De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben de cultuursector hard geraakt. Maar wat zijn precies de gevolgen voor de sector in Brabant? Wat gebeurt er met het aanbod? Wie heeft er moeten stoppen? Hebben de steunmaatregelen effect gehad?

Via ons impactloket hebben we incidenteel inzicht gekregen in consequenties voor de sector. We willen nu graag een gedegen beeld krijgen van de situatie, met een tussentijds onderzoek als aanvulling op het tweejaarlijkse rapport de Waarde van cultuur. Kunstloc heeft daarvoor Pyrrhula Research Consultants en het PON gevraagd onderzoek te doen.

Vele makers, culturele instellingen, en creatiever ondernemers zullen deze week per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Onder andere via deze vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in de gevolgen van de maatregelen ter beheersing van het coronavirus voor de Brabantse cultuursector. We vragen u onder andere: Hoe staat u er als culturele organisatie voor? Wat gebeurt er met uw aanbod? Wat zijn uw verwachtingen? Met de inzichten uit dit onderzoek hopen we de cultuursector en de (Brabantse) overheden te helpen om samen vooruit te denken en elkaar te versterken.

Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel deelnemen aan het onderzoek? Ben je professioneel kunstenaar/maker of vertegenwoordiger van een culturele instelling in Brabant? Mail dan naar b.broers@hetpon.nl en je ontvangt alsnog een uitnodiging

De resultaten van dit onderzoek worden begin 2021 gepresenteerd.