Hoe krijgt Het Cultureel Zelfportret betekenis voor jou persoonlijk en voor jouw rol als intermediair? Hoe kun je de mogelijkheden van Het Cultureel Zelfportret verbinden met de ambities en de ontwikkelwensen van scholen?

'Als ik later naar mijn cultureel zelfportret kijk, dan zie ik of ik groot geworden ben.' Maud, groep 3

Tijdens de training werk je met je eigen cultureel zelfportret om vanuit praktische ervaringen het instrument en de waarde ervan binnen De Cultuur Loper te (her)ontdekken en te benoemen. We gebruiken daarnaast praktijkvoorbeelden vanuit lopende De Cultuur Looper trajecten om deze waarde in beeld te brengen. We bespreken Het Cultureel Zelfportret vanuit het geheel van De Cultuur Loper en specifiek vanuit de laatste stappen waarin een school aan hun gewenste betekenisvolle cultuureducatie gaat werken. Wat de leerling maakt en meemaakt, welke betekenis deze leerling benoemt en hoe dit proces van betekenis vorm gaat geven aan de ambities van de school, dat staat centraal in ons gesprek. Het Cultureel Zelfportret is een instrument om die laatste stappen vanuit de gedachte van De Cultuur Loper inhoud te gaan geven samen met de leraren en leerlingen, in een taal die hoort bij de woorden van Maud.

De training wordt verzorgd door Jillis Verbeek en bijgestaan door Kunstloc adviseurs Marlijn en Ingrid.