Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In deze verdiepingsbijeenkomst voor trainers, co-teachers en kunstvakdocenten die werkzaam zijn in het PO of VO, willen we ruimte maken om met elkaar te reflecteren op ‘eigen aanbod’ en hoe daarmee gewerkt wordt in de klas en op de scholen zelf. We kijken daarin naar onszelf, het proces en elkaar. Dit doen we op een artistieke manier, waarbij we ons laten inspireren door het werk van Museworks.

Werkvorm “Werk in Opvoering”

Hoe krijgt ons muzisch perspectief op 'school maken' in het hart gestalte? In de manieren van onderzoekend werken die we hier naar voren halen komen telkens de vier pijlers van ‘school maken’ naar voren: (1) de persoon die instapt (persoonlijke maken), (2) werk dat in co-creatie vorm krijgt (samen maken), (3) kennis die breder is dan cognitie alleen (kennis maken) en (4) de waardewinst in bredere kring (publiek maken).

Doel

Doel van de bijeenkomst is om met elkaar te onderzoeken hoe verdieping te geven aan cultuureducatie in het algemeen en aan de lessen in de klas. Dit doen we steeds door op kunstzinnige wijze te reflecteren op eigen vraagstukken. Marlijn Gelsing, die momenteel studeert aan de HKU master Crossover Creativity, zal vanuit haar betrokkenheid met deze manier van werken de bijeenkomst inleiden.

Aanmelden

Werk jij als trainer, co-teacher of kunstvakdocent met het onderwijs? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen in Het Handvaardigheidslokaal, gevestigd op het terrein van Sectie C, Daalakkersweg 6 in Eindhoven. Het Handvaardigheidslokaal bevindt zich in hal 6 (herkenbaar aan groene ruit/’wieber’ op de hal). 

Na afloop eten we gezamenlijk nog een broodje; bij je inschrijving kun je aangeven of je mee wilt eten. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar je moet je hiervoor wel aanmelden.

Aanmelden