Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Inspiratiedag Cultuureducatie

Corona zet de kunst- en cultuursector op z’n kop. Scholen zijn geen veilige, stabiele plekken meer. Nu gaan we weer terug de (werk)vloer op. Maar wat betekent deze pandemie voor de rol van cultuureducatie? Wat is de functie van kunst op school en welke kansen liggen er voor de toekomst?

foto: De Stilte, fotograaf: Rosa Meininger

Op 9 november maken we een ‘pas op de plaats’ om het met elkaar hierover te hebben. We kijken terug- én vooruit tijdens de Inspiratiedag Cultuureducatie. We nodigen je uit om de dag fysiek bij te wonen in Theater Het Speelhuis in Helmond. De dag is gevuld met inspiratie, verbeeldingskracht en ruimte om elkaar te ontmoeten. Alle activiteiten organiseren we binnen de dan geldende maatregelen, maar je kunt ook kiezen voor online deelname.

Deelname aan dit event is gratis. Aanmelden is verplicht. Alle fysieke plaatsen zijn gereserveerd. Om deel te nemen aan de fysieke bijeenkomst moet je een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs tonen. 

Programma

 • 10:00 - 10:30 uur | Inloop

 • 10:30 - 11:00 uur | Voorstelling door Corpo Máquina: Bolistas

 • 11:00 - 11:05 uur | Welkom door Robin Brugman

 • 11:05 - 11:10 uur | In gesprek met Corpo Máquina

 • 11:10 - 12:10 uur | Paneldiscussie onder leiding van Robin Brugman met Marvin Corneille, Corpo Máquina en Astrid Rass

 • 12:10 - 12:30 uur | Voorstelling door Corpo Máquina: Warriors Foot 

 • 12:30 - 13:30 uur | Lunch

 • 13:30 - 15:15 uur | Deelsessies

  • Lezing Merlijn Twaalfhoven, live & livestream

  • Workshop Kunst uit het Vuistje 

  • Workshop Brabant Menu door Theater Artemis en De Stilte 

 • 15:15 - 15:30 uur | Plenaire afsluiting door Robin Brugman

 • 15:30 - 16:00 uur | Borrel

 • 20:00 - 21:00 uur | Lezing Karim Amghar, livestream

De hele dag zijn in het Speelhuis foto's van Tahne Kleijn en een presentatie van Filmhub Zuid te bekijken.

Vanaf 20:00 uur is er een digitaal toetje in de vorm van een online lezing van Karim Amghar.

De inspiratiedag ‘Terug de vloer op – kansen voor kunst in het onderwijs’ wordt georganiseerd door Kunstloc Brabant, CultuurContact en Kunstkwartier Helmond

Bekijk de livestream

De voorstellingen van Corpo Máquina

Corpo Máquina Society brengt een bom van energie naar de inspiratiedag. Hun voorstellingen en projecten ontstaan vanuit een kruisbestuiving van hedendaagse dansstijlen en invloeden van de straat zoals breakdance, free style voetbal en free running. Alles wat zich buiten de muren van het reguliere theater beweegt, brengt Corpo Máquina Society de zaal in en andersom. 

Corona heeft hen veel tijd gebracht om heel goed na te denken over de aanpak. Corpo Máquina werkt vanuit het idee dat kunst een cruciaal onderdeel is van ons ‘mens-zijn’ en dat in ieder mens een danser schuilt. Ze werken heel bewust vanuit Tilburg-Noord, een omgeving met een enorme rijkdom aan culturele achtergronden en tegelijkertijd grote sociaal-economische en persoonlijke ‘struggles’. In Corona-tijd is een wekelijkse buitenschoolse sessie van freestyle voetbal en theater ontstaan met freestyler Nasser El Jackson. Toen het moeilijk werd om met groepen te werken, lukte het Nasser wel om groepen geïnteresseerde jongeren bij elkaar te krijgen. 

Op de inspiratiedag worden fragmenten getoond uit Bolistas en Warrior Foot. Deze voorstellingen zijn voor zowel primair- als voorgezet onderwijs, met een minimum leeftijd van ongeveer 8 jaar.

Meer over Corpo Máquina

Paneldiscussie ‘Terug de vloer op - Kansen voor kunst’

Robin Brugman, adviseur bij Kunstloc Brabant, begeleidt een paneldiscussie waar je als deelnemer actief input voor kunt leveren. Te gast zijn onder meer Astrid Rass (onderwijskundige Kunst & Cultuur) en Marvin Corneille (cultuurcoördinator in het Primair Onderwijs). We gaan met elkaar in gesprek over:

De impact van de coronacrisis op leerlingen en (kunst)docenten

De scholen gingen dicht. De meeste kinderen moesten thuis verder met schoolwerk en docenten boden hun lessen online aan. Welke impact heeft dit? En wat betekent dit voor de rol van kunstdocent?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Dit programma van de rijksoverheid helpt scholen leervertragingen door corona in te halen. Eén van de doelgebieden in het NPO is ‘sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van de leerling’. Kan cultuureducatie hierin een rol spelen?

De veerkracht van de cultuursector

Waar het coronavirus iedereen treft die werkt voor cultuuronderwijs op school of daarbuiten, is er ook veerkracht. Er kwam een stroom aan creativiteit op gang. Leverde dit nieuwe ideeën en inzichten op?

Een interactieve lezing door Merlijn Twaalfhoven

Met een kunstenaarsmindset navigeren door onzekerheid

Deze lezing is ook via de livestream te bekijken.

Scholieren groeien op in een tijd van grote veranderingen en ongekende onzekerheid. Op hun reis naar de toekomst geeft de samenleving hen geen landkaart om op te vertrouwen. Die kaart werd vanouds door onderwijs, kerk, traditie of door de media gevormd. Maar het blijkt: die houvast uit het verleden gaat niet meer op. Onze zekerheden zijn vloeibaar geworden. 

Hoe gaan we daarmee om? Laten we ons verleiden tot schijnzekerheden? Houden we ons krampachtig vast aan waarden en vormen uit het verleden? Of kunnen we het onbekende tegemoet treden met een frisse blik en een open houding? 

Merlijn Twaalfhoven is de oprichter van de Academie voor Onzekerheidsvaardigheid. Hij schreef het boek: Het is aan ons, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. Hij beschrijft hierin hoe onmisbaar een kunstenaarsmindset is bij de grote opgaven van onze tijd. Met ons deelt hij de navigatiekunst die nodig is om een koers te kiezen in een veranderende wereld. We gaan het ook ervaren: in een interactieve performance ontstaat, groeit en ontwikkelt een muziekstuk dat we samen maken. 

Een interactieve lezing door Merlijn Twaalfhoven Een interactieve lezing door Merlijn Twaalfhoven

De workshops

Kunst uit het Vuistje

Grenzeloos lokaal: een workshop over de mogelijkheden van digitaal lesgeven in een wereld die barst van de kunst. (workshop zit vol)

Een hybride klaslokaal kent in wezen geen grenzen. Zeker niet als het op kunstonderwijs aankomt. Samen met je klas bekijk je in levenden lijve een voorstelling in de plaatselijke schouwburg, en met hetzelfde gemak breng je een onlinebezoekje aan een vermaard buitenlands museum. Lesgeven kan overal en de actieve band met leerlingen hoeft niet te stoppen bij de drempel van het traditionele klaslokaal.

Sinds 2017 ontwikkelt Kunst uit het Vuistje digitale ckv-methodes voor vmbo, havo, vwo en tweetalig onderwijs. In die tijd hebben we vanzelfsprekend veel opgestoken van feedback van docenten op de vloer. Tel daarbij op de inzichten die anderhalf jaar corona met bijbehorende lockdowns ons hebben opgeleverd.

Deelnemers aan deze workshop gaan samen met Mieke Ummels en Richard Wering van Kunst uit het Vuistje op onderzoek naar de eindeloze mogelijkheden van hybride lesgeven. We gaan praktisch aan de slag en delen ervaringen, onder het motto ‘nooit genoeg kunst!’

Brabant Menu

Verzorgd door Theater Artemis en de Stilte 

In deze workshop krijg je meer handvatten voor bezoek aan theater- en dansvoorstellingen met je klas. We bespreken verschillende elementen van theater en dans door middel van kleine oefeningen. Hierdoor krijg je inzicht in een aantal keuzes die de theatermaker / choreograaf tijdens het maakproces tegenkomt en hoe vervolgens betekenis kan ontstaan.

De werkvormen zijn ook toe te passen in je eigen klas. We gaan vooral veel kijken naar wat we zelf maken. Zo combineren we receptief vermogen met reflecterend vermogen en zetten daar ons eigen creërend vermogen voor in.

Drie kijkvragen staan steeds centraal: 1. Wat zag je? 2. Wat betekende dat voor jou? / Wat riep dat bij jou op? 3. Hoe weet je dat? / Waaraan zag je dat?

Brabant Menu is een samenwerking van 5 Brabantse gezelschappen (Schippers&VanGucht, philharmonie zuidnederland, Theater Artemis, de Stilte en House of Nouws) die samen zorgen voor een kwalitatief goed en divers podiumkunsten-aanbod voor Brabantse scholen.

Het digitale toetje door Karim Amghar

Deze masterclass gaat over kansen(on)gelijkheid, cultuureducatie als oplossing en de onderwerpen die daaraan raken. Daarbij is het vooral belangrijk dat we gaan voelen in plaats van alleen weten. De onderwerpen die ter sprake komen zijn: 

Het sociale brein vs het cognitieve brein. Sociale pijn vs fysieke pijn. Wat is kansenongelijkheid nou eigenlijk vanuit de ogen van een onderwijzer? 

Hoe uit kansenongelijkheid zich in mijn klas? Wat is de relatie tussen armoede en kansenongelijkheid? Oorzaken kansenongelijkheid (bv armoede, opleidingsniveau ouders, wijk en meer) Gevolgen kansenongelijkheid (ghettovorming, tienermoeders, criminaliteit en meer). Relatie lastige onderwerpen in de klas, culture achterstand en diversiteit & inlcusie. Unconscious Bias. De oplossing (aanpak armoede, aanrijking levensvaardigheden, growth mindset, systeem en tools). Wat kun je de volgende dag meteen toepassen in je klas? 

Karim Amghar is een Nederlandse schrijver voor o.a. de NRC, auteur van o.a. het boek getiteld Van Radicaal Naar Amicaal, programmamaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional en docent. Voor de NTR presenteerde hij in de vierdelige serie: Karim Pakt Zijn Kans over kansenongelijkheid in het onderwijs en presenteerde hij dit jaar verschillende programma’s voor o.a. de NTR. 

Het digitale toetje door Karim Amghar Het digitale toetje door Karim Amghar