Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
Impulsgelden
of zoek op
De Kleinkijk Academie

De Kleinkijk Academie

Hoe kunnen mensen met een meervoudige handicap genieten van kunst en cultuur? Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven zet kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer in om hier in de dagelijkse praktijk vorm aan te geven.
Factorium Podiumkunsten

Factorium Podiumkunsten

Met talentontwikkelingsprogramma NO JOKE vult Factorium een lacune in de Brabantse keten van urban talentontwikkeling.
Corpo Máquina

Corpo Máquina

Corpo Máquina betrekt ongeschoolde bewegers bij bottom-up talentontwikkeling.
Tilburg Dansstad

Tilburg Dansstad

Met het festival 'Being There' nodigt Tilburg Dansstad de stad uit om deel te worden van de collectieve ruimte.
Mathijs Leeuwis

Mathijs Leeuwis

Om kansen op het gebied van publieksgroei te benutten, professionaliseert Mathijs Leeuwis zijn beroepspraktijk op zakelijk vlak.
Grafisch Atelier Den Bosch

Grafisch Atelier Den Bosch

Het Grafisch Atelier Den Bosch verandert met een toekomstgericht onwikkelplan in een open communicerende organisatie.
Studio Juul Rameau

Studio Juul Rameau

Beeldend kunstenaar Juul Rameau is ervan overtuigd dat je met kunstinstallaties in het landschap bewust een connectie kunt maken met de natuur. Met een bijdrage uit de impulsgelden test zij hoe dat het best kan.
Wildpark

Wildpark

Na een korte periode van afwezigheid is jeugdtheaterplatform Wildpark terug en bouwt aan een toekomstbestendige organisatie.
Dat wat blijft | Monique Broekman

Dat wat blijft | Monique Broekman

Beeldend kunstenaar Monique Broekman doet onderzoek naar nieuwe verbanden tussen beeldende kunst, materieel en immaterieel erfgoed in relatie tot de Zuid-Willemsvaart.
KONT

KONT

Het papieren magazine KONT ontwikkelt zich door als aanjager van samenwerking, als coach en talent, en als avontuurlijke uitvalsbasis.
Zwermers

Zwermers

Zwermers mikt op een vaste plek in het Nederlandse en internationale theaterfestivalcircuit.
Zout Speelt (voorheen Hertog Zout)

Zout Speelt (voorheen Hertog Zout)

Zout Speelt maakt theater over en mét kwetsbare mensen in onze samenleving.
Geertruidskerk

Geertruidskerk

Geertruidskerk ontwikkelt zich als cultureel presentatieplatform om religieus erfgoed breder toegankelijk te maken.
Sound of Europe Festival

Sound of Europe Festival

Met het Sound of Europe Festival richt Beaux Jazz zich op het verbinden van nieuwe publieksgroepen aan de actuele improvisatiemuziek.
Kamerata Zuid

Kamerata Zuid

Om de markt voor haar producties te vergroten, zet Kamerata Zuid impulsgelden in om haar organisatie te professionaliseren.
Museum Krona

Museum Krona

Museum Krona ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om haar publiek te verbreden en vernieuwen.
Stormkamers | Tg Nomen

Stormkamers | Tg Nomen

Theatergroep Nomen ontwikkelt in samenwerking met Brabantse theaters de Stormkamer door als artistieke hoofdactiviteit.
Kapellenbaan

Kapellenbaan

Een nieuwe route van kunstige veldkappellen, als symbool voor rust en bezinning in het gebied Boxmeer, Cuijk en Gennep.
ALL-EEN | MoveToMeet

ALL-EEN | MoveToMeet

Ontwikkeling van de organisatie en het doorontwikkelen van het concept Stil Geluid, dat zich richt zich op het leggen van een verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden.
#YouToo?

#YouToo?

Impulsbijdrage voor het verfijnen van de unieke werkmethodiek van social designers Anne Ligtenberg en Mats Horbach, om deze uit te bouwen en inzichtelijk te maken voor anderen.
Electron

Electron

Broedplaats Electron is een creatieve community waar ruim 70 beeldmakers werken in en rond 30 ateliers. Middels een impulsbijdrage gaat de broedplaats zich de komende tijd professionaliseren en positioneren.
Dutch Invertuals

Dutch Invertuals

Impulsgelden voor het creëren van een digitale omgeving waarmee jaarrond aanbod ontsloten kan worden en kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan kan worden gevaloriseerd.
Sectie-C

Sectie-C

Impulsbijdrage voor Sectie-C om een kick-start te maken met een jaarrond interdisciplinair cultureel programma.
Tante Netty

Tante Netty

Tante Netty ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om haar kennis deelbaar en overdraagbaar te maken.
Oss Cultureel

Oss Cultureel

Voor de ontwikkeling tot een meer vraaggerichte theaterorganisatie, ontvangt Oss Cultureel een bijdrage uit de impulsgelden.
Ethics

Ethics

Met behulp van subsidie impulsgelden zet Jesse van Venrooij een nieuw video-on-demand-platform op, speciaal voor documentairefilms en films met een maatschappelijk thema.
Breda Botanique

Breda Botanique

Met behulp van een impulsbijdrage ontwikkelt Stichting Filmhuis Breda een nieuw filmhuis in de stad.
DocsintheCity

DocsintheCity

DocsintheCity zet een industrieprogramma op voor het festival Beholders.
Sexual healing

Sexual healing

Een serie van zintuigelijke objecten die mensen met seksuele dysfuncties kunnen helpen om hun lichaam op een andere manier te leren kennen.
Bio Mirror

Bio Mirror

Òntwerpstudio A+N zet in op ontwerpend onderzoek naar stress-reducerende wanden en materialen voor het interieur in kantooromgevingen en zorgwereld.
Kunst & Geluk

Kunst & Geluk

Een impulsbijdrage voor professionalisering van een centrum voor de kunsten binnen de zorg- en welzijnssector.
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Buitenkans stimuleert als onafhankelijk platform het debat over ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Brabant en de Belgische Kempen.
Common Ground

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.