Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Eerder dit jaar trad de provincie Noord-Brabant toe tot het Districts of Creativity Network. Dit netwerk biedt kansen voor creativiteit en innovatie op regionaal en internationaal terrein. Bijvoorbeeld als het gaat om de creatieve industrie en technologische ontwikkelingen op het terrein van voedsel, gezondheidszorg, mobiliteit en energie. Op 5 en 6 november vindt het Creativity World Forum plaats in Kortrijk (België) en zal Brabant zich voor het eerst presenteren. Claire gaat op zoek naar wat het fonkelnieuwe netwerk beoogt met deze stap op internationale gronden.

Geschreven door Claire Hoogendijk-van Nunen

Het vormen van het Brabantse netwerk

Begin 2014 is Brabant toegetreden tot het internationale Districts of Creativity Network (DC Network). Door de kartrekkers en bkkc wordt er as we speak gekeken hoe Brabant Districts of Creativity (BrabantDC) het beste kan worden vormgegeven.

Een voordeel van het toetreden in een bestaand netwerk is dat er al kennis aanwezig is, waaronder ook succesverhalen. De Belgische regio FlandersDC (Vlaanderen) is een mooi voorbeeld, omdat deze de brug slaat tussen ondernemingen en creatievelingen:

Wij zijn de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. We maken Ondernemend Vlaanderen creatiever en Creatief Vlaanderen ondernemender. We zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van onze projecten via ons kenniscentrum en proberen onze boodschap via publieksinitiatieven zo breed mogelijk te verspreiden.

Wij moeten nog even wachten op wat BrabantDC gaat worden en welke verschillen er worden gemaakt. Gaat er echt geïnnoveerd worden? Wordt het een collectief waar ook de creatief professional zich kan aansluiten? Ontstaan er door de internationale schaalvergroting mogelijkheden voor in de regio?

Grote vragen waarop nu geen antwoorden te geven zijn. Daarom heb ik enkele personen uit dit netwerk gevraagd naar hun verwachtingen, zoals Simon de Wijs (NHTV) en Marjon Krol (ZLTO).

Het netwerk biedt bij uitstek een uitdagende werkomgeving voor onze studenten en onderzoekers. Niet via traditionele vormen zoals stages, maar - juist in deze tijd van maatschappelijke veranderingen - door innovatief onderwijs en onderzoek in de praktijk te brengen. Het netwerk geeft ruimte aan internationalisering en past perfect bij onze kernonderwerpen imagineering, social innovation en storytelling.BrabantDC is voor mij een geslaagd netwerk, zodra het hier nieuwe oplossingen oplevert. Dat kan variëren van nieuwe benaderingen tot concrete nieuwe producten en/of diensten. Dat laatste zouden we wel graag willen: zo concreet mogelijk.

Ambities

BrabantDC wil de werelden van 'high tech' en 'high touch' verenigen. De combinatie van beide moet leiden tot het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen van maatschappelijke vraagstukken. Een mooi voorbeeld is het Chickenlab, een design pilot in het kader van Agri Meets Design. Aanleiding voor deze pilot is de kwestie dat kip zowel het meest gegeten stukje, als het meest bekritiseerde stukje vlees is.

In Nederland hebben we een heel efficiënte productie waarmee we beantwoorden aan de wereldwijde voedselvraag. Tegelijk is er in Nederland veel kritiek op het houderijsysteem. Binnen Chickenlab wordt onderzocht hoe duurzame verbintenissen tussen efficiënte productie (high tech) en maatschappelijke betrokkenheid (high touch) kunnen worden gemaakt. Of anders gezegd, de hoogontwikkelde en technologisch gedreven voedselketen lijkt ver van de burger af te staan. Zijn er interacties te ontwerpen die deze afstand verkleinen? Wat is daarvoor nodig?

Door met verschillende partijen - ondersteund door designers - het gesprek aan te gaan hoopt men op het doorbreken van geijkte denkpatronen en het ontstaan van creatieve en innovatieve ideeën die de dialoog kunnen vormgeven tussen producenten en consumenten in de pluimveevleesketens.

Creativiteit als kapitaal

Brabant is één van de 13 creatieve regio's in de wereld die zijn benoemd tot Districts of Creativity Network (DC Network). Leden zijn regio's uit de landen China, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Finland, Frankrijk, Verenigde Staten, Nederland, Italië, India, België, Denemarken, Spanje en Duitsland.


Wie zijn Brabant DC?

Provincie Noord-Brabant is de kartrekker voor het formele internationale DC Network. Van het informele netwerk BrabantDC is De Ambassade voor Creatieve Zaken de informele kartrekker en tevens oprichter. Brabant DC verenigt (tot nu toe) grote bedrijven en organisaties. De zogenaamde Quadruple Helix partners: bedrijfsleven, culturele organisaties, overheden en onderwijs/onderzoek. Om enkele namen te noemen: ABAB, Biobased Delta, BrabantStad, Capital-D Brainport, Design Academy Eindhoven, Eelabels, Green Chemistry Campus, Midpoint Brabant, NHTV, Omroep Brabant, Tilburg University, TU/e, Vincent van Gogh Brabant, Vlisco en ZLTO.

Grote namen die collectief een verschil kunnen maken van regionaal tot internationaal niveau. De toekomst zal uitwijzen of en op welke wijze dit gebeurt.

To be continued…

internationalisering

Brabantse designers op de Milan Design Week

Vier Brabantse ontwerpers aan het woord over hun nieuwe werk, Milaan en internationalisering.

16 juni 2022
Brabantse designers op de Milan Design Week

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Regioprofiel | Internationalisering

Door samen te werken in BrabantStad bevordern we internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking. Zo dragen we bij aan een sterke cultuursector.

4 november 2021
Regioprofiel | Internationalisering

Dutch Invertuals lanceert langgekoesterde online Academy

In het online Academy-programma van Dutch Invertuals wil het Eindhovense designplatform haar netwerk en kennis over grenzen heen tillen.

9 maart 2021
Dutch Invertuals lanceert langgekoesterde online Academy

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020
DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020
Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019
Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019
Spreekuren proeftuin internationalisering

CWF19: The future is now, kom uit die luie stoel

Meer dan 100 sprekers kwamen bijeen op Creativity World Forum. Robin Berkelmans kwam tot één conclusie: het is tijd om uit je luie stoel te komen.

5 november 2019
CWF19: The future is now, kom uit die luie stoel

BrabantDC

BrabantDC verbindt creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld.

10 oktober 2019
BrabantDC

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019
Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019
Terugblik Kenniscafé Internationalisering

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019
OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

Glow: Made in Eindhoven

Tegenwoordig kent Europa tientallen steden met een lichtfestival. In dit artikel wordt kort inzicht gegeven in de twee bekendste Nederlandse lichtfestivals, die ook internationaal hoge ogen gooien.

30 oktober 2018
Glow: Made in Eindhoven

Amateurkunstclubs de grens over

Je hoeft geen professionele organisatie te zijn om internationale projecten op te zetten. Ook amateurkunstclubs gaan geregeld de grens over.

29 augustus 2017
Amateurkunstclubs de grens over

Ambities over de grens? Lees eerst deze vijf succesverhalen

Nieuwe doelgroepen, andere inspiratie, meer kansen op financiering of gewoon als manier om je horizon te verbreden. Wellicht heb je ambities over de grens. Goed nieuws: Iris verzamelde ter inspiratie vijf Brabantse succesverhalen voor je.

22 augustus 2017
Ambities over de grens? Lees eerst deze vijf succesverhalen

Aan de slag met een Europese projectaanvraag, wat te verwachten?

Arne van Vliet, managing director van Europees adviesbureau voor cultuur BECCA Europe, vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten.

12 april 2016
Aan de slag met een Europese projectaanvraag, wat te verwachten?

De bomen en het bos: Europese financiering voor culturele projecten

Arne van Vliet, managing director van Europees adviesbureau voor cultuur BECCA Europe, vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten.

4 april 2016
De bomen en het bos: Europese financiering voor culturele projecten

De ruimte voor cultuur in het beleid van de Europese Unie

Arne van Vliet vertelt over zijn ervaringen met het Europees cultuurbeleid en over Europese financiering voor culturele projecten. Deze week: het waarom en hoe van Europees cultuurbeleid.

31 maart 2016
De ruimte voor cultuur in het beleid van de Europese Unie

Een onderzoek naar Brabant DC en de creatieve industrie

Brabant mag zich sinds enkele jaren lid noemen van het netwerk Districts of Creativity. Een goede aansluiting tussen de DC regio's en de creatieve industrie is logisch, zou je denken.

25 februari 2016
Een onderzoek naar Brabant DC en de creatieve industrie

De Internationale kracht van Brabant

Claire gaat op zoek naar wat het fonkelnieuwe Districts of Creativity Network beoogt met de stap op internationale gronden.

28 oktober 2014
De Internationale kracht van Brabant

Het is al snel goed

Veel makers en instellingen werken samen met andere makers en instellingen buiten Nederland. Wij waren nieuwsgierig naar de beweegredenen voor zo'n samenwerking.

21 augustus 2014
Het is al snel goed