Zet jij kunst in om een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken? Heeft jouw project een sociaal artistieke insteek, zoals community art, buurtcultuur of social design? Of werk jij aan cultuurparticipatie in het sociaal domein? Dan is dit overzicht interessant voor jou! We zetten hieronder een aantal interessante fondsen en subsidiemogelijkheden op een rij. Elk fonds heeft eigen doelen en criteria, sommige hebben een cultureel en andere hebben een artistiek vertrekpunt. Check goed wat bij jouw project past!

Foto: Ilse Wolf

Brabantse mogelijkheden

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant

Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Je kan tot max. € 5.000 (50% van de totale begroting), € 10.000 (50% van totale begroting) of € 25.000 (30% van totale begroting) aanvragen.

Buurtnatuur- en buurtwaterfonds

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Je kan tot max € 10.000 (60% van totaalbegroting) aanvragen.

Impulsgelden provincie Noord-Brabant

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. 

Landelijke mogelijkheden

VSBfonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in de samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen zij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.

Fonds21 (programma Jongeren & maatschappij)

Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Hiertoe steunen we innovatieve en activerende projecten met een positieve insteek, die de ontwikkelingskansen van jongeren tussen 12 en 30 jaar blijvend vergroten. Fonds 21 ondersteunt projecten die inspelen op de uitdagingen van deze tijd. 

Fonds voor Cultuurparticipatie (regeling Samen cultuurmaken)

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Je kunt een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten met een artistiek inhoudelijke invulling, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein. Je kan aanvragen op 3 sporen, tussen 2.500 - 500.000 euro.

BankGiro Loterij Fonds

Gericht op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. Initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek. Die hen aan het denken zetten en hen laat zien dat een andere wereld mogelijk is.

Fonds ZOZ

Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. ZOZ verwijst naar een nog onontdekte pagina vol verhalen. Verhalen die nog niet de voorpagina’s halen, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Het zijn de verhalen die thuishoren en deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Of het gaat om nieuwe verhalen of om oude verhalen in een nieuw en bijzonder jasje, het zijn herkenbare verhalen die je raken of je aan het denken zetten.

ZOZ Academy: Voor nieuwe makers die een initiatief of idee willen testen is er de ZOZ Academy. Jaarlijks worden tien projecten geselecteerd die deel kunnen nemen aan de Academy. Zij krijgen de kans om met begeleiding (o.a. inhoudelijk, marketing of distributie) en een financiële bijdrage van maximaal € 5.000 hun concept uit te werken tot een eerste try-out, pilot of prototype. 

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’), iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’); kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’). Er is ook een categorie ‘vernieuwende bewonersinitiatieven’.

Oranjefonds

Oranjefonds legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. De vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse.

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. 

RCOAK

RCOAK richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst- en cultuurprojecten.

Stichting Sluyterman van Loo

Het doel van Stichting Sluyterman van Loo is het bevorderen van de kwalitieit van  leven van ­kwetsbare ouderen. Kernbegrippen zijn zingeving, waardigheid, autonomie, welbevinden

FNO - Fonds Nuts Ohra

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen.
 

Postcode Loterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen. Je kan aanvragen tussen 500 en 5000 euro.

Univé Buurtfonds

Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die bijdragen aan elkaar helpen, samen risico's voorkomen. Kleinschalig, maar wel met een blijvend effect. 

Lokale mogelijkheden

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden. Informeer daarover eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist.

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren. Enkele voorbeelden van lokale fondsen in Brabant staan hieronder. Heb je aanvullingen? Laat het ons weten!

Stichting Jacques de Leeuw (Tilburg)

Stichting Jacques de Leeuw wenst de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de gemeenschap in Tilburg en directe omstreken te behartigen. In dit kader wil ze kleinschalige projecten en evenementen mede mogelijk maken en een diversiteit aan doelgroepen ondersteunen.

Stichting Bergmansfonds

Een steunfonds voor organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in Tilburg en omgeving die het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden bevorderen uitgaande van het concept Positieve gezondheid. Er moet sprake zijn van een direct effect op een kwetsbare groep mensen in de samenleving van Midden-Brabant (Gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk).

Steun Welzijnsfonds
Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en voormalige gemeente Mierlo. Dit doet zij door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen.. Aanvragen moeten gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid (in de breedste zin van het woord: ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en omgeving waardoor verbinden en bewegen worden bevorderd).

Andere overzichten

Werk jij aan een project met ouderen? Kijk dan hier voor een overzicht van fondsen gericht op ouderen.

Werk jij aan een project in de buurt? De website betrokkenbuurten.nl van het VSBfonds helpt initiatiefnemers bij het doen van een aanvraag voor buurtinitiatieven.

Ook aan de slag?

Neem dan contact met ons op!

We doen ons best dit overzicht volledig en actueel te houden. Mocht er toch iets ontbreken of onjuist zijn, laat het ons dan weten.

Meer weten?

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Heb jij een creatief plan om je buurt mooier of leefbaarder te maken? Gebruik deze flowchart om te zien hoe wij je daarbij kunnen helpen!

Financiering sociaal artistieke projecten

Een overzicht van fondsen en subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten.

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Zoek je financiering voor jouw sociaal-maatschappelijke culturele project? We zetten een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden in de schijnwerpers.

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

De creatieve kracht van kunstenaars voor de wijk

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken... doe je samen met een kunstenaar of social designer! Maar hoe pak je dat aan?

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Oplossingsrichtingen en handvatten voor dialoog om een brug te slaan tussen kunst, zorg en welzijn.

Wanneer is een community art project geslaagd?

En wat heb je daarvoor nodig? Wij doken in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak.

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

De waarde van community art

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Wat werkt en wat levert het op?

Meer impact met wijkprogramma's

Bouw voort op de resultaten en inzichten met het Canvas Wijkprogramma's, en ga van losse projecten naar een samenhangend programma.