Met behulp van een kennisvoucher schakelen makers en instellingen externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen. De kennisvoucher leent zich bovendien goed voor het onderzoeken van vernieuwingsslagen die de cultuursector door de huidige situatie rondom de coronacrisis moet realiseren. Heb jij een leervraag? In dit artikel lees je over vijf makers en instellingen die je voor gingen en de ontwikkeldoelen waar zij aan werkten.

Kennisvoucher

Een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma is de kennisvoucher. Dit instrument is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Cultureel ondernemerschap beschouwen wij als de juiste balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. 

Als je doelgericht en op maat kennis op wilt doen op het gebied van cultureel ondernemerschap, dan kun je daarvoor een kennisvoucher aanvragen. Met de kennisvoucher kun je een coach inschakelen die je ondersteunt bij een concrete leervraag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen uit de eigen beroepspraktijk. Samen met de coach werk je aan specifieke vraagstukken op het gebied van cultureel ondernemerschap, en zorg je dat nieuwe kennis en kunde wordt ingebed in je dagelijkse praktijk. Zo ben je nog beter voorbereid op de toekomst.

Vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher

1.  Geluidskunstenaar Marieke van de Ven uit Den Bosch werkt dit jaar met behulp van een kennisvoucher aan haar positionering en daaruit voortvloeiende nieuwe marketing- en communicatiestrategie. Daarmee wil zij een betere focus krijgen op hoe ze zich onderscheidt van andere makers. Met een achtergrond in sound design en elektroakoestische muziek heeft ze namelijk een andere invalshoek dan bijvoorbeeld podcastmakers. Samen met coaches Meike van Zandvoort en Yvonne Maclean onderzoekt Marieke hoe ze haar netwerk van partners, de markt en haar publiek verder kan verstevigen.

foto: Marieke van de Ven

Vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher

2.  In 2018 ontving Grafisch Atelier Den Bosch een subsidiebijdrage uit de impulsgelden. Er werd toen een tweejarig ondernemingsplan gemaakt, wat de werkplaats een impuls heeft gegeven voor de toekomst. Dit leidde onder andere tot een grotere internationale zichtbaarheid. Uit het traject kwam echter ook naar voren dat het Gratisch Atelier momenteel te weinig kennis en expertise in huis heeft om de eigen inkomsten te verhogen en daarmee tot een gezonde financieringsmix te komen. Samen met coach Vicky Fasten gaat Grafisch Atelier onderzoeken hoe zij een praktisch uitvoerbaar plan op kan zetten om inkomsten uit diensten, producten, fondsen en evenementen te vergroten.

3.  In 2019 kreeg de Eindhovense band This is LOVSKI een subsidiebijdrage uit de impulsgelden toegekend. Met die extra middelen heeft de band van Igor Sekulović zich goed kunnen positioneren en toe kunnen werken naar shows op onder andere Lowlands en Eurosonic Noorderslag. Na deze shows zou de band een clubtour gaan maken. Vanwege de Corona-crisis is dat helaas niet doorgegaan. Om het gecreëerde momentum niet te verliezen heeft de band ervoor gekozen om nu extra in te zetten op het vergroten van de zichtbaarheid op social media. Samen met 3S Music Management en met behulp van een kennisvoucher werkt de band aan het verbeteren van de branding en het opzetten van een social media-strategie. De band noemt het een waardevol traject:

"De kennisvoucher maakte het voor ons mogelijk kennis te vergaren over marketingstrategieën m.b.t. social media. Iets wat zo specifiek is, dat we dat zonder hun kennisoverdracht nooit goed in hadden kunnen zetten. Het is een intensief, enorm waardevol traject dat ons helpt ons merk krachtig weg te zetten en uit te dragen via social media. Doordat 3S media management dit niet voor maar met ons doet, krijgen we inzage in alles wat erbij komt kijken, wat zeer waardevol gaat zijn in de toekomst." - Anne Simkens, THIS IS LOVSKI

4.  BROET (Eindhoven) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét huis voor filmprofessionals waar kennis wordt gehaald én gedeeld. BROET biedt ruimte voor experiment door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte om werk te tonen. Als intermediair tussen de maker, de filmindustrie en de filmliefhebber, wil BROET haar prioriteit verleggen van het festival (EFF) naar een doorlopende jaarprogrammering. Daarmee versterkt zij haar positie als broedplaats. Om de organisatie te herpositioneren en verstevigen, ontving BROET in 2019 een kennisvoucher. Op artistiek vlak en in de programmering kende de organisatie de afgelopen jaren namelijk een flinke groei, maar de professionalisering van de organisatie bleef hierbij achter. Samen met coach Peter Inklaar doorliep BROET een succesvol kennisvouchertraject. Het traject zorgde voor een betere balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. Als vervolg op dit traject diende BROET begin 2020 een succesvolle aanvraag voor subsidie impulsgelden in.

foto: Almicheal Fraay

2417

5.  Academie voor Beeldvorming startte dit jaar een kennisvouchertraject met coach Warren van Hoof. De organisatie begeeft zich op een grensvlak, en gedraagt zich soms als kunstenaar, ondernemer of kennispartner. Dit maakt de profilering en communicatie richting publiek en financiers soms ingewikkeld. Met de kennisvoucher en coaching van Van Hoof hoopt Academie voor Beeldvorming de organisatie te ontwikkelen en daarbij de kunstenaarsmentaliteit op een vanzelfsprekende manier samen te laten gaan met de zakelijke praktijk. Academie voor Beeldvorming schreef zelf een artikel over het traject.

Academie voor Beeldvorming: Groeien als een biotoop

Vernieuwingsslagen in de huidige context

De huidige situatie rondom de coronacrisis maakt dat veel makers en instellingen op zoek gaan naar nieuwe manieren om hun werk te tonen of in contact te blijven met hun publiek. De maatregelen zorgen ervoor dat de culturele sector zich voor langere tijd moet aanpassen aan de beperkingen die deze met zich meebrengen. Dat vraagt onder meer om aanbodvernieuwing, het bedenken van nieuwe vormen van publieksbereik en het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen. Een Kennisvoucher kan daarom juist nu voor makers en instellingen interessant zijn om deze noodzakelijke vernieuwingen te onderzoeken en realiseren. 

Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Wil je meer weten over een Kennisvoucher?

Of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee! Neem gerust contact met me op. 

Ben je als instelling geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuw aanbod en nieuwe waardeproposities? Bekijk dan ons innovatietraject waardepropositie in samenwerking met Smart Connections.

dit kan ook met een kennisvoucher

Kennisvouchers 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Kennisvouchers 2022

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid