Met behulp van een kennisvoucher schakelen makers en instellingen externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen. De kennisvoucher leent zich bovendien goed voor het onderzoeken van vernieuwingsslagen die de cultuursector door de huidige situatie rondom de coronacrisis moet realiseren. Heb jij een leervraag? In dit artikel lees je over vijf makers en instellingen die je voor gingen en de ontwikkeldoelen waar zij aan werkten.

Kennisvoucher

Een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma is de kennisvoucher. Dit instrument is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Cultureel ondernemerschap beschouwen wij als de juiste balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. 

Als je doelgericht en op maat kennis op wilt doen op het gebied van cultureel ondernemerschap, dan kun je daarvoor een kennisvoucher aanvragen. Met de kennisvoucher kun je een coach inschakelen die je ondersteunt bij een concrete leervraag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen uit de eigen beroepspraktijk. Samen met de coach werk je aan specifieke vraagstukken op het gebied van cultureel ondernemerschap, en zorg je dat nieuwe kennis en kunde wordt ingebed in je dagelijkse praktijk. Zo ben je nog beter voorbereid op de toekomst.

Vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher

1.  Geluidskunstenaar Marieke van de Ven uit Den Bosch werkt dit jaar met behulp van een kennisvoucher aan haar positionering en daaruit voortvloeiende nieuwe marketing- en communicatiestrategie. Daarmee wil zij een betere focus krijgen op hoe ze zich onderscheidt van andere makers. Met een achtergrond in sound design en elektroakoestische muziek heeft ze namelijk een andere invalshoek dan bijvoorbeeld podcastmakers. Samen met coaches Meike van Zandvoort en Yvonne Maclean onderzoekt Marieke hoe ze haar netwerk van partners, de markt en haar publiek verder kan verstevigen.

foto: Marieke van de Ven

Vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher

2.  In 2018 ontving Grafisch Atelier Den Bosch een subsidiebijdrage uit de impulsgelden. Er werd toen een tweejarig ondernemingsplan gemaakt, wat de werkplaats een impuls heeft gegeven voor de toekomst. Dit leidde onder andere tot een grotere internationale zichtbaarheid. Uit het traject kwam echter ook naar voren dat het Gratisch Atelier momenteel te weinig kennis en expertise in huis heeft om de eigen inkomsten te verhogen en daarmee tot een gezonde financieringsmix te komen. Samen met coach Vicky Fasten gaat Grafisch Atelier onderzoeken hoe zij een praktisch uitvoerbaar plan op kan zetten om inkomsten uit diensten, producten, fondsen en evenementen te vergroten.

3.  In 2019 kreeg de Eindhovense band This is LOVSKI een subsidiebijdrage uit de impulsgelden toegekend. Met die extra middelen heeft de band van Igor Sekulović zich goed kunnen positioneren en toe kunnen werken naar shows op onder andere Lowlands en Eurosonic Noorderslag. Na deze shows zou de band een clubtour gaan maken. Vanwege de Corona-crisis is dat helaas niet doorgegaan. Om het gecreëerde momentum niet te verliezen heeft de band ervoor gekozen om nu extra in te zetten op het vergroten van de zichtbaarheid op social media. Samen met 3S Music Management en met behulp van een kennisvoucher werkt de band aan het verbeteren van de branding en het opzetten van een social media-strategie.

4.  BROET (Eindhoven) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét huis voor filmprofessionals waar kennis wordt gehaald én gedeeld. BROET biedt ruimte voor experiment door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte om werk te tonen. Als intermediair tussen de maker, de filmindustrie en de filmliefhebber, wil BROET haar prioriteit verleggen van het festival (EFF) naar een doorlopende jaarprogrammering. Daarmee versterkt zij haar positie als broedplaats. Om de organisatie te herpositioneren en verstevigen, ontving BROET in 2019 een kennisvoucher. Op artistiek vlak en in de programmering kende de organisatie de afgelopen jaren namelijk een flinke groei, maar de professionalisering van de organisatie bleef hierbij achter. Samen met coach Peter Inklaar doorliep BROET een succesvol kennisvouchertraject. Het traject zorgde voor een betere balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. Als vervolg op dit traject diende BROET begin 2020 een succesvolle aanvraag voor subsidie impulsgelden in.

foto: Almicheal Fraay

2417

5.  Academie voor Beeldvorming startte dit jaar een kennisvouchertraject met coach Warren van Hoof. De organisatie begeeft zich op een grensvlak, en gedraagt zich soms als kunstenaar, ondernemer of kennispartner. Dit maakt de profilering en communicatie richting publiek en financiers soms ingewikkeld. Met de kennisvoucher en coaching van Van Hoof hoopt Academie voor Beeldvorming de organisatie te ontwikkelen en daarbij de kunstenaarsmentaliteit op een vanzelfsprekende manier samen te laten gaan met de zakelijke praktijk. Academie voor Beeldvorming schreef zelf een artikel over het traject.

Academie voor Beeldvorming: Groeien als een biotoop

Vernieuwingsslagen in de huidige context

De huidige situatie rondom de coronacrisis maakt dat veel makers en instellingen op zoek gaan naar nieuwe manieren om hun werk te tonen of in contact te blijven met hun publiek. De maatregelen zorgen ervoor dat de culturele sector zich voor langere tijd moet aanpassen aan de beperkingen die deze met zich meebrengen. Dat vraagt onder meer om aanbodvernieuwing, het bedenken van nieuwe vormen van publieksbereik en het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen. Een Kennisvoucher kan daarom juist nu voor makers en instellingen interessant zijn om deze noodzakelijke vernieuwingen te onderzoeken en realiseren. 

Kennisvoucher aanvragen

Voor 2020 is er nog budget beschikbaar ter ondersteuning van kennisvouchertrajecten. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend – tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt. Over de voortzetting van de kennisvouchers in 2021 moet nog besloten worden door Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant.

Aanvraag Kennisvoucher

Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Wil je meer weten over een Kennisvoucher?

Of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee! Neem gerust contact met me op. 

Ben je als instelling geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuw aanbod en nieuwe waardeproposities? Bekijk dan ons innovatietraject waardepropositie in samenwerking met Smart Connections.

dit kan ook met een kennisvoucher

Camilla Blue
Pier15 skatepark
Marieke van de Ven
BROET
Kunstplan Ecodorp Boekel
Aus Berlin
Wildpark
LaMelis
Manifestations
Dock Zuid
Kranen/Gille
Document Series | Kristel van Issum
Vloeistof
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Copper Views
Studio Juul Rameau
Envisions
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Cor Unum
Vonk
IVC 2.0
Dyane Donck
Theatergroep Trots
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Stichting Opia 55
Urban Matterz
De Fabriek
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Generatie Zuid