Zoek je als maker of organisatie financiering voor jouw sociaal-maatschappelijke culturele project? Dat is niet altijd eenvoudig. Met dit artikel willen we je op weg helpen. Welke subsidiemogelijkheden zijn er en wat past bij jouw project? We zetten een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden in de schijnwerpers.

Vanuit Kunstloc Brabant adviseren we o.a. culturele organisaties, verenigingen en makers over financiering. In dit artikel lees je meer over de subsidiemogelijkheden voor sociaal-maatschappelijke culturele projecten bij Fonds ZOZ, VSBfonds en het Buurtcultuurfonds. Er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds 21, Stichting Doen, Oranjefonds en Janivo Stichting.

Fonds ZOZ & ZOZ Academy

Bied jij als maker een ander perspectief? Vertel je verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen en anderen aan het denken zetten? Dan zijn er wellicht subsidiemogelijkheden voor je project bij Fonds ZOZ. Dit is een Cultuurfonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, met een eigen adviescommissie.

een plek zoeken in een nieuwe cultuur

Een aansprekend voorbeeld is Boys Don’t Cry door Makershuis Tilburg. Deze theatervoorstelling vertelt over de levens van Sajad uit Afghanistan en Aziz uit Guinee. Twee jongens die zichzelf leerden overleven. Elk uit een ander land, elk op een andere manier. Het gaat over koordansen op grenzen, over verdwalen in regels, over Iran en over Nederland, over opbouw én afbreken. Twee vrienden die hun plek zoeken in Nederland. In een nieuwe cultuur met eigen gewoontes.

Boys Don’t Cry heeft in 2019 een projectondersteuning ontvangen van Fonds ZOZ.

een plek zoeken in een nieuwe cultuur

Voor nieuwe makers die een idee willen testen is er het startbudget van de ZOZ Academy. Binnen de Academy staat onderzoek centraal. Met een bijdrage van maximaal €5.000,- en aanvullende inhoudelijke begeleiding krijg je de mogelijkheid om een pilot, test of prototype te ontwikkelen.

Bij dit fonds staat het verhaal en de impact daarvan centraal. Het gaat om culturele projecten die de verschillen tussen mensen overbruggen, vaste denkkaders doorbreken en empathie en begrip stimuleren. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering.

Er wordt ondersteuning geboden aan diverse disciplines, zoals filmmakers, fotografen, theatermakers, schrijvers, muzikanten, nieuwe mediamakers, illustratoren, jongerenwerkers en beeldend kunstenaars.

Meer weten? Kijk op fondszoz.nl of neem contact met op met Robin Vermeulen. De fondsmedewerkers staan altijd open voor een gesprek met makers over hun ideeën.

Fonds ZOZ

VSBfonds

Heb jij een cultureel initiatief waarbij de verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen centraal staat? Dan is misschien het VSBfonds iets voor jou. Dit is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Er zijn mogelijkheden voor culturele instellingen, makers, aanbieders van cultuureducatie en amateurkunstverenigingen.

buurtbewoners wekken dromen tot leven

Een mooi voorbeeld is de FEELFOOD Buurtparade. Samen met buurtbewoners van Tilburg-Noord werden ideeën en dromen tot leven gewekt, meegemaakt en meegespeeld in een project in de eigen wijk, met als eindresultaat een geweldige en betoverende parade. Het was een initiatief van Art-fact Tilburg, servicepunt voor amateurkunst, met artistieke invulling en organisatie van EELT Theatercollectief.

buurtbewoners wekken dromen tot leven
buurtbewoners wekken dromen tot leven

Het gaat om culturele projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Denk aan projecten gericht op het vergroten of verbreden van het publieksbereik of verbetering van de publieksbeleving (programmering, publieksbegeleiding, publieksgerichte (her)inrichting). Of sociaal-maatschappelijke kunstproducties waarbij een producent zelf rechtstreeks met het publiek te maken heeft, zonder afhankelijk te zijn van een podium of andere presenterende instelling. Denk aan community art of documentaires of theaterproducties met een impact campagne. Daarbij is een samenwerking met relevante maatschappelijke partners van belang.

Je moet duidelijk kunnen aantonen wat je bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Het VSBfonds vindt het belangrijk dat het project naast een cultureel ook een maatschappelijk doel heeft waarbij helder geformuleerd is welk effect bij de doelgroep wordt nagestreefd. De beoogde doelgroep moet ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan.

Meer weten? Kijk op vsbfonds.nl of neem contact op met Diana Verwaijen, Josephine Lemmens of Johan van Rooy via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl. De fondsmedewerkers denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Wist je dat de medewerkers van VSBfonds regelmatig bij Kunstloc Brabant in de LocHal aanwezig zijn voor een spreekuur? Je kunt dan kennismaken met de fondsmedewerkers en met hen bespreken of je initiatief in aanmerking komt. Let op: aanmelden is verplicht.

VSBfonds

Buurtcultuurfonds

Heb jij een buurtproject waarbij kunst wordt ingezet om veranderingen in de wijk op gang te brengen? Een artistiek idee dat bijdraagt aan ontmoeting, samenwerken en samenleven? Misschien zijn er dan subsidiemogelijkheden bij het Buurtcultuurfonds. Dit is een regeling van Provincie Noord-Brabant. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

prostitutie als deel van de wijkidentiteit

Het rode licht van Woensel-West is een bijzonder voorbeeld in Eindhoven. Deze ‘krachtwijk’ heeft de afgelopen jaren een flinke transitie doorgemaakt. Op zoek naar wat bewoners met elkaar verbindt brengt Tante Netty met kunstenaars en designers de identiteit van de wijk in beeld. Prostitutie maakt óók wezenlijk onderdeel uit van die identiteit, maar het is wel een gevoelig onderwerp. Driekwart jaar deed social designer Tom Loois onderzoek in de wijk. Hij sprak met wandelaars (de klanten), bewoners, exploitanten en het Legers des Heils en de GGD. Uiteindelijk ving hij zijn ervaringen in een tour door de wijk, inclusief audiocommentaar, een quiz, live poëzie van stadsdichter Jessica Bartels en een blik achter de schermen.

Fotograaf: Gaia van Egmond

prostitutie als deel van de wijkidentiteit

Het gaat om artistieke projecten die zijn ontstaan vanuit een vraag of wens om verandering in de buurt te bewerkstelligen en waarvoor dus aantoonbaar draagvlak is bij wijkbewoners en wijkorganisaties. Daarnaast hebben de projecten een duidelijke strategie om door middel van kunst bij te dragen aan deze vraag of wens. De artistieke kwaliteit moet geborgd zijn.

Initiatiefnemers, opdrachtgevers en partners van buurtcultuurprojecten vinden elkaar op online platform Community Art Brabant. Hier wordt kennis, ervaring en netwerk in community art gedeeld.

Meer weten? Kijk op cultuurfonds.nl/fonds/buurtcultuurfonds-provincie-noord-brabant. Wil je advies bij je planontwikkeling of subsidie aanvraag? Neem contact op met Joosje Duindam van Kunstloc Brabant. Voor vragen over de regeling zelf kun je terecht bij Olga Raaymakers, aanjager Buurtfondsen.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant

Meer weten over financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten?

De adviseurs van Kunstloc denken graag met je mee.

kom meer te weten over financiering

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Zoek je financiering voor jouw sociaal-maatschappelijke culturele project? We zetten een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden in de schijnwerpers.

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Financiering sociaal artistieke projecten

Een overzicht van fondsen en subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten.

Schrijftips voor een krachtig projectplan

Hoe schrijf je een plan dat iedereen kan volgen, waar de artistieke kwaliteit tastbaar in wordt en waar je aansluit bij doelen van jezelf, partners en de financier? Daar willen wij met dit artikel een handje bij helpen.

Formats en tips voor het opstellen van een begroting

Een goede begroting is cruciaal voor het slagen van je plannen. Wij helpen je op weg met een modelbegroting, eenvoudige formats, tips en aandachtspunten.

Zes tips die het aanvragen van subsidie makkelijker maken

Wil je investeren in jouw creatieve idee, project of onderneming? We helpen je graag om je subsidieaanvraag zo makkelijk mogelijk te maken.

Wegwijs in subsidieland

De lijst van subsidiemogelijkheden en fondsen is continu aan verandering onderhevig. Hoe vind je hier je weg? Wij helpen je op pad.

Crowdfunding voor de cultuursector

Inspiratie en tips uit de praktijk voor iedereen die crowdfunding in wil zetten voor amateurkunst, onderwijs en andere culturele projecten.

Wegwijs in de cultuurfinanciering

Subsidies en fondsen liggen voor de hand, maar er is zoveel meer mogelijk! We nemen je mee in de belangrijkste vormen van financiering in de cultuursector.

De kunst van het begroten

Financieren en begroten. Niet het meest favoriete onderwerp van vele cultuurmakers. Onze adviseur Evelien zet 9 tips op een rij die het je iets makkelijker maken.

Veelgestelde vragen over crowdfunding en corona

Antwoord op de meest urgente vragen die op dit moment spelen als je een campagne aan het voeren bent, of als je overweegt om een crowdfunding te starten.

Op weg naar een succesvolle samenwerking

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Lees ons inspiratieboekje vol tips en aandachtspunten voor de cultuursector en het onderwijs.

Van crowdfunding naar crowdbinding

Met crowdfunding creëer je een community van fans rondom jouw project. Hoe behoud je hun betrokkenheid?

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?