De Brabantse gezelschappen voor jeugd de Stilte; Theater Artemis; philharmonie zuidnederland en Schippers&VanGucht hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen naar kwalitatieve voorstellingen te overbruggen. Brabant Menu speelt in op de aangekondigde verzelfstandiging van KunstSelect: een kunstmenu dat onder meer voorstellingsbezoek voor kinderen in het primair onderwijs in Noord-Brabant garandeerde. Met Brabant Menu worden de langdurige relaties met werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie gecontinueerd.

Doorontwikkeling Brabant Menu

Vanuit het vaste geloof dat kunst zich in het centrum van de samenleving moet opstellen en het belang dat Brabant Menu hecht aan het duurzaam ontsluiten van de podiumkunsten voor alle kinderen uit Noord-Brabant, is een impuls aangevraagd. De vier partners publiceerden een manifest waarin hun ambities zijn verwoord.

De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling van Brabant Menu tot een financieel en organisatorisch zelfstandig opererende netwerkorganisatie. Er wordt de komende twee jaar geïnvesteerd in:

  • het aanstellen van een centrale coördinator;
  • deskundigheidsbevordering op maat door middel van het geven van teamtrainingen en workshops op scholen;
  • een website om de zichtbaarheid van Brabant Menu te vergroten; het aanbod te ontsluiten en het educatief materiaal online aan te bieden; 
  • uitbreiden van het netwerk en het vergroten van de afzet van Brabant Menu;
  • onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe formules voor Brabant Menu; zoals een Brabant Menu festival;
  • onderzoek naar openingen om podiumkunstinstellingen van buiten Noord-Brabant toe te voegen aan het aanbod;
  • onderzoek naar aansluiting met andere disciplines (beeldend/film) en sectoren (musea/presentatie instellingen) in de provincie.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover het gezamenlijk verzorgen van een professioneel aanbod dat niet vanzelfsprekend in scholen komt. Ook is ze voldoende overtuigd van de bijdrage van dit project aan de door de aanvrager beoogde ontwikkeling en heeft vertrouwen in de betekenis van dit project voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de gezelschappen geadviseerd in aanloop naar de impulsgeldenaanvraag. De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/041.Het Brabant Menu

Meer weten over Brabant Menu?

Neem contact met mij op.