Op dit moment loopt er een herhaalonderzoek. Culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers hebben hiervoor per mail een link naar een vragenlijst ontvangen. Vul de vragenlijst in. Hoe meer respondenten, hoe representatiever de uitkomsten, hoe beter wij overheden kunnen informeren over wat de sector nodig heeft voor herstel.

De coronacrisis houdt de samenleving al bijna een jaar bezig. Corona heeft op veel verschillende aspecten van ons dagelijks leven een grote invloed. Zo ook op kunst en cultuur. Voor kunstenaars, culturele organisaties en instellingen heeft de situatie als gevolg van het virus misschien wel de meeste impact. Maar ook is de invloed groot voor iedere Brabander, van jong tot oud, die graag cultuur bezoekt of zelf beoefent. De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben de culturele sector hard geraakt. Maar wat zijn precies de gevolgen voor de sector in Noord-Brabant? En hoe ervaren Brabanders cultuurbezoek en beoefening tijdens de coronacrisis?

De publicatie “Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector” is een tusseneditie van de tweejaarlijkse monitor Waarde van cultuur, waarvan de meest recente editie verscheen in 2020. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van het coronavirus voor de Brabantse cultuursector is door Het PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants, in opdracht van Kunstloc Brabant, nader onderzoek gedaan. Het onderzoek vond plaats van september 2020 tot en met januari 2021. Het vragenlijstonderzoek stond uit in november en het online gesprek via een ‘research community’ is in januari 2021 gevoerd. Dit betekent dat de effecten van de huidige lockdown goeddeels buiten dit onderzoek vallen. Bij het interpreteren van de resultaten is het belangrijk om met dit gegeven rekening te houden.

Een gehavende culturele sector

Gebaseerd op het rapport Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector (Het PON & Telos en Pyrrhula Research; 2021), rapportages van het door Kunstloc Brabant geopende Coronaloket, en informatie en ervaringen vanuit de actuele adviserings- en uitvoeringspraktijk, heeft Kunstloc het advies 'Een gehavende culturele sector' opgesteld. We doen hier 3 aanbevelingen aan het culturele veld, beleidsmakers en overheden:

 1. Zorg voor directe ondersteuning zelfstandigen en betracht coulance voor culturele instellingen;

 2. Richt maatregelen op een duurzaam herstel van de vitaliteit van de Brabantse culturele

  infrastructuur;

 3. Investeer in participatie van jongeren en andere kwetsbare groepen.

We zien ook 5 kansrijke ontwikkelingen in het culturele veld:

 1. Versnelde innovaties met nieuwe productie- en presentatiepraktijken;

 2. Brede erkenning van de betekenis van kunst en cultuur, met name voor welzijn;

 3. Toenemende betrokkenheid van makers en ontwerpers bij maatschappelijke opgaven;

 4. Een versnelde toepassing van digitalisering;

 5. Veranderingsbereidheid door besef van de kwetsbaarheid van de culturele sector in het huidige

  bestel.

Advies Kunstloc Brabant - Een gehavende culturele sector

Meer weten over dit onderzoek?

Neem contact met mij op.