De Brabantse gezelschappen voor jeugd de Stilte; Theater Artemis; philharmonie zuidnederland en Schippers&VanGucht hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen naar kwalitatieve voorstellingen te overbruggen. Brabant Menu speelt in op de aangekondigde verzelfstandiging van KunstSelect: een kunstmenu dat onder meer voorstellingsbezoek voor kinderen in het primair onderwijs in Noord-Brabant garandeerde. Met Brabant Menu worden de langdurige relaties met werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie gecontinueerd.

Doorontwikkeling Brabant Menu

Vanuit het vaste geloof dat kunst zich in het centrum van de samenleving moet opstellen en het belang dat Brabant Menu hecht aan het duurzaam ontsluiten van de podiumkunsten voor alle kinderen uit Noord-Brabant, is een impuls aangevraagd. De vier partners publiceerden een manifest waarin hun ambities zijn verwoord.

De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling van Brabant Menu tot een financieel en organisatorisch zelfstandig opererende netwerkorganisatie. Er wordt de komende twee jaar geïnvesteerd in:

  • het aanstellen van een centrale coördinator;
  • deskundigheidsbevordering op maat door middel van het geven van teamtrainingen en workshops op scholen;
  • een website om de zichtbaarheid van Brabant Menu te vergroten; het aanbod te ontsluiten en het educatief materiaal online aan te bieden; 
  • uitbreiden van het netwerk en het vergroten van de afzet van Brabant Menu;
  • onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe formules voor Brabant Menu; zoals een Brabant Menu festival;
  • onderzoek naar openingen om podiumkunstinstellingen van buiten Noord-Brabant toe te voegen aan het aanbod;
  • onderzoek naar aansluiting met andere disciplines (beeldend/film) en sectoren (musea/presentatie instellingen) in de provincie.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover het gezamenlijk verzorgen van een professioneel aanbod dat niet vanzelfsprekend in scholen komt. Ook is ze voldoende overtuigd van de bijdrage van dit project aan de door de aanvrager beoogde ontwikkeling en heeft vertrouwen in de betekenis van dit project voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de gezelschappen geadviseerd in aanloop naar de impulsgeldenaanvraag. De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/041.Het Brabant Menu

Meer weten over Brabant Menu?

Neem contact met mij op. 

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand