Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

49 deelnemende gemeentes

Met de deelname van de gemeente Nuenen aan De Cultuur Loper komt het aantal deelnemende gemeentes op 49.  Zo groeit het bereik van De Cultuur Loper in Noord-Brabant gestaag door en is de doelstelling van 45 deelnemende gemeenten in 2020 nu al ruimschoots behaald. In Nuenen is voor de zomervakantie al gestart met een informatietraject voor de scholen waarop direct een aantal scholen heel enthousiast reageerde. De Cultuur Loper bereikt nu maar liefst 83% van de Brabantse gemeenten (buiten de B5).

De Cultuur Loper

Met De Cultuur Loper wordt in Noord-Brabant invulling gegeven aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Kunstloc Brabant biedt met De Cultuur Loper primair en voortgezet onderwijs coaching, scholing en ondersteuning waarmee ze zelf de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. In het begin werd De Cultuur Loper ingezet in 27 Brabantse gemeenten (180 scholen). Inmiddels zijn dat nu dus 49 gemeenten en 320 scholen.

Meer over De Cultuur Loper