Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Noord-Brabant kent een grote verscheidenheid aan organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van amateurkunst. Zij zoeken verbinding zodat zoveel mogelijk Brabanders deel kunnen nemen aan cultuur. Denk daarbij aan clubs, verenigingen, individuele kunstbeoefenaars, zzp’ers, maar ook aan organisaties buiten de cultuurwereld.

Op 1 maart 2021 gingen we online in gesprek met vier organisaties die zich inzetten voor amateurkunst in Brabant, in een gebied dat over gemeentegrenzen heen reikt. Wat zijn hun plannen voor de komende jaren? Wat willen zij bereiken en wat is daarvoor nodig of beter gezegd: wie is daarvoor nodig? Hoe zoeken zij verbinding op, en hoe kun jij aanhaken?

Onze gasten: deDansPunt., Korenveld, KRACHTVOER Theater en DUKEBOX.

De webinar telde zo’n 60 deelnemers. Tijdens en na de interviews met de gasten konden er vragen worden gesteld. Kon je er niet bij zijn en heb je na het zien van de webinar nog vragen? Stel ze dan gerust alsnog aan de adviseurs van Kunstloc of rechtstreeks aan één van de partijen. De contactgegevens vind je hieronder.

deDansPunt. – Annette Truijens

deDansPunt. is dé koepelorganisatie voor amateurdans in Brabant. Als voorzitter van het bestuur vertelt Annette Truijens hoe ze met een klein team een groot podium voor amateurdans wil creëren. Door dansliefhebbers, dansdocenten, dansmakers en dansorganisaties met elkaar te verbinden, zet deDansPunt. zich in voor de artistieke ontwikkeling van amateurdans in Brabant. Ontmoeting, innovatie en inspiratie staan centraal in openpodia, workshops, masterclasses en gesprekken. Annette vertelt dat het lastig is om in tijden van corona met het veld in contact te blijven. Iedereen is druk bezig om overeind te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen werkt deDansPunt. onder andere aan een buitenprogramma wat hopelijk in het najaar van 2021 kan plaatsvinden in Tilburg.

Meer informatie over deDansPunt.

Korenveld – Ad Smulders

Er zijn in de provincie meerdere organisaties actief die zich sterk maken voor de kwaliteit van de koorzang in Noord-Brabant. Een aantal van hen heeft zich verenigd in het samenwerkingsverband ‘Korenveld’. Op dit moment bestaat Korenveld uit de volgende koepel- en belangenorganisaties: Stichting Maestro, Stichting Eduvox, Stichting Koorplein Noord-Brabant, Brabant Koor, Zuid Nederlands Concert Koor, de Federatie Tilburgse Zangverenigingen en de Eindhovense Koren Federatie. Namens Korenveld vertelde Ad Smulders over het doel van de stichting: koorzang zichtbaar maken en educatieve activiteiten (workshops) aanbieden. Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor koren. Iedere Brabander die graag zingt kan meedoen.

Meer informatie over Korenveld

KRACHTVOER Theater – Anouk van Geffen

Anouk van Geffen is zakelijk leider van KRACHTVOER Theater. Met producties, projecten en trainingen wil ze verbindingen creëren tussen generaties en tussen cultuur en andere domeinen zoals zorg en welzijn. Tijdens het interview vertelt Anouk over hoe KRACHTVOER Theater op zoek gaat naar wat wél kan. Met de huidige coronamaatregelen betekent dat geen producties uitvoeren, maar wel improvisatie opdrachten op 1,5 meter afstand. KRACHTVOER Theater is continu bezig met verbinden en gaf als gouden tip: beide partijen moeten elkaar vinden in het doel dat ze nastreven. Je moet die verbinding weten te vinden. De reden voor samenwerking moet echt zijn. Spreek uit naar elkaar waar je naar op zoek bent en wat je elkaar kunt bieden.

Kunstloc Brabant is onlangs een campagne gestart om aandacht te vragen voor het feit dat veel Brabanders drempels ervaren om deel te nemen aan cultuur. Deze drempels kunnen worden verlaagd wanneer de cultuursector en organisaties binnen het sociaal domein met elkaar samenwerken. KRACHTVOER Theater is hier een mooi voorbeeld van en verscheen daarom op één van de posterzines. Lees hier meer over deze campagne?

Meer informatie over KRACHTVOER Theater

DUKEBOX – Liza ten Westeneind

DUKEBOX zet zich in voor de urban scene of ‘straatscene’ zoals Liza het zelf verwoordt. Ze wil met DUKEBOX andere organisaties in hun kracht zetten en een schakel zijn binnen een nu nog versplinterde infrastructuur. Samen met anderen wil ze de scene beter organiseren zodat makers elkaar beter kunnen vinden en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Alle onderdelen worden ingezet via de 3P’s: projecten, platform en plek en binnen alle disciplines. Als verbindende factor in de straatscene merkt Liza dat het vooral belangrijk is dan je zichtbaar bent. De makers moeten weten wie en waar je bent en dat geldt ook voor bijvoorbeeld gemeenten. Voor hen wil je iets kunnen betekenen, dan moeten ze je wel weten te vinden.

Meer informatie over DUKEBOX

Deze webinar is georganiseerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Meer weten over samenwerken aan de kwaliteit en toegankelijkheid van amateurkunst in Brabant?

Bekijk dan eens het inspiratieboekje ‘Op weg naar een succesvolle samenwerking’ of neem contact met ons op.