Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant ondersteunt innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Belangrijk daarbij zijn samenwerkingsverbanden met andere Brabantse partijen, ook in andere sectoren dan cultuur, en hoe je een rol vervult in de ketens binnen de culturele infrastructuur. 

De volledige aanvraag van deze projecten kun je vinden in het overzicht van aanvragen voor de subsidie impulsgelden in 2019. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Bekijk onze mogelijkheden voor advies en financiering met impulsgelden

Sundaymorning@ekwc

Sundaymorning@ekwc is een goed geoutilleerde werkplaats voor keramiek in Oisterwijk. Het is een plek waar kunstenaars, ontwerpers en architecten van over de hele wereld elkaar ontmoeten op zoek naar innovatie, experiment en verandering. De meeste deelnemers werkten niet eerder met keramiek.

Ekwc heeft een zakelijk leider aangesteld om de omzet te verhogen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot Ekwc de eigen inkomsten op drie vlakken: een geefkring voor grote donateurs, een winkel met laagdrempelig aanbod, en verhuur en inzet van een multifunctionele ruimte voor inspiratie en kennisdeling. De drie onderdelen versterken elkaar onderling, leveren duurzame inkomsten op en vergroten de zichtbaarheid van het instituut en werkplaatsen in Brabant. Ook stelt het Ekwc in staat om de unieke kennis over innovatie en keramiek die zij in huis heeft nog beter te delen met de culturele en andere sectoren in Brabant.

Sundaymorning@ekwc

De Nieuwe Vorst

Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg is een belangrijk podium voor Brabant. Het is als broedplaats onderdeel van de Talenthub PLAN voor Theater, Dans en Circus. Lokaal faciliteert De Nieuwe Vorst het Makershuis Tilburg. De Nieuwe Vorst wil een nieuwe generatie, de jonge stedelingen, aan het theater verbinden en gaat aan de slag met publiekswerking. De functie van publiekswerker wordt ingesteld en krijgt een centrale rol in de organisatie. Zij of hij gaat relaties aan met mensen en instellingen in de stad en bouwt een netwerk op met partijen die toegang bieden tot de jonge boezekers die het theater wil betrekken. De publiekswerker stelt een divers team samen van ca. 8 jonge digitalen. Dit team bedenkt vormen bedenken en zet activiteiten op om hun achterban naar het theater te gidsen. In de loop van 2021 bedt De Nieuwe Vorst de functie van publiekswerker structureel in de organisatie zodat deze deel uitmaakt van het beleidsplan voor de periode 2021-2024.

De Nieuwe Vorst

Paviljoen Ongehoorde Muziek

Her Paviljoen voor Ongehoorde Muziek (POM) is een nieuw initiatief van Bart van Dongen. Vanwege Bart zijn netwerk is het goed ingebed binnen alle structuren in de provincie. POM is onderdeel van MusicHub Brabant en onderhoudt goede contacten met alle belangrijke spelers in het Brabantse muziekveld. POM heeft het eerste jaar kunnen draaien middels een bijdrage uit het Arrangeursproject van de provincie. De impulsbijdrage is bedoeld om het bewezen concept verder te bestendigen.

Paviljoen Ongehoorde Muziek

Popsport Brabant 2020

Brabant kent een mooi aanbod voor talentontwikkeling van popmuzikanten. Denk aan de Kunstbende, Music Hub Brabant en Paviljoen Ongehoorde Muziek. Wat ontbreekt is een professioneel programma op provinciaal niveau, dat jong muziektalent ondersteunt en kan laten doorgroeien naar bijvoorbeeld de Music Hub.

Popsport Brabant vervulde die functie tot en met 2016. Het gemis van Popsport Brabant leidde de afgelopen jaren tot nieuwe gesprekken met Brabantse partners. Dat sterkte Popsport in de ambitie om die functie vanaf 2021-2024 weer in de volle breedte in te vullen. De subsidie impulsgelden zet Popsport Brabant in om zelf de laatste stappen hiervoor te zetten én om samen met haar partners en de infrastructuur compleet te maken.

Popsport Brabant 2020

Kapellenbaan

Overal zie je ze staan in het Noord-Brabantse en Limburgse landschap: kapelletjes in het landschap. De veldkapel als symbool voor rust en bezinning. Een culturele en landschappelijke traditie die nieuw leven ingeblazen wordt met Kapellenbaan. Een nieuwe route van kunstige veldkappellen in het gebied Boxmeer, Cuijk en Gennep. 

De nieuwe veldkappellen zijn ontworpen door vier bekende kunstenaars uit Nederland: Atelier van Lieshout, Maria Roosen, Frank Havermans en Sachi Miyachi. Het thema dat de kunstenaars meekregen is ‘Stilte en Bezinning’. Samen met stichting Doe Je Mee is een educatief cultuurprogramma voor de basisscholen in Boxmeer en Gennep ontwikkeld.

Kapellenbaan

Dansnest

Dansnest is een broedplaats voor dansvoorstellingen op locatie, in het decor van de stad. Haar sociaal-artistieke werk vertelt over de huidige tijd, hoe we onze leefomgeving ervaren en hoe we omgaan met elkaar. Dansnest werkt het liefst buiten de geijkte kaders, maakt gedurfde verbindingen en verlegt grenzen. De producties geven aanleiding tot interactie tussen mens en ruimte.

Dansnest zet een volgende stap in de ontwikkeling naar een professionelere organisatie. Om de kracht van haar positie te bestendigen, schept zij nog meer ruimte voor het pionieren en het onderzoeken van de rol van dans in de veranderende samenleving. Om haar voorlopers-rol te kunnen behouden moet zij zich blijven ontwikkelen, zowel op artistiek als organisatorisch vlak.

Dansnest

Brass 'n Woods Festival

Brass ’n Woods is een nieuw festival dat georganiseerd wordt op Landgoed Velder. Het wil een nieuw publiek laten zien hoe goed blaasmuziek is en een jong publiek inspireren om een blaasinstrument te bespelen bij een fanfare of harmonie. De Stichting Muziekwoud ontvangt een impulsbijdrage voor het nieuwe Brass 'n Woods Festival. De Stichting wil in 2020 de 1e editie van het Brass ’n Woods Festival organiseren. Voor het succesvol voorbereiden van de 1e editie en toekomstige edities wordt de (vrijwilligers)organisatie, die het hart is van het Brass ’n Woods festival, professioneel ondersteund bij de productie en marketing van het festival. 

Brass 'n Woods Festival

Eva van Pelt

Eva van Pelt (1992) is muzikaal maker van Brabantse bodem. Haar werk onderscheidt zich door de zoektocht naar een ander contact met haar publiek. In haar nieuwe project NU zoekt Eva met haar band de grenzen van het popconcert op. Ze brengt nieuwe nummers, spannende arrangementen, spoken word en improvisaties, in een concertvorm waarin contact centraal staat.

De impulsgelden zet Eva in om het ontwikkeltraject dat ze in 2019 heeft doorlopen bij de Music Hub Brabant een vervolg te geven. Dit artistieke onderzoeksproject en de coaching door uiteenlopende professionals dragen bij aan haar artistieke en zakelijke (kennis)ontwikkeling. Haar belangrijkste samenwerkingspartner is Willem Twee in Den Bosch.

Eva van Pelt

Spruit

Kinderfestival Spruit wil een positieve bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van kinderen door ze, in hun vrije tijd en met het gezin, kennis te laten maken met prikkelende en verrassende programma’s van professionele makers. Na een bevlogen opstartfase is de tijd rijp voor de volgende stap in de ontwikkeling van Spruit kinderfestival. Met een bijdrage uit de impulsgelden richt de organisatie zich op het waarborgen van de continuïteit.

Spruit

Zwermers

Zwermers is een Tilburgs performance-gezelschap van eigengereide makers dat locatiegerichte, interdisciplinaire voorstellingen maakt. Zwermers maakt een professionaliseringsslag waardoor het gezelschap zowel artistiek als zakelijk in staat is om een vaste plek in het reguliere Nederlandse theater(festival)circuit te verkrijgen, en een opstapje naar het internationale circuit te maken. Tilburg is daarbij de thuisbasis. Zwermers creëert een duurzame en hybride organisatiestructuur die helder communiceerbaar, inzichtelijk en begrootbaar is.

Interview met Zwermers

Zwermers

Minoux

Minoux is een jonge en eigenzinnige theaterorganisatie die zich in korte tijd vanuit 's-Hertogenbosch landelijk op de kaart heeft gezet met de succesvolle voorstellingen Moeder Mag Niet Dood en Niet De Vaders. Onuitputtelijke bron van warmte en humor is cabaretière en theatermaker Minou Bosua (voorheen De Bloeiende Maagden). Minoux maakt theatervoorstellingen in co-creatie, in een combinatie van cabaret-documentaire-dans-zang. Co-creatie betekent bij Minoux concreet dat in de voorstellingen een (kwetsbare) groep uit de samenleving participeert. Met een bijdrage uit de impulsgelden verstevigt Minoux haar organisatie, op weg naar een stevige plek in de culturele basisinfrastructuur van 's-Hertogenbosch en Brabant. De bijdrage wordt ingezet voor de doorontwikkeling en inbedding van de sociaal-culturele communities die ontstaan uit de voorstellingen.

Minoux

Wij zijn 13

013 wil een toekomstbestendig poppodium zijn door een belangrijke, toekomstige doelgroep middels publiekswerking al vroeg aan zich te binden. Wij zijn 13 is een evenement waar jonge bezoekers zonder ouders kennismaken met popcultuur in alle verschijningsvormen, waarbij we op zoek gaan naar de live-ervaring. Een event toegankelijk voor jongeren die in het jaar waarin het plaatsvindt 13 zijn of worden. Het evenement wordt niet alleen georganiseerd vóór, maar ook dóór deze jongeren. De zogenoemde #festivalbosses worden nauw betrokken bij en zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de totstandkoming van het festival.

Wij zijn 13

Coup Cura | Mist

Coup Cura is een theatermakerscollectief dat urgente sociale thema’s via theatrale middelen een podium biedt. Om zichtbaarheid te geven aan de misleidende vooroordelen die bestaan over verslavingen en een ander geluid te laten horen gaat Coup Cura op onderzoek uit met het project Mist. Scholieren, studenten, werknemers uit diverse takken van het bedrijfsleven en ook zorgverleners worden betrokken bij dit onderzoek en uitgedaagd om bestaande stigma’s te doorbreken. Met een parallel lopend wetenschappelijk traject kan deze route richting scholen, bedrijven en theaters voorbeeldstellend worden voor sociale inclusie middels kunst en cultuur.

Coup Cura | Mist

Kaapstad 2020

Kaapstad is een festival in de binnenstad van Tilburg en bestaat sinds 2018. Verwondering staat bij Kaapstad centraal. Installaties en performances laten de bezoekers en toevallige passanten stilstaan en nadenken over wat ze nu écht zien. Voor de doorontwikkeling van het festival ontvangt Kaapstad een bijdrage uit de impulsgelden. 

Kaapstad 2020

Muzikale Broedplaats Paradox

Paradox speelt al jarenlang een belangrijke rol in de ontwikkeling van muzikaal talent in Brabant. Het is één van de belangrijkste jazzpodia in Brabant en een actieve deelnemer binnen de Talenthub Muziek. Met behulp van een impulsbijdrage gaan ze een volgende stap zetten in de ontwikkeling van Paradox als muzikale broedplaats.

Muzikale Broedplaats Paradox
Muzikale Broedplaats Paradox

[CODE<KID/KIT>] | MU & Cinekid

[CODE<KID/KIT>] is een project dat draait om beeldende kunst, vormgeving en de rol van code in de wereld, met kinderen als doelgroep. Met het project slaan Cinekid en MU de handen ineen om vanaf 2019 gezamenlijk nieuwe kunstwerken in opdracht te laten maken. Deze werken voegen een tastbare en materiële extra laag toe aan De Creatieve Code. De werken worden gemaakt door jonge kunstenaars en vormgevers die een connectie hebben met Brabant, en door MU en Cinekid worden geselecteerd. De werken worden na een eerste presentatie tijdens het Cinekid festival door MU getoond op onderwijslocaties in Brabant, als materialisering van De Creative Code. Cinekid en MU ontvangen een bijdrage uit de impulsgelden voor de ontwikkeling van het project in de eerste twee jaar, de pilot-fase.

[CODE] | MU & Cinekid

RAUWKOST

Rauwkost heeft twee succesvolle edities achter de rug en tijdens deze edities heeft de organisatie laten zien dat een inhoudelijk programma neer kunnen zetten en dat ze de juiste partners weet te vinden. Rauwkost speelt op stedelijk niveau een belangrijke rol, omdat ze een van de weinige partijen in Den Bosch zijn met een dergelijk aanbod en daarbij de partners in de stad aan zich binden. In het professionaliseringstraject betrekt Rauwkost actief haar publiek bij de organisatie en programmering van het festival. Deze manier van publiekswerking is zeer vernieuwend. Rauwkost wil mét, in plaats van voor de doelgroep programmeren. 

RAUWKOST

Draaimolen Festival

Draaimolen is een jonge dynamische organisatie die al meerdere jaren een goed gecureerd dancefestival organiseert in Tilburg. Draaimolen grijpt de edities in 2019 en 2020 aan om het festival door te ontwikkelen. Draaimolen wil de kunstzinnige en culturele waarde verder verhogen en een grotere groep bezoekers bereiken. De impulsgelden zet het festival in voor internationalisering, professionalisering en kwalitatieve verdieping. Een belangrijk aandachtspunt daarin is het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het verbreken van het tijdelijke karakter van de kunstintallaties.

Draaimolen Festival

Juul Rameau | Garden of Abundance

Studio Juul Rameau, gevestigd in Eindhoven, produceert producten zoals lichtobjecten, rotonde(kunst)werken en (grote) bloembakken voor openbare ruimte én levert maatwerk wat neigt naar architectuur, interieur- tuin-, landschapsontwerp. Met het onderzoeksproject Garden of Abundance, vrij vertaald Tuin van Overvloed, wil Juul Rameau de helende kracht van de natuur inzetten ter bevordering van het welzijn van de mens. Rameau is gefascineerd door de verscheidenheid en diversiteit van de natuur. Vanuit de Biophilia-overtuiging, de aangeboren relatie tussen de mens en (de rest van) de natuur, zal ze onderzoeken welke plantenpatronen en -structuren de zintuigen het meest aanspreken. Hiervoor bouwt zij kunstinstallaties van stoer materiaal en natuurlijke vormen en test deze op bezoekers. De onderzoeksresultaten worden gebundeld in een essay, zodat de verkregen kennis kan worden gedeeld. 

Juul Rameau | Garden of Abundance
Juul Rameau | Garden of Abundance

Het Groote Hoofd

Sinds de oprichting in 1997 heeft Het Groote Hoofd (HGH) met succes theaterproducties in Noord-Brabant gerealiseerd. Sinds 2013 opereert HGH vanaf de vaste plek in de culturele hotspot Noordkade in Veghel. HGH wil verduurzamen wat in de afgelopen jaren is opgebouwd en de organisatorische slagkracht versterken. Dit doet het gezelschap onder andere door te werken aan een marketingstrategie, gerichte netwerkopbouw en een financiële basis om verantwoord te kunnen ondernemen.

Het Groote Hoofd

Common Ground

Prisma, Greenport Midden-Brabant en Studio Assisië ontwikkelen in partnerschap kunstprojecten die een bijdrage leveren aan Landpark Assisië als proeftuin en showcase voor het landschap van de toekomst. Studio Assissië is door Prisma opgericht voor de koppeling tussen kunsten en de beoogde gebiedsontwikkeling in het landpark. Toepassing van kunst in het park maakt innovatieve landschapsinrichting zichtbaar en beleefbaar voor een breed publiek. Gebiedsontwikkeling, innovatieve landschapsinrichting en kunst komen in samen in het project Common Ground. Zo moet de identiteit van het landpark versterkt worden, worden nieuwe gebruikers betrokken en komt er ruimte voor experiment met nieuwe functies en voorzieningen.

Meer over Common Ground

Common Ground

This is LOVSKI

This is LOVSKI is de nieuwe band van Igor Sekulović. De initiatiefnemers van This is LOVSKI waren eerder heel succesvol met Project Rakija. Met deze band hebben ze op veel grote festivals gespeeld en daarnaast zijn ze o.a. tot twee keer toe uitgenodigd bij DWDD. Deze voorgeschiedenis maakt dat This is LOVSKI op basis van slechts één demo track meteen een kans krijgt om te spelen op de grote podia en festivals (o.a. Lowlands en de Zwarte Cross). Om de spin-off van deze mogelijkheid te maximaliseren ontvangt This is LOVSKI een bijdrage uit de impulsgelden. 

This is LOVSKI

Alexandra Crouwers

Alexandra Crouwers studeerde in 1998 in Den Bosch af aan AKV|Sint Joost en volgde aansluitend een opleiding aan het Sandberg Instituut. Ze ontwikkelde zich van schilder en tekenaar gaandeweg tot multimedia kunstenaar met een bijzondere focus op digitale media. Met een bijdrage uit de impulsgelden focust ze op versterking van de internationale zichtbaarheid en verduurzaming van haar artistieke praktijk in zowel de kunstwereld als de publieke ruimte.

Alexandra Crouwers

Mirte van Duppen

Sinds haar afstuderen in 2015 werkt Mirte van Duppen samen met ervaren makers en ondernemers aan de ontwikkeling van haar beroepspraktijk. Ze slaagt er als jonge maker in op uiteenlopende podia zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor haar publiek en voor potentiële opdrachtgevers. Middels een bijdrage uit de impulsgelden werkt Mirte samen met producente Paulien Mandos aan het verkrijgen van toegang tot nieuwe markten en podia, die aansluiten bij haar werk en die de basis van haar beroepspraktijk de komende jaren verder zullen versterken.

Mirte van Duppen

Jan van Duijnhoven

In het jaar dat de Udense beeldend kunstenaar Jan van Duijnhoven 75 wordt, presenteert hij zijn werk in de projectruimte van Museum De Pont, laat hij een nieuwe monografie het licht zien en realiseert hij in nauwe samenwerking met de Brokken Zijp Foundation of Modern and Contemporary Art een omvangrijk project in de galerie van de foundation. De bijdrage van de impulsgelden staat geheel in het teken van de verdere ontwikkeling van zijn gevorderde kunstenaarschap.

Jan van Duijnhoven

Zout (voorheen Zuiderlucht)

Zuiderlucht werd in 2007 opgericht als een maandblad voor kunst en cultuur met Nederlands en Belgisch Limburg als verspreidingsgebied. Sinds voorjaar 2017 heeft Zuiderlucht ook Noord-Brabant als werkterrein. In 2021 is het maandblad overgegaan op de naam Zout. Met bijdrages uit de impusgelden in 2017 en in 2019 wordt er gewerkt aan een verdienmodel dat voldoende eigen inkomsten genereert voor continuïteit. Zowel journalistiek-inhoudelijk als financiëel wordt er gemikt op een evenwicht tussen Brabant en Limburg.

Zout (voorheen Zuiderlucht)

PopMonument on Tour

Met de kruisbestuiving tussen alternatieve popmuziek en materieel en immaterieel erfgoed wil PopMonument haar bezoekers een verrassende ontdekkingsreis bieden die leidt tot inspiratie, betrokkenheid bij en het (her)waarderen van lokaal erfgoed en kennis laat maken met nieuwe muziek en artiesten. Met behulp van de impulsgelden zet Stichting PopMonument in op doorontwikkeling en schaalvergroting door uitbreiding van het festival naar andere historische, Brabantse steden.

PopMonument on Tour

Human Rights Tattoo

Human Rights Tattoo is een sociaal kunstproject gestart door de Tilburgse kunstenaar Sander van Bussel als reactie op de moord op Steven Nyash. Sinds 2012 trekt Van Bussel samen met zijn team over de wereld om een keten van mensen te maken die sámen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens levend houdt. Human Rights Tattoo tatoeëert namelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De totale verklaring, letter voor letter, 6773 letters op 6773 mensen wereldwijd. Het verstevigen van de organisatie, het professionaliseren en het bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel is noodzakelijk om Human Rights Tattoo, en daarmee het werk van Sander van Bussel, in die internationale kunstwereld te positioneren. 

Human Rights Tattoo

Rosemary & Garlic

Met een eigen geluid en een internationaal publiek heeft Rosemary & Garlic uit Oss een unieke stem in de Nederlandse muziekwereld. De indiefolk act onder leiding van de Brabantse zangeres Anne van den Hoogen heeft een enorm groot streamingpubliek. Rosemary & Garlic ontvangt een impulsbijdrage om zich zowel artistiek als zakelijk verder te kunnen ontwikkelen naar een duurzame, hedendaagse zelfvoorzienende act. 

Rosemary & Garlic

Richard van Kruysdijk

Richard van Kruysdijk is al jarenlang een internationaal gekend en erkend componist en muzikant uit Brabant. Hij beweegt zich binnen vele genres. Zo schrijft hij muziek voor voorstellingen van het Scapino Ballet, maar is bijvoorbeeld ook onderdeel van Industrial avant-garde culthelden Phallus Dei. Met behulp van de impulsgelden wil Richard zichzelf en zijn activiteiten naar een ‘next level’ ontwikkelen en zo een sterke en duurzame bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem leveren. Het plan is erop gericht om de bijzonder brede beroepspraktijk van Richard van Kruysdijk en cultureel ondernemerschap verder te professionaliseren, teneinde meer ruimte en focus voor zijn artistiek-inhoudelijke werk en (meer) bijzondere samenwerkingsprojecten te creëren.

Richard van Kruysdijk

Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

BK-informatie, vakblad voor beeldend kunstenaars, bestaat 40 jaar. Het heeft inmiddels meer dan 1600 oproepen geplaatst voor opdrachten voor kunst in de openbare ruimte. Zo heeft BK-informatie bijgedragen aan ons huidige straatbeeld. Tijd dus voor de Canon Kunst in de Openbare Ruimte. Met een publiekscampagne in huis-aan-huisbladen, een publieksverkiezing van het beste kunstwerk per provincie, een symposium en expositie, worden de belangrijkste kunstwerken in Nederland in het zonnetje gezet, ook die in Brabant. 

Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

Paleis voor Volksvlijt

Het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek (Den Bosch) investeren samen duurzaam in de totstandkoming van nieuwe Volkstheater producties, waarbij het maakproces vertrekt vanuit de verhalen van stadsbewoners. Voor de ontwikkeling van het kernteam, de marketingstrategie, de relatie met samenwerkingspartners en het op vlieghoogte brengen van de organisatie is een impulsbijdrage toegekend.

Paleis voor Volksvlijt

Dansen met de vijand

Roosje Glaser overleefde dankzij haar danstalent de vernietigingskampen tijdens WO II. Zij is een van de 100 Brabantse helden binnen de verhaallijnen waarmee de Provincie Noord-Brabant en ErfgoedBrabant de geschiedenis van bijzondere Brabanders willen vertellen. De Roosje Foundation wil een tentoonstelling laten reizen door Brabant en de rest van Nederland om Roosjes verhaal levend te houden. Onderdeel van de tentoonstelling zijn een educatief pakket en theatervoorstelling gericht op burgerschap en maatschappelijk bewustzijn.

Dansen met de vijand

Make it - Jazz Festival Tilburg

Make It is een nieuw festival in Tilburg met nieuwe muziek voor en van nationaal en internationaal opvallende, jonge, opkomende jazzmusici. Stichting JazzTilburg wil via Make It de stad Tilburg nationaal en internationaal op de kaart zetten als een stad/regio waar nieuwe jazzmusici met nieuwe muziek de kans krijgen om zich te ontwikkelen en presenteren. Middels een bijdrage uit de impulsgelden wil het festival op weg naar de edities 2019-2020 investeren in het versterken van de artistieke en productionele organisatie, en de online en offline zichtbaarheid. 

Make it - Jazz Festival Tilburg

De Link

De Link is een concertorganisatie in Tilburg, opgericht in 1986. Met een programmering volledig gericht op nieuw gecomponeerde muziek in Nederland, heeft Tilburg met De Link iets bijzonders in huis. Bij De Link ontmoeten liefhebbers en professionals elkaar om samen te genieten van avontuurlijke concerten. De komende jaren slaat De Link nieuwe wegen in. De Link streeft ernaar om de unieke positie van de concertserie een grotere exposure te geven door een meer producerende rol op zich te nemen en de organisatie en publieksbenadering verder te professionaliseren. Doel hiervan is een verstevigde inbedding in de culturele infrastructuur voor de lange termijn.

De Link

Wil je meer weten over de subsidie impulsgelden?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code