Cultuureducatie draagt bij aan de culturele groei van leerlingen. Maar hoe draagt het dan bij? Pedagoog Gert Biesta benoemt drie onderwijsdomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Waarbij met name persoonsvorming als aanleiding wordt genomen om tot betekenisvol onderwijs te komen voor de leerling, in die drie domeinen. Cultuureducatie biedt ons unieke mogelijkheden om dit vorm te gaan geven.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. C.G. Jung

Cultuur is een veelbesproken onderwerp. Iedereen komt ermee in aanraking en toch is het nog steeds lastig om de waarde ervan helder te benoemen. De neiging bestaat om de ander te gaan overtuigen en de legitimatie te vinden in iets ‘anders’ dat meer geaccepteerd en concreet lijkt. Zoals bijvoorbeeld; dat muziek de ontwikkeling van de hersenen stimuleert, alsof het luisteren naar de muziek zelf niet volstaat. De intrinsieke waarde van de cultuurbeleving die vaak onbewust is, wordt dan niet expliciet gemaakt. De ervaring zelf reist echter wel met ons mee en markeren momenten in onze persoonlijke ontwikkeling. De associatie en de verbeelding helpen ons daarbij.

Als verbeeldingskracht een spier zou zijn, dan helpt cultuureducatie om deze spier te trainen. Door te kijken naar de verbeelding van anderen en door onze eigen beelden te kunnen zien en daar vorm en betekenis aan te geven. Waarbij betekenis geven niet gaat om ‘wat betekent dit?’ maar ‘wat vraagt dit van mij?’ en ‘wat doet dit met mij?’. Begrijpen alleen is niet genoeg om te komen tot volwassen handelen. Hiervoor is kennis nodig over waarom iets belangrijk is, waarom iets waarheid is voor onszelf, en waarom wij ergens verantwoordelijkheid voor willen nemen. Kennis van betekenis. Ergens om geven komt niet direct voort uit ons begrijpen. Ergens om geven is ergens om willen geven, hier komt gevoel en perspectief bij kijken. Dit is een existentialistische vorm van ‘begrijpen’. Persoon-willen-zijn. Vanuit verlangen, schoonheid. Schoonheid, waarheid, goedheid. 

Cultuureducatie laat je ontdekken wie je bent, hoe je bent en hoe de ander is.

Bijeenkomsten

In een drietal bijeenkomsten willen we met (kunstvak)docenten, intermediairs, cultuurcoördinatoren en adviseurs ontdekken wat de begeleiding binnen cultuureducatie gericht op persoonsvorming betekent voor jezelf, jouw praktijk en voor het begeleiden van leraren, leerlingen of studenten.

De bijeenkomsten zijn op donderdag 14 april, 19 mei en 2 juni van 13:30 tot 17:00 uur.

Brabantse deelnemers betalen €270,- exclusief btw voor deze training. Deelnemers buiten Brabant betalen €450,-. 

Samen ontdekken

In de bijeenkomsten en ook tussen de bijeenkomsten door maken we gebruik van Het Cultureel Zelfportret. Een digitaal portfolio om de culturele groei van studenten en leerlingen zichtbaar te maken en te verdiepen tot betekenisvolle momenten.

Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomsten?

Neem contact met mij op.