Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

AIR De Missie

Zorginstelling Park Zuiderhout zet i.s.m. Stedelijk Museum Breda een interactief residentieprogramma op dat een voorbeeld is voor de synergie tussen ouderenzorg en kunst.
AIR De Missie

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2022

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2021

Paleis voor Volksvlijt

Het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek (Den Bosch) investeren samen duurzaam in de totstandkoming van nieuwe Volkstheater producties, waarbij het maakproces vertrekt vanuit de verhalen van stadsbewoners.
Paleis voor Volksvlijt

De Kleinkijk Academie

Hoe kunnen mensen met een meervoudige handicap genieten van kunst en cultuur? Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven zet kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer in om hier in de dagelijkse praktijk vorm aan te geven.
De Kleinkijk Academie

Effenaar Smart Venue | Poplab

In het Poplab van Effenaar Smart Venue wordt vooruitstrevende technologie ingezet om concertbezoekers een rijkere muziekervaring te bieden.
Effenaar Smart Venue | Poplab

Studio Juul Rameau

Beeldend kunstenaar Juul Rameau is ervan overtuigd dat je met kunstinstallaties in het landschap bewust een connectie kunt maken met de natuur. Met een bijdrage uit de impulsgelden test zij hoe dat het best kan.
Studio Juul Rameau

Art in Oisterwijk

Met een bijdrage uit de impulgelden zet Art in Oisterwijk in op participatie van verschillende doelgroepen.
Art in Oisterwijk

Wildpark

Na een korte periode van afwezigheid is jeugdtheaterplatform Wildpark terug en bouwt aan een toekomstbestendige organisatie.
Wildpark

Camilla Blue

Camilla Blue werkt samen met Effenaar Smart Venue om augmented reality (AR) onderdeel te maken van haar liveshows.
Camilla Blue

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Filmmaker Xavier van Delft maakt door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen zichtbaar voor een bredere doelgroep.
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.
Gebiedsiconen N69

DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg geeft meer bekendheid aan de betekenis van kunstbeweging De Stijl, die haar wortels in Tilburg had.
DeStijl@Tilburg

Kamerata Zuid

Om de markt voor haar producties te vergroten, zet Kamerata Zuid impulsgelden in om haar organisatie te professionaliseren.
Kamerata Zuid

Vantot | Sunseeker

VANTOT ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen voor innovatieve en dynamische vormen van straatverlichting.
Vantot | Sunseeker

Filmeducatiehub Zuid

Samen met het onderwijs en de culturele sector zoveel mogelijk kinderen, jongeren en (aankomende) docenten in Noord-Brabant en Limburg in aanraking brengen met filmeducatie en beeldgeletterdheid.
Filmeducatiehub Zuid

Zwermers

Zwermers mikt op een vaste plek in het Nederlandse en internationale theaterfestivalcircuit.
Zwermers

Minoux

Theatergezelschap Minoux werkt met een bijdrage uit de impulsgelden aan de artistieke en zakelijke doorontwikkeling van de organisatie.
Minoux

Coup Cura | Mist

Theatermakerscollectief Coup Cura werkt samen met verslavingszorginstantie Novadic-Kentron, onderdeel van Zorg voor de zaak, om muziek en theater in te zetten voor destigmatisering van verslaving.
Coup Cura | Mist

Angela de Weijer

Angela de Weijer maakt een transitie door van geluidskunstenaar naar componist.
Angela de Weijer

New Order of Fashion

Met een bijdrage uit de impulsgelden is het NOoF LAB gestart. Een plek voor kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden voor circulaire mode-ontwerpers.
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt GlasLab zich verder als innovatieve werkplaats en expertisecentrum.
GlasLab Den Bosch

Sundaymorning@ekwc

Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot S@ekwc de eigen inkomsten met een geefkring, een winkel, en de verhuur van een multifunctionele ruimte.
Sundaymorning@ekwc

Switch2Move

Switch2Move voert met diverse onderwijsinstellingen onderzoek uit naar de preventieve werking van dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer.
Switch2Move

Factorium Podiumkunsten | No Joke

Met talentontwikkelingsprogramma NO JOKE vult Factorium een lacune in de Brabantse keten van urban talentontwikkeling.
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breakdance League is een belangrijk onderdeel van de urban infrastructuur, en werkt aan de doorontwikkeling van haar organisatie.
Nederlandse Breaking League

Zout (voorheen Zuiderlucht)

Sinds voorjaar 2017 heeft het magazine Zout ook Noord-Brabant als werkterrein.
Zout (voorheen Zuiderlucht)

Dansnest

Met een impulsbijdrage werkt Dansnest aan een duidelijke positionering, organisatorische slagkracht, en het verduurzamen van partnerschappen.
Dansnest

Stijn Peeters

Met een bijdrage uit de impulsgelden richt Stijn Peeters zich op het versterken van zijn beeldende praktijk in een internationale context.
Stijn Peeters

Café Theater Festival Tilburg

Met een bijdrage uit de impulsgelden positioneert Café Theater Festival Tilburg zich in Brabant als een toonaangevend festival voor interventietheater.
Café Theater Festival Tilburg

Gebouw-T | Young Creations

Met een bijdrage uit de impulgelden ontwikkelt Gebouw-T een vraaggestuurd platform voor publiekswerking met jongeren.
Gebouw-T | Young Creations

A.F.Th. van der Heijdenhuis

A.F.Th. van der Heijden is geboren en getogen in Brabant. Stichting de Tandeloze Tijd zet zich in voor de realisatie van een schrijvershuis.
A.F.Th. van der Heijdenhuis

SEA Foundation

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt SEA Foundation werkbezoeken aan Noord-Brabant voor buitenlandse curatoren en schrijvers.
SEA Foundation