, heeft als kerntaak om dit mogelijk te maken en het nascholingsaanbod nog meer te draaien naar een breed door het werkveld gedragen vraaggerichte vorm. 

Waarom het consortium?

De kunst-, cultuur- en onderwijssector in Brabant, als ook daarbuiten, is voortdurend in beweging. Kunsteducatoren moeten zich tot steeds opnieuw verhouden tot alle ontwikkelingen om hen heen. “Wie ben ik als kunstvakdocent en hoe verhoud ik me tot de wereld om mij heen?” Het gaat aan de ene kant over het doorontwikkelen, blijven bevragen en verdiepen van een eigen visie op kunsteducatie en het doormaken van een inhoudelijke ontwikkeling. En aan de andere kant gaat het om ontwikkeling op het gebied van interdisciplinair samenwerken, co-creatie en het leren kennen van het werkveld om hier een aansluiting bij maken.

In het kader van Leven-Lang-Ontwikkelen gebeurt er al heel veel. Maar vaak zijn trajecten ad-hoc, niet gericht op een actuele vraag of weten ze de doelgroep onvoldoende te bereiken. Met het consortium willen Kunstloc en FHK dit steviger neerzetten door expertise en netwerken te bundelen en dit te borgen in beide organisaties. 

Nieuwe Canons

In schooljaar 2022-2023 is in dit kader de nascholing ‘Nieuwe Canons’ gestart waarin Kunstloc Brabant en Fontys Hogeschool voor de Kunsten samenwerkten. In dit professionaliseringtraject - onder begeleiding van o.a. Emiel Heijnen - gingen ervaren theaterdocenten samenwerken met makers van DOX en studenten van de opleiding Docent Theater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. 

Lees meer over Nieuwe Canons

Wat doen we met en voor het hoger onderwijs?

Naast nascholing voor alumni, brengen we studenten én docenten uit het hoger onderwijs in contact met culturele aanbieders of thematische leergemeenschappen, en organiseren we verschillende bijeenkomsten (zoals meet-ups en inspiratiedagen). Ook kunnen we in overleg een korte gastles verzorgen. Ten slotte hebben we, via ons netwerk van lokale intermediairs, zicht op primair- en voortgezet onderwijs scholen, in de mate waarin zij met cultuureducatie bezig zijn en in hun actuele vragen.