Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Een vorm van erkenning zou je kunnen zeggen. Het nieuwe regeerakkoord noemt cultuur van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij. Een bevestiging dat investeren in cultuur essentieel is om de samenleving te kunnen blijven voorzien van de “verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur”.

Investeren in herstel en groei

De nieuwe regering investeert daarom structureel 170 miljoen in het herstel, vernieuwing en groei van de culturele sector als geheel, de vitaliteit van het culturele ecosysteem, en zijn maatschappelijke betekenis. Het sluit perfect aan bij de wijze waarop we in Brabant al actief samenwerken aan het versterken van het regionale culturele ecosysteem. De thema’s en programma’s die we in Brabant onderscheiden, vinden we ook terug in het regeerakkoord. Zo komt er een herstelplan met aandacht voor de arbeidsmarktpositie van makers en cultureel ondernemerschap, investeert de regering in cultuureducatie en cultuurparticipatie en benoemt expliciet de rol die creativiteit en verbeeldingskracht hebben bij grote maatschappelijke opgaven.

Coalitieakkoord 2021-2025

Schouders er onder

De coalitiepartijen realiseren zich, gezien de inleiding, dat veel van de plannen een lange adem vragen en zowel de overheid, sociale partners en maatschappelijke- en uitvoeringsorganisaties hierin een rol spelen. Daarom worden uitvoeringsorganisaties van de overheid versterkt. Als Kunstloc Brabant zien we in het regeerakkoord tal van aanknopingspunten om de samenwerking te intensiveren. We zetten er graag onze schouders onder.

Meer weten over het versterken van het culturele ecosysteem?

Neem contact met mij op.

Henri blogt

Reactie op het bestuursakkoord

Met het nieuwe bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” richt de coalitie van de provincie de blik op de toekomst. De opgaven zijn niet gering.

5 september 2023
Reactie op het bestuursakkoord

Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Directeur-bestuurder Henri Swinkels schreef een brief aan de formateur van de provincie met belangrijke ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector.

6 juni 2023
Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Aanvullend advies waarin we reflecteren op de betekenis, aansluiting en impact van het beleidskader op de culturele sector.

28 november 2022
Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Herstel, vernieuwing en groei

Staatssecretaris Gunay Uslu schetst hoe het kabinet de culturele sector voorziet van een extra impuls. Wat betekent dit voor Brabant?

24 mei 2022
Herstel, vernieuwing en groei

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Inzet Kunstloc in 2020

Ondanks corona hebben de projecten waar Kunstloc aan werkte doorgang gevonden. Wel zijn de inhoudelijke accenten verschoven.

12 juli 2021
Inzet Kunstloc in 2020

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Afscheid van Chris van Koppen

Bekijk de bijeenkomst Nieuwe Mythes, en lees de toespraak van onze met een Hertog Jan gelauwerde vertrekkend directeur-bestuurder.

5 maart 2021
Afscheid van Chris van Koppen

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020
Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant