Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

[update 1 oktober 2021] Vanaf maandag 20 september konden aanvragen voor het Perspectiefbudget worden ingediend. In het eerste uur werden al 70 plannen ingediend. Het budget van €250.000 dat Provincie Noord-Brabant beschikbaar stelt is inmiddels al dermate overvraagd, dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen zullen worden. Daarom sluit het loket op vrijdag 1 oktober om 17:00 uur.

De culturele sector heeft lange tijd op de handen moeten zitten, en die handen beginnen nu natuurlijk te jeuken om iets te ondernemen. Nu de vaccinatiegraad toeneemt ontstaat er weer perspectief op de heropleving van het bruisende culturele leven in Noord-Brabant. De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een perspectiefbudget beschikbaar gesteld om makers in de culturele sector te stimuleren aanbod te ontwikkelen. Vanaf 20 september 2021 kun je een plan indienen bij Kunstloc Brabant om aanspraak te maken op dit budget.

Sterker uit de crisis

“De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt. Veel kleine ondernemers hebben een moeilijke periode doorgemaakt”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur. “Dit budget biedt perspectief voor makers en is onderdeel van een breed provinciaal pakket aan maatregelen rondom de coronacrisis. Deze maatregelen zorgen voor behoud van werk en banen bij de betrokken ondernemers en instellingen en hun toeleveranciers, op de korte en op de langere termijn."

Het perspectiefbudget beoogt een eenmalige financiële impuls te geven aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij weer aanbod kunnen ontwikkelen. Het doel van dit budget is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector. Provinciale Staten heeft een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. 

Voor makers en amateurverenigingen en -stichtingen

Ben je een maker, oftewel, een professionele uitvoerder van kunst en cultuur? Of ben je een amateurvereniging of -stichting die samenwerkt met een professionele maker? Dan kun je vanaf 20 september een plan indienen. Ook een samenwerking van professionele makers is mogelijk.

Het resultaat van je activiteit kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld een voorstelling, (korte) film, concert, expositie, publicatie, podcast, of ontwerp. Het is de bedoeling dat je project zowel in levenden lijve als online actief kan worden/wordt beleefd. Bekijk hier onze tips voor het schrijven van een projectplan.

Naast een projectplan dien je ook een projectbegroting (met toelichting), CV van de aanvrager(s), een kopie bankafschrift, en een inschrijving van de Kamer van Koophandel in. Bekijk hier onze tips en een voorbeelddocument voor het opstellen van een projectbegroting.

Ontvang je een bijdrage? Houd er dan rekening mee dat we na het plaatsvinden van je project een beknopt verslag van maximaal 500 woorden van je willen ontvangen. Daarnaast vragen we je ook enkele voorbeelden van eigen inzet en aandacht in pers en social media toe te voegen, zoals links naar video’s of berichten.

Bekijk onze financieringspagina voor een overzicht van de voorwaarden, vereiste documenten, en veelgestelde vragen over de aanvraagprocedure voor het indienen van een aanvraag voor het perspectiefbudget.

Bekijk alle informatie over het Perspectiefbudget

Aanvragen

Plannen waren vanaf maandag 20 september 9.00 uur tot vrijdag 15 oktober 18.00 uur bij ons in te dienen via het online aanvraagsysteem.