Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Een herstart van de culturele sector, nieuwe kansen voor makers, extra aandacht voor jongeren en ondersteuning van de digitale cultuurbeleving. Het zijn ingrediënten van de hoofdlijnenbrief waarin de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gunay Uslu, schetst hoe het kabinet de culturele sector voorziet van een extra impuls. Dit jaar gaat het om €135 miljoen, daarna om €170 miljoen per jaar. Details moeten nog uitgewerkt worden en verschijnen met Prinsjesdag, maar voor het culturele veld voelt deze investering als de lang bepleitte erkenning van het belang van cultuur voor onze samenleving. Henri Swinkels - directeur Kunstloc Brabant - zet alvast de belangrijkste punten (voor Brabant) op een rijtje. 

Naast (her)startsubsidies voor producties van vrije producenten (20 miljoen), het doortrekken van de leen- en investeringsfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen (15 miljoen), is er 19,6 miljoen voor een programma impuls jongerencultuur. De staatssecretaris wil de cultuurdeelname van jongeren ondersteunen met een speciale regeling voor de steden van de G40 (waaronder Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Oss, Eindhoven en Helmond), terwijl kleinere gemeenten een beroep kunnen doen op een extra investering in de regeling Samen Cultuurmaken. Een regeling waarmee we in Brabant al de nodige ervaring hebben opgedaan.

Startende makers

Voor de groep startende cultuurmakers en jonge cultuurprofessionals die door de coronapandemie hun eerste stappen in het culturele veld misliepen, wordt alsnog een kans geboden een podium, presentatie- of werkplek te vinden. Ook krijgen ze de mogelijkheid om een CV, portfolio en professioneel netwerk op te bouwen. Staatssecretaris Uslu stelt daarvoor via de Rijkscultuurfondsen 9,9 miljoen beschikbaar.

Rust en ruimte voor de sector

Het maatregelenpakket is divers. Van ondersteuning van de amateurkunst om het rijke Nederlandse verenigingsleven te ondersteunen tot het versnellen van de digitale transformatie van het culturele veld en de creatieve sector. Het is zeer te waarderen dat de staatssecretaris - om herstel en vernieuwing mogelijk te maken - zoekt naar rust en ruimte voor de sector. Ze sluit daarom zo veel mogelijk aan op de bestaande systematiek en instrumenten, via de cultuurfondsen en bestaande uitvoeringsorganisaties in het cultuurstelsel. Op een door de Raad voor Cultuur voorgestelde verlenging van de subsidieperiode van de basisinfrastructuur komt de staatsecretaris later nog terug.

Lange adem

De staatssecretaris realiseert zich dat dit nog maar het begin is van herstel en dat de Rijksoverheid dit niet alleen kan. Ze roept daarom in haar slotwoord professionals in de culturele en creatieve sector, gemeenten en provincies op om hier vooral gezamenlijk de schouders onder te zetten. Ook dat getuigt van realiteitszin. De schade is groot. Herstel vraagt hoe dan ook om samenwerking en een lange adem.

Lees de volledige hoofdlijnenbrief

Meer weten over de ontwikkeling van cultuurbeleid?

Neem contact met mij op.

Henri blogt

Reactie op het bestuursakkoord

Met het nieuwe bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” richt de coalitie van de provincie de blik op de toekomst. De opgaven zijn niet gering.

5 september 2023
Reactie op het bestuursakkoord

Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Directeur-bestuurder Henri Swinkels schreef een brief aan de formateur van de provincie met belangrijke ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector.

6 juni 2023
Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Aanvullend advies waarin we reflecteren op de betekenis, aansluiting en impact van het beleidskader op de culturele sector.

28 november 2022
Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Herstel, vernieuwing en groei

Staatssecretaris Gunay Uslu schetst hoe het kabinet de culturele sector voorziet van een extra impuls. Wat betekent dit voor Brabant?

24 mei 2022
Herstel, vernieuwing en groei

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Inzet Kunstloc in 2020

Ondanks corona hebben de projecten waar Kunstloc aan werkte doorgang gevonden. Wel zijn de inhoudelijke accenten verschoven.

12 juli 2021
Inzet Kunstloc in 2020

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Afscheid van Chris van Koppen

Bekijk de bijeenkomst Nieuwe Mythes, en lees de toespraak van onze met een Hertog Jan gelauwerde vertrekkend directeur-bestuurder.

5 maart 2021
Afscheid van Chris van Koppen

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020
Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant