Wakker de verwondering aan!

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur is onmisbaar in de ontwikkeling van creativiteit en verbeeldingskracht bij kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis en draagvlak krijgt? Met CLICK. bieden Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogescholen en Stichting Cultlab talentvolle kunstvakdocenten en leerkrachten een ontwikkeltraject aan, gericht op de vraag hoe samen cultuureducatie in én rondom de school te verstevigen. Samen werken we aan een stevige positie voor cultuureducatie in de werkomgeving.

Talentontwikkelingstraject Cultuureducatie

Wat kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten samen ondernemen om cultuureducatie betekenisvol te maken voor de kinderen van nu? Binnen CLICK. vertrekken de deelnemers vanuit hun eigen vraag en verbinden zij zich aan collega deelnemers die vanuit verschillende rollen en expertises werken aan cultuureducatie. In die verbinding ontmoeten kunst, cultuur en onderwijs elkaar.

Ze verkennen de mogelijkheden van zichzelf, van de ander en van de omgeving. De deelnemers werken in co- creatie aan hun visie en ondernemerschap: door te maken, te ervaren en te delen. Wie heeft wat in huis en waar kan verbinding gemaakt worden?

​​CLICK. loopt van september 2019 t/m juni 2020. Tijdens het traject worden de deelnemers begeleid door Stichting Cultlab. Daarnaast krijgen zij input van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de provinciale uitvoeringsorganisaties Erfgoed BrabantCubiss en Kunstloc Brabant. Tevens zullen er masterclasses door professionals uit het werkveld georganiseerd worden.

Aanpak

Het traject bestaat grofweg uit drie onderdelen: een lerend netwerk, masterclasses en kennisdelen.

  • Binnen het netwerk is er ruimte voor experiment, interdisciplinariteit, co-creatie en ondernemerschap. Door middel van peerfeedback en intervisie leren de deelnemers van en met elkaar en gaan zij samen projectmatig aan het werk in de praktijk.
  • In de masterclasses wordt er gewerkt aan het vergroten van de eigen kennis en vaardigheden. Alle deelnemers worden uitgenodigd om collega’s uit het eigen werkveld mee te nemen naar de masterclasses.
  • Tijdens en na afloop van het traject delen de deelnemers hun ontwikkelingen en kennis op een online platform, voor zowel hun directe collega’s als voor andere geïnteresseerden in de provincie.

CLICK. biedt een unieke kans voor de deelnemers om zich als talent te ontplooien, zich zichtbaar te maken in de provincie, en in verbinding te staan met Fontys Hogescholen en de provinciale uitvoeringsorganisaties.