Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Subsidies en regelingen

Grote en kleinere instellingen en ook individuele makers kunnen een beroep doen op subsidies die speciaal voor digitalisering in het leven zijn geroepen.

Cultuurloket

Het Cultuurloket DIGITALL investeert in de digitalisering van de cultuursector (in 2023 € 6,8 miljoen). Het geld is beschikbaar als ontwikkel- en projectbijdragen voor culturele instellingen die het contact met hun publiek willen versterken via digitalisering. We sommen hier een paar (Brabantse) voorbeelden op die al van dit loket gebruik hebben gemaakt: 

  • STRP Festival ontving een bijdrage voor het realiseren van kunstwerken in opdracht, voor een onderzoek naar wat een hybride kunstwerk succesvol maakt en voor kennisdeling door middel van publicatie en een symposium. STRP Festival werkt in dit project samen met Design Museum Den Bosch en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. 
  • Nederlandse Dansdagen ontwikkelt een interactief en toonaangevend digitaal platform waar ruimte is voor kennisdeling, presentatie en productie. In dit project werkt ND o.a. samen met PLAN Talentontwikkeling Brabant
  •  Stichting M31 ontwikkelt een virtuele concertserie met VR-technologie in de Metaverse, die een vermenging van podiumkunst, virtuele- en online ervaringen is. Het project maakt ‘immersieve media’ toegankelijk voor een groter publiek. M31 werkt o.a. samen met Poppodium Effenaar. 
  • Hybrid Music Vibes is een programma van Poppodium Effenaar in samenwerking met Music Hub Brabant (bestaande uit dertien podia en festivals Brabant), Fontys Hogeschool, en de Academie voor Beeldcreatie dat artiesten helpt een visie te ontwikkelen op de toekomst, waar door de opkomst van uiteenlopende technieken fysieke en digitale ervaringen naast elkaar zullen bestaan, en van grote invloed zijn op de muzieksector en hoe muziek wordt ervaren. 

SIDN Fonds

Dit fonds geeft geld aan projecten die het internet versterken of die internet op een vernieuwende manier inzetten. 

Regeling Werktuig voor ontwikkeling PPO

Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst werd opgericht met als doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, zoals met de regeling Werktuig voor ontwikkeling PPO. Hiermee financieren ze opleidingstrajecten voor cultuurprofessionals en culturele organisaties. 

Je kunt via de regeling (deels) je opleidingen financieren om bijvoorbeeld je digitale vaardigheden te verbeteren of om een digitale strategie te ontwikkelen. Er is een PPO speciaal voor digitale transformatie beschikbaar.

Spelregels

STAP budget

Als werkende of werkzoekende kun je een STAP budget aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Je kunt de subsidie alleen dit jaar nog, in 2023, gebruiken voor een training, cursus of opleiding. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode. Let op: vraag op tijd aan, het beschikbare budget is steeds razendsnel uitgeput. 

Kennisvouchers

Via de impulsgeldenregeling verstrekt de provincie Noord-Brabant kennisvouchers. Wie doelgericht en op maat  kennis op wil doen op het gebied van digitale transformatie, in relatie tot de versterking van je cultureel ondernemerschap, kan een kennisvoucher aanvragen. Daarmee kun je externe expertise inschakelen voor een concrete leervraag, voortkomend uit aantoonbare belemmeringen uit de eigen beroepspraktijk of organisatie. Samen met een expert werk je aan de structurele versterking van je culturele ondernemerschap en de inbedding van de opgedane kennis en kunde in de reguliere beroepspraktijk of bedrijfsvoering. 

Impulsgelden

Digitale transformatie kan ook een onderdeel zijn van een reguliere impulsgelden subsidieaanvraag.  Als je als maker of culturele organisatie een heldere ontwikkelambitie hebt (waar digitale transformatie een onderdeel van is) waarmee je op de (middel)lange termijn je zakelijk en artistiek succes vergroot? En is dit van betekenis voor de Brabantse cultuursector?  

Meer over financiering

Digitale Transformatie

Type

Categorie

Digitale Transformatie in de culturele sector

Nieuwe technologische ontwikkelingen geven makers en instellingen steeds meer tools. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

1 oktober 2023
Digitale Transformatie in de culturele sector

Digitale kunst en kennisinstellingen

Landelijk en internationaal zijn er een hoop inspirerende plekken waar nieuwe digitale kunst samen met makers en samenwerkingspartners wordt ontwikkeld, getoond en bediscussieerd voor een groeiend publiek. Een greep uit de instellingen en festivals buiten Brabant.

1 september 2022
Digitale kunst en kennisinstellingen

Innovatielabs met Brabantse inbreng

De open calls van het programma Innovatielabs hadden als doel een impuls te geven aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL voerden het programma uit in opdracht van het ministerie van OCW. De regeling is inmiddels gesloten. Er zijn 16 Innovatielabs gestart. We noemen op deze pagine een aantal labs met Brabantse inbreng.

1 september 2022
Innovatielabs met Brabantse inbreng

Subsidies en regelingen voor digitalisering

Grote en kleinere instellingen en ook individuele makers kunnen een beroep doen op subsidies die speciaal voor digitalisering in het leven zijn geroepen. Door kennis te delen en netwerken te vormen van culturele instellingen, makers, overheden, bedrijven, onderwijs en andere partners die soortgelijke vragen stellen, versnellen we de transformatie.

1 september 2022
Subsidies en regelingen voor digitalisering

Het veelbelovende idee dat de NFT heet

De NFT, de non-fungible token, is de nieuwste manier om digitale kunstwerken te verkopen. Een rondje langs een aantal NFT-adepten en -beginnelingen.

25 januari 2022
Het veelbelovende idee dat de NFT heet