In het regioprofiel BrabantStad Maakt Het wordt de ambitie uitgesproken om in te zetten op internationalisering: ‘Brabant staat (…) een groei voor van de internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking, die bijdraagt aan een sterke cultuursector.’ Deze ambitie bouwt voort op vier ontwikkelingen: de internationalisering van de Brabantse culturele sector; de unieke geografische positie van Brabant ten opzichte van Vlaanderen; demografische ontwikkelingen in Brabant; en de investeringen van provincie en gemeenten in beide richtingen.

Er gebeurt veel op het gebied van internationalisering; in gezamenlijkheid willen we werken aan de zichtbaarheid en versteviging daarvan. In Brabant is er concreet behoefte aan het vergroten van kennisdeling, meer internationale uitwisseling en aan het versterken van de internationale profilering van culturele organisaties en instellingen en individuele makers.

BrabantStad ontving in 2019 en 2020 van OCW een bijdrage om verdergaande samenwerking in de regio op het gebied van internationalisering verder te onderzoeken. Deze bijdrage werd door BrabantStad gematcht. Het onderzoek betrof de Proeftuin internationalisering 19–20. De resultaten van deze proeftuin vormen de input voor samenwerking op de lange(re) termijn.

Hoofdlijnen plan van aanpak

In het operationaliseringsplan beschrijven we de acties die nodig zijn en hoe we de proeftuin verder willen invullen om een programma internationalisering in 2021–2024, waar BrabantStad gezamenlijk in investeert en waarin successen uit deze proeftuin verder ontwikkeld worden, vorm te geven. De programmalijn Internationalisering sluit aan op de plannen van de Proeftuin Internationalisering. We ontwikkelen door op successen uit deze proeftuin en spelen met verschillende projecten en activiteiten in op de behoeften van en vragen uit het veld.

  1. Ontwikkelen en laagdrempelig maken van kennis over internationalisering in de culturele sector.
  2. Bereikbaar maken van financiering voor internationaal werken.
  3. Versterken van internationale netwerken via residenties en internationale bezoekersprogramma’s.
  4. Betrekken van (al dan niet tijdelijke) inwoners met een internationale achtergrond bij het culturele aanbod.
  5. Aantrekken van meer Brabants publiek bij internationaal aanbod in Brabant.

Hoe wordt het veld betrokken?

Vanwege de beperkingen die van kracht waren en zijn als gevolg van de Corona-maatregelen, zijn veel van de Proeftuinprojecten vertraagd of uitgesteld. De verwachting is dat pas aan het einde van 2022 alle projecten hebben kunnen plaatsvinden. De meeste projecten zijn aangepast omdat de initiële opzet niet te realiseren was. Slechts bij een paar projecten heeft de Corona-crisis tot afstel geleid. Er hebben tot op heden geen bijeenkomsten voor de Proeftuin-deelnemers kunnen plaatsvinden. Eind april / mei 2022 zal er hopelijk de mogelijkheid zijn om de uitgestelde bijeenkomst te realiseren waarbij de deelnemers kennis en ervaring op het vlak van de internationalisering kunnen delen, met ons en met elkaar.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Werkgroep programmalijn Internationalisering

Teun van Irsel, gemeente Tilburg
Saskia Molema, gemeente Breda
Winus Rutters, Cultuur Eindhoven
Sanne Polman, gemeente Helmond
Femke van Hest, gemeente ’s‑Hertogenbosch

Marit Oosterom, Provincie Noord-Brabant
Jelle Burggraaff, Dutch Culture

Projectleiding
Eric Japenga, Kunstloc Brabant

Mede-ontwikkelaars

Viktorien van Hulst, Theaterfestival Boulevard
Esther van Rosmalen, Witte Rook & AIRBrabant
Lidy Lathouwers, UIT in Eindhoven
Josine Frankhuizen, Gemeente Eindhoven
Bas Morsch, We Are Public
Frank Kimenai, Creative Europe

Sophie Lambo, Het Zuidelijk Toneel
Frans van Dooremalen, BrabantC
Maaike Verberk, DEN Nederland
Heidi Vogels, Dutch Culture
Joy Arpots, BrabantC

Deelnemers Proeftuin Internationalisering

Werkbezoek/reisbeurzen

Breda
Beaux Jazz
Fatima Beker
Bo Stokkermans
Curieus/Imagination Lab
De Stilte en Tiuri
Stichting UnOrganised
Dock Zuid
Frijke Coumans

‘s‑Hertogenbosch
Panama Pictures
Buro Piket
Weerthof & Pagee
Monique Broekman
Manita Kieft
Ian Skirvin

Helmond
Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie
Marlon Tielemans

Eindhoven
This is LOVSKI
Dutch Invertuals
Tommy Köhlbrugge
Thijs Rooijakkers
Alzuarr
Sanne Nies
Wessel Verrijt

Tilburg
Theaters Tilburg
Zwermers
Thomas Swinkels
RUBRfilm

Overig
Jola Hesselberth (Kaatsheuvel)
Het Wilde Oosten (Schijndel)

Seed funding

Breda
De Stilte

Eindhoven
BioArt Laboratories

Tilburg
Michiel van der Kley

s‑Hertogenbosch
Willem Twee Studio’s

Overig
EKWC
Stichting AIR Netwerk Brabant

Bezoekersprogramma’s

Breda
Graphic Matters
BUTFF
BredaPhoto 

Eindhoven
Playgrounds
DOCfeed
Night of the Nerds 

Tilburg
Festival Circolo
Cinecitta

s‑Hertogenbosch
Theaterfestival Boulevard
Internationaal Vocalisten Concours

Publiekspilots

Eindhoven
Strijps Kamerkoor
Manifestations: Art, Tech & Fun
International Theater Collective

Tilburg
Poppodium 013
Corpo Maquina

Helmond
Cultuur Contact
Het Speelhuis

Internationaal aanbod

Tilburg
Kamerata Zuid

Overig
MAKAS (Drunen)

Residenties

Breda
Witte Rook/Stedelijk Museum Breda
Blind Walls Gallery

‘s‑Hertogenbosch
Stichting het Wilde Oosten
Grafisch Atelier Den Bosch
Willem Twee Studio’s

Helmond
Stichting Schip

Eindhoven
Beeldenstorm/Daglicht
United Cowboys
Watershed: a roof for writers

Tilburg
PARK Platform for Visual Artists
Muziekpodium Paradox
EELT Theatercollectief

Overig
Ecodorp Boekel
AIR Kantine Dorpsplein Budel

Netwerken

Breda
Theaterwerkplaats Tiuri
Leine Roebana
Club Solo 
Stichting Kop

Eindhoven
Architectuurlessen
MAD 

Tilburg
Solar World Cinema
Wobby.club
Human Rights Tattoo

s‑Hertogenbosch
Francesca Lazzeri
Social Label
The Balansirovka Art Project
Cor Unum
Grafisch Atelier Den Bosch
Academie voor Beeldvorming

Helmond
Museum Helmond
Urban Matterz
Cacaofabriek
Stichting Lucas Gassel

Overig
Tilt 24
The Artists and the Others
Park Zuiderhout/AIR De Missie (Teteringen)
Koninklijke Sophia’s Vereeniging (Loon op Zand)

Opleiding Online Marketing

Breda
Katja Wevers (Beaux Jazz)
Niek Nellen (Blind Walls Gallery/Graphic Matters)
Jessica van der Werf (MEZZ)
Ditte Ooms (BredaPhoto)
Kim van Zwietering (de Stilte)

Eindhoven
Otis Overdijk (Dutch Design Foundation)

Tilburg
Max Majorana (De Link)
Carlijn Engelhart (De Nieuwe Vorst)
Ingrid de Laat (Het Zuidelijk Toneel)

s‑Hertogenbosch
Maan Leo (Design Museum)
Chris Verheijen (Willem Twee)
Claire van Nunen (Bosch Parade)

Helmond
Maria Vermeer (Bibliotheek Helmond Peel & VVV Helmond)

Overig
Marije van den Oever (Stichting The Loods HOF en The Loods Creative Lab – Roosendaal)
Kyki Vermaire (AIR Platform Brabant)

Vanuit Kunstloc wordt de programmalijn Internationalisering ondersteund door

 

internationalisering

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020
Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020
Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019
Spreekuren proeftuin internationalisering

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019
Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019