Wat is Het Cultureel Zelfportret?

Het Cultureel Zelfportret is een digitaal portfolio. Maar het is meer dan alleen een verzamelmap. Het maakt de culturele ontwikkeling zichtbaar en inzichtelijk voor de leraar en de leerling. Bij een culturele lesactiviteit kunnen leerlingen bijvoorbeeld met hun eigen leervraag en binnen eigen niveau bezig zijn. Centraal daarbij staan, net als binnen De Cultuur Loper, de drie competenties cultuureducatie: reflecteren, onderzoeken en creëren.

Het Cultureel Zelfportret op de scholen

De Cultuur Loper scholen die verdieping zoeken en de culturele groei van de leerling zichtbaar willen maken kiezen op een bepaald moment in hun traject bewust voor het inzetten van Het Cultureel Zelfportret. Voorbeelden hiervan zijn bs. Torenschouw in Oosterhout, Basisschool ’t Rendal in Lierop, Kindcentrum Platijn in Best en sg. De Overlaat in Waalwijk.  

Studenten van de Fontys Pabo gebruiken ook Het Cultureel Zelfportret om het gepersonaliseerd leren, dat aansluit bij de leervraag van de student, concreet vorm te geven. Zo raakt de leraar van morgen nu al thuis in Het Cultureel Zelfportret. 

De voordelen van Het Cultureel Zelfportret 

 • Flexibel: inzetbaar op elk moment 

 • Laagdrempelig: een school kan zo groot of klein starten als ze zelf wil 

 • Breed inzetbaar: geschikt voor elke school, ongeacht culturele onderwijsvisie en ambities 

 • Gebruiksvriendelijk: tools nemen leerlingen bij de hand 

 • Veilig: een afgesloten webomgeving 

 • Persoonlijk: elke leerling krijgt een eigen inlog, persoonlijke tijdlijn en zelfportret tijdlijn 

 • Inzichtelijk: de leraar kan persoonlijke notities maken 

 • Ondersteunend: biedt leraar en leerling handvatten om te reflecteren 

 • Opbrengstgericht: toont prestaties van individuele leerlingen en de groep als geheel 

 • Overdraagbaarheid: de leerling neemt zijn Cultureel Zelfportret mee, van PO naar VO 

 • Gebruik van tags: De drie competenties cultuureducatie komen in de taal van de leerling terug in hun tijdlijn gekoppeld aan hun vragen, eigen werk en hun reflectie erop. 

Heb je interesse om te werken met Het Cultureel Zelfportret?

Ben je er als school helemaal klaar voor om je leerlingen te laten werken aan de culturele vaardigheden met het Cultureel Zelfportret? Geef dit dan aan bij je intermediair, of neem contact met mij op.