Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
Impulsgelden
of zoek op
Kamerata Zuid

Kamerata Zuid

Om de markt voor haar producties te vergroten, zet Kamerata Zuid impulsgelden in om haar organisatie te professionaliseren.
Vantot | Sunseeker

Vantot | Sunseeker

VANTOT ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen voor innovatieve en dynamische vormen van straatverlichting.
Festival Theater op de grens

Festival Theater op de grens

Festival Theater op de grens verdiept haar artistieke profilering en vergroot haar publieksbereik, waarbij maatschappelijke thema’s specifiek voor Roosendaal en West-Brabant centraal staan.
Filmeducatiehub Zuid

Filmeducatiehub Zuid

Samen met het onderwijs en de culturele sector zoveel mogelijk kinderen, jongeren en (aankomende) docenten in Noord-Brabant en Limburg in aanraking brengen met filmeducatie en beeldgeletterdheid.
Mies-en-Scène

Mies-en-Scène

Mies-en-Scène werkt op een unieke wijze met niet-professionele acteurs. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt deze maakpraktijk duurzaam geborgd.
Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen

Met een impulsbijdrage zet Marieke Verbiesen in op het breder zichtbaar maken van haar multimediale werk, en op kennisdeling van haar werkpraktijk.
Kirsten van Teijn

Kirsten van Teijn

Met een bijdrage uit de impulsgelden betrekt Kirsten van Teijn haar publiek in een doorgaande dialoog over gender, seksualiteit en identiteit.
Zwermers

Zwermers

Zwermers mikt op een vaste plek in het Nederlandse en internationale theaterfestivalcircuit.
Wildpark

Wildpark

Na een korte periode van afwezigheid is jeugdtheaterplatform Wildpark terug en bouwt aan een toekomstbestendige organisatie.
Minoux

Minoux

Theatergezelschap Minoux werkt met een bijdrage uit de impulsgelden aan de artistieke en zakelijke doorontwikkeling van de organisatie.
Coup Cura | Mist

Coup Cura | Mist

Theatermakerscollectief Coup Cura werkt samen met verslavingszorginstantie Novadic-Kentron, onderdeel van Zorg voor de zaak, om muziek en theater in te zetten voor destigmatisering van verslaving.
Effenaar Smart Venue | Poplab

Effenaar Smart Venue | Poplab

In het Poplab van Effenaar Smart Venue wordt vooruitstrevende technologie ingezet om concertbezoekers een rijkere muziekervaring te bieden.
Angela de Weijer

Angela de Weijer

Angela de Weijer maakt een transitie door van geluidskunstenaar naar componist.
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Filmmaker Xavier van Delft maakt door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen zichtbaar voor een bredere doelgroep.
Camilla Blue

Camilla Blue

Camilla Blue werkt samen met Effenaar Smart Venue om augmented reality (AR) onderdeel te maken van haar liveshows.
New Order of Fashion

New Order of Fashion

Met een bijdrage uit de impulsgelden is het NOoF LAB gestart. Een plek voor kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden voor circulaire mode-ontwerpers.
GlasLab Den Bosch

GlasLab Den Bosch

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt GlasLab zich verder als innovatieve werkplaats en expertisecentrum.
Sundaymorning@ekwc

Sundaymorning@ekwc

Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot S@ekwc de eigen inkomsten met een geefkring, een winkel, en de verhuur van een multifunctionele ruimte.
Switch2Move

Switch2Move

Switch2Move voert met diverse onderwijsinstellingen onderzoek uit naar de preventieve werking van dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer.
Ethics

Ethics

Met behulp van subsidie impulsgelden zet Jesse van Venrooij een nieuw video-on-demand-platform op, speciaal voor documentairefilms en films met een maatschappelijk thema.
Meester(s) in Lithografie

Meester(s) in Lithografie

Met een bijdrage uit de impulsgelden start het Nederlands Steendrukmuseum een meester-gezelprogramma om het vakmanschap van de steendrukkunst te behouden.
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Factorium Podiumkunsten | No Joke

Met talentontwikkelingsprogramma NO JOKE vult Factorium een lacune in de Brabantse keten van urban talentontwikkeling.
Nederlandse Breaking League

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breakdance League is een belangrijk onderdeel van de urban infrastructuur, en werkt aan de doorontwikkeling van haar organisatie.
Zout (voorheen Zuiderlucht)

Zout (voorheen Zuiderlucht)

Sinds voorjaar 2017 heeft het magazine Zout ook Noord-Brabant als werkterrein.
DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg geeft meer bekendheid aan de betekenis van kunstbeweging De Stijl, die haar wortels in Tilburg had.
Dansnest

Dansnest

Met een impulsbijdrage werkt Dansnest aan een duidelijke positionering, organisatorische slagkracht, en het verduurzamen van partnerschappen.
Stijn Peeters

Stijn Peeters

Met een bijdrage uit de impulsgelden richt Stijn Peeters zich op het versterken van zijn beeldende praktijk in een internationale context.
Café Theater Festival Tilburg

Café Theater Festival Tilburg

Met een bijdrage uit de impulsgelden positioneert Café Theater Festival Tilburg zich in Brabant als een toonaangevend festival voor interventietheater.
Gebouw-T | Young Creations

Gebouw-T | Young Creations

Met een bijdrage uit de impulgelden ontwikkelt Gebouw-T een vraaggestuurd platform voor publiekswerking met jongeren.
Art in Oisterwijk

Art in Oisterwijk

Met een bijdrage uit de impulgelden zet Art in Oisterwijk in op participatie van verschillende doelgroepen.
A.F.Th. van der Heijdenhuis

A.F.Th. van der Heijdenhuis

A.F.Th. van der Heijden is geboren en getogen in Brabant. Stichting de Tandeloze Tijd zet zich in voor de realisatie van een schrijvershuis.
SEA Foundation

SEA Foundation

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt SEA Foundation werkbezoeken aan Noord-Brabant voor buitenlandse curatoren en schrijvers.
PARK

PARK

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt PARK een interdisciplinair randprogramma waar makers en publiek met elkaar in contact worden gebracht.