Vrijwel alle Brabantse gemeenten hebben een coalitie-akkoord gepresenteerd. Wat is daar in terecht gekomen over cultuur? Wij namen de bestuursakkoorden van de 12 grotere gemeentes (B5 + M7) door.

De aandacht die in de Brabantse akkoorden besteed wordt aan cultuur loopt sterk uiteen. Eindhoven ruimt maar liefst 8 pagina’s in voor cultuur en evenementen, en vernoemt cultuur ook nog meerdere malen bij paragrafen over andere domeinen. Bergen op Zoom houdt het bij 2 alinea’s waarin niet veel meer wordt aangegeven dan dat de financiële kaders leidend zijn. Eindhoven, Breda en Meijerijstad vermelden dat ze gaan werken aan een nieuwe cultuurvisie, en Eindhoven maakt ook werk van een nachtlevenvisie.

Maatschappelijk belang

In veel bestuursakkoorden wordt het belang van cultuur vermeld voor een levendige vrije tijd en aantrekkelijkheid van een stad. Maar is er ook waardering voor het bredere belang van cultuur, en de rol die kunstenaars en culturele organisaties kunnen spelen in andere domeinen? Tilburg, Den Bosch en Oosterhout benoemen ook het belang van cultuur voor brede welvaart, de sociale basis, of de positieve effecten voor gezondheid en welzijn. Alleen in Eindhoven wordt cultuur ook daadwerkelijk op verschillende plekken buiten de cultuurparagraaf vermeld. Eindhoven ziet een rol voor cultuur en culturele organisaties bij het Eindhovense preventieakkoord, de Brainport agenda, leegstand en gebiedsontwikkeling, en de leefbaarheid van wijken en buurten.

Stedelijke ontwikkeling

Er ligt een flinke bouwopgave voor het hele land, en meerdere Brabantse gemeentes hebben de ambitie om flink te groeien. Helmond en Roosendaal vermelden dat de culturele voorzieningen mee moeten groeien met deze ambitie, al wordt er niet specifiek op ingegaan wat daar voor gedaan gaat worden. Eindhoven vermeldt dat zowel het cultuurbudget als de culturele ruimte mee moeten groeien met de stad. Tilburg wil onderzoeken of kunst en cultuur met een percentageregeling geborgd kunnen worden in de verdere stedelijke ontwikkeling.

Broedplaatsen

Eindhoven, Den Bosch en Breda staan stil bij de mogelijkheden voor broedplaatsen en tijdelijke huisvesting voor makers en creatieve professionals. In Breda lieten jonge makers bij Electron en Pier15 van zich horen voor de verkiezingen, en hun acties hebben effect gehad. Zij worden vermeld als partijen die hun plek in de stad verdiend hebben, en de coalitie neemt zich voor met een actieplan te komen voor de binding van jonge makers, en rijksmiddelen in te zullen zetten voor faciliteiten en broedplaatsen.

In 's-Hertogenbosch komt een gebouw beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van startende makers, waarbij opgemerkt wordt dat de makers zelf verantwoordlijk zijn voor een volgende locatie. Eindhoven gaat onderzoeken hoe de doorstroom en doorontwikkeling bevordert kan worden, zodat er ruimte vrij blijft komen voor instromend talent. De behoefte aan 'rauwe rafelranden' wordt erkend, en meegenomen in de gemeentebrede aanpak voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen.

Rijke Schooldag

Eindhoven, Tilburg, en 's-Hertogenbosch omarmen de Rijke Schooldag. Dit is een nieuw traject van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gelijke Kansen Alliantie. Kansenongelijkheid wordt verkleind door op primair en voortgezet onderwijs aanvullende activiteiten aan te bieden op het gebied van cultuur, sport, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen en bibliotheken.

Eenvoudigere regelingen en andere plannen

Helmond, Breda en Den Bosch zoeken verder naar manieren om het aanvragen en verantwoorden van subsidies te vereenvoudigen. Breda en Tilburg vermelden dat er nog zal worden ingezet op coronaherstel in de cultuur. Den Bosch wil in 2024 een culturele stadspas invoeren, en Helmond gaat deze mogelijkheid ook onderzoeken. Waalwijk en Oss vermelden specifiek hun inzet voor vrijwilligers, en Oss gaat een vrijwilligersloket inrichten.

Lokale lobby

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft Kunstloc samen met LKCA, DOKc en de Kunst van Brabant aandacht besteed aan hoe je lokaal voor cultuur kunt lobbyen. Het is mooi in verschillende coalitieakkoorden deze lokale inzet terug te zien. Hieronder kun je de verschillende bestuursakkoorden vinden. Neem deze goed door, en herinner wanneer nodig je wethouder en raadsleden aan de gemaakte beloftes en ambities.

Vergeet niet nu door te pakken, want ook het aantreden van nieuwe wetshouders en raadsleden is een ideaal moment om je netwerk uit te breiden en te versterken. Bekijk welke wethouder en welke raadsleden cultuur in hun portefeuille hebben. Nodig ze uit om kennis te maken, betrek ze bij je missie en vier ook samen met hen je successen.

Wordt er in het bestuursakkoord vermeld dat er een cultuurvisie opgesteld gaat worden? Zorg dat je hiervan op de hoogte blijft, want dat is weer een ideaal moment om input te leveren voor het cultuurbeleid van jouw gemeente.

Tips en vaardigheden voor een effectieve lobby

B5

Eindhoven
Wethouder Saskia Lammers (GroenLinks)
Bestuursakkoord Samen morgen mooier maken

Breda
Wethouder Marike de Nobel (GroenLinks)
Bestuursakkoord Dichtbij doen, samen sterk vooruit

Tilburg
Wethouder Marcelle Hendrickx (D66)
Bestuursakkoord Meer voor elkaar

Helmond
Wethouder Marita van Lierop (50PLUS)
Bestuursakkoord Een sterker Helmond voor iedereen

’s-Hertogenbosch
Wethouder Mike van der Geld (D66) 
Bestuursakkoord: Onderscheidend 's-Hertogenbosch

M7

Bergen op Zoom
Wethouder Letty Demmers (D66)
Bestuursakkoord: Samen Bergen Verzetten

Meijerijstad
Wethouder Menno Roozendaal (PvdA-GroenLinks)
Bestuursakkoord Thuis in Meijerijstad

Oosterhout
Wethouder: Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks)
Bestuursakkoord De stap vooruit

Oss
Wethouder Dolf Warris (GroenLinks)
Bestuursakkoord Samen Duurzaam Vooruit

Roosendaal
Wethouder Arwen van Gestel (VLP Roosendaal)
Bestuursakkoord Zijn aan zij in een gemeente met ambitie

Waalwijk
Wethouder John van den Hoven (Lokaal Belang)
Bestuursakkoord Samen werken aan de toekomst

Maashorst (herindelingsverkiezingen in 2021)
Wethouder Harold van den Broek (Voor de dorpen)
Bestuursakkoord Samen bouwen we Maashorst

Wat staat er in de coalitieakkoorden van andere Brabantse gemeentes?

We hebben nog niet van alle 56 Brabantse gemeenten de bestuursakkoorden door kunnen pluizen. Ik ben benieuwd wat je is opgevallen in jouw gemeente. Laat het me weten!

Cultuurbeleid