Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De ongekende kracht van verbeelding

Kunstloc wil zo veel mogelijk mensen in Brabant deel laten nemen aan kunst en cultuur. Wij zijn er voor de culturele sector en werken samen met overheden, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

meld je aan voor onze nieuwsbrief
De ongekende kracht van verbeelding

Cultuurparticipatie

Kunstloc Brabant zet zich in voor een passend en inclusief cultureel aanbod zodat iedereen mee kan doen. Van beoefening van kunst in je vrije tijd tot het inzetten van kunst bij maatschappelijke vraagstukken. We bieden kennis en inspiratie door bijeenkomsten te organiseren, stellen kennisdossiers samen over de actuele thema’s en linken potentiële samenwerkingspartners aan elkaar. 

Cultuureducatie

Kunstloc Brabant ondersteunt het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs bij het vormgeven, professionaliseren en toegankelijk maken van cultuureducatie. Onze adviseurs ondersteunen de intermediairs cultuureducatie bij het uitvoeren van hun functie als schakel tussen de vraag uit het onderwijs en het culturele aanbod in een gemeente. We organiseren trainingen en kennissessies voor diverse cultuurprofessionals in en rondom de school en zetten in op specifieke thema’s als kansengelijkheid. Daarnaast dragen we zorg voor de uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de provincie Noord-Brabant.

Cultureel ondernemerschap

Kunstloc is er voor alle Brabantse kunstenaars en culturele instellingen met ambitie. Onze adviseurs helpen op zakelijk en financieel vlak, op basis van je artistieke profiel. We fungeren als helpdesk, organiseren bijeenkomsten en trainingen, ontwikkelen leerprogramma’s, bieden toegang tot financiering en vergroten het netwerk. We voeren onderzoek uit en analyseren de sector om met actuele kennis direct toepasbaar advies te kunnen geven.

Kunst en samenleving

Kunstloc stimuleert de inzet van de culturele sector bij maatschappelijke vraagstukken en innovatieve oplossingen. We richten ons op het verbeteren van leefbaarheid, duurzaamheid en zorg dankzij kunst. Onze adviseurs delen hun kennis, organiseren netwerkbijeenkomsten, verzorgen trainingen en weten verschillende sectoren, kunstenaars en creatieve denkers met elkaar te verbinden. We helpen en begeleiden overheden en organisaties bij hun opdrachtgeverschap, zodat zij makkelijker makers en creatieve denkers kunnen inschakelen voor hun projecten. En wij maken makers bewust en deskundig om te werken voor andere sectoren.

Talentontwikkeling

Kunstloc zet hoog in op talentontwikkeling in de professionele kunsten in Brabant. Als projectleider van het programma TalentHub Brabant bundelen we onze krachten met de Brabantse professionele kunst- en cultuursector. Dankzij het uitgebreide netwerk van musea, podia, instellingen en betrokken partners en coaches krijgt ieder talent begeleiding en ondersteuning op maat.

Impact, onderzoek en beleid

Kunstloc Brabant helpt provincie en gemeenten bij het uitvoeren en ontwikkelen van onderscheidend en impactvol cultuurbeleid. We coördineren onderzoek, maken inventarisaties en brengen de ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector in de provincie Noord-Brabant in kaart. We laten zien welke impact kunst en cultuur heeft op onze samenleving.

agenda

26 feb. 2024 t/m
01 mei 2024

Voor de klas in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs

zesdaagse training over het speciaal onderwijs

Nieuwe Veste, Breda
27 feb. 2024 t/m
15 mei 2024

ICC-cursus regio West | schooljaar 2023-2024

cursus cultuurcoördinator voor leerkrachten in het primair onderwijs

diverse locaties in de regio
27 feb. 2024

De didactiek van het creatieve proces

tweedaagse training procesgerichte didactiek voor ZZP'ers door Karin Kotte

De Nachtzuster, Tilburg
28 feb. 2024

Helder verwachtingen afstemmen

tweedaagse training: zó wordt een gesprek het begin van een goede samenwerking

De Nachtzuster, Tilburg
01 mrt. 2024

Filmhelpdesk # 3 met Fay Breeman

voor al jouw filmgerelateerde vragen

Lochal, Tilburg
06 mrt. 2024 t/m
23 mei 2024

Basistraining CmK

coaching en gesprekstechnieken voor intermediairs en co-teachers binnen CmK

Tilburg
11 mrt. 2024

Toekomstkijk training

leer werken met deze gesprekstool voor amateurkunstgroepen

Kunstloc Brabant, Tilburg
14 mrt. 2024 t/m
16 mei 2024

Uitvoerende kunstenaars voor de klas

professionaliseer jouw pedagogische en didactische vaardigheden

Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
20 mrt. 2024 t/m
17 apr. 2024

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

driedaagse training voor cultuuraanbieders, intermediairs, leerkrachten en docenten

Willem Twee, 's-Hertogenbosch
20 mrt. 2024

Pedagogisch klassenmanagement en het geven van kunstlessen

de focus gericht op pedagogiek met veel aandacht voor preventie

Nieuwe Veste, Breda

blijf op de hoogte! meld je aan voor onze nieuwsbrief

Inschrijven