Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Pedagoog Gert Biesta benoemt drie onderwijsdomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Met name persoonsvorming wordt als aanleiding genomen om tot betekenisvol onderwijs te komen voor de leerling. Cultuureducatie biedt ons unieke mogelijkheden om dit vorm te gaan geven.

foto: Ilse Wolf, illustratie Femke Heerikhuizen

Bijeenkomsten

In een aantal bijeenkomsten wil Kunstloc met (kunst)vakdocenten, intermediairs en adviseurs ontdekken wat de begeleiding binnen cultuureducatie gericht op persoonsvorming betekent voor jezelf, jouw praktijk en voor het begeleiden van leraren, leerlingen of studenten.

Bekijk de flyer

Cultuureducatie laat je ontdekken wie je bent, hoe je bent en hoe de ander is.

Kijken naar persoonsvorming

We laten je in dit traject zelf ervaren wat er mogelijk is vanuit begeleiding gericht op persoonsvorming. Deze ervaring en de reflectie hierop biedt ondersteuning in je ontwikkeling als (kunstvak)docent, intermediair of adviseur. Reflectie, onderzoek, en creativiteit vormen daarin de basis van het ontwerpen van cultuureducatie. Met deze drie vermogens spreekt de leraar de onderliggende, unieke drijfveren van leerlingen of studenten aan, biedt een leeromgeving aan om deze drijfveren te toetsen aan de ander en de wereld om hem heen en geeft de leerling/student vervolgens verschillende talen om ‘het waardevolle’ dat daar uitkomt toe te voegen aan die wereld. Cultuureducatie laat je ontdekken wie je bent, hoe je bent en hoe de ander is. Vanuit wat jij wilt en de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken, wordt jouw creativiteit aangesproken als de bron voor het vormen van de persoon die je wilt zijn in de wereld, zonder dat je de ander in datzelfde proces beperkt.

Samen ontdekken

We richten graag met (kunstvak)docenten, intermediairs en adviseurs, die betrokken zijn bij cultuureducatie, een aantal bijeenkomsten in. Gedurende de bijeenkomsten en ook tussen de bijeenkomsten door maken we gebruik van Het Cultureel Zelfportret. Een digitaal portfolio om de culturele groei van leerlingen zichtbaar te maken en te verdiepen tot betekenisvolle momenten voor de leerling, vanuit de onderzoekende, reflecterende en creërende vermogens van De Cultuur Loper.

Ben jij geïnteresseerd en wil jij samen met ons ontdekken hoe cultuureducatie bijdraagt aan persoonsvorming?

Neem contact op met mij.