Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Als oprichter en artistiek leider van DUKEBOX is Bart van Velzen actief in de urban scene in ‘s-Hertogenbosch. Dankzij ondersteuning vanuit de provincie heeft DUKEBOX de laatste jaren uiteenlopende projecten opgezet waarin zij samenwerken met partners binnen én buiten de urban scene. En DUKEBOX heeft ook een belangrijke platformfunctie waar urban initiatieven en liefhebbers uit heel Brabant samenkomen.  

– Geschreven door Lisa Habets

Hoe staat het met de urban scene en hiphopcultuur in Brabant? 

“Er komt onwijs veel hiphoptalent uit Brabant. Het is bijvoorbeeld opvallend hoeveel Brabanders op de Herman Brood Academie in Utrecht zitten. Maar Brabant heeft ook het grootste aantal skateboardparken in heel Nederland, wat ook iets zegt over de urban cultuur. Ik heb het idee dat de samenwerking van de B5 steden (Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond) hierin uniek is. De bereidwilligheid tot samenwerking is over het algemeen heel erg groot. Hierdoor leren we van elkaar en kunnen we grote stappen zetten.”

Welk imago heeft urban en waar wil DUKEBOX naartoe?

“Voorheen was urban, en met name hiphop, een beetje grimmig. Het deed veel mensen denken aan gangsters en probleemjongeren. Het huidige beeld van urban is heel erg aan het veranderen. Urban kan tegenwoordig van alles zijn, van sport tot kunst. Het wordt steeds meer geaccepteerd en ook ambtenaren vinden urban een prachtige term. Aan de andere kant moeten we oppassen dat het op deze manier geen excuuscultuur wordt. Dat mensen urban naar theaters willen halen, niet vanwege de kwaliteit, maar omdat ze dan iets met zo’n ‘populaire term’ doen. We zijn meer dan allochtone jongeren die zich achtergesteld voelen, maar we zijn ook geen cultuur die geknuffeld hoeft te worden. We zijn een volwassen cultuur.” 

Wat was er de afgelopen vier jaar mogelijk dankzij de meerjarenregeling wat daarvoor moeilijker realiseerbaar was?

“In eerste instantie werkte DUKEBOX op projectbasis in Den Bosch en omstreken. We werkten samen met culturele en sociale organisaties waaronder bijvoorbeeld de Bosch Parade. Maar we konden op dat moment geen initiatieven vanuit de scene zelf realiseren, daar hadden we subsidie voor nodig. De meerjarenregeling was een startschot voor DUKEBOX zoals we nu zijn. DUKEBOX is van een eenmansinitiatief uitgegroeid tot een volwassen stichting met een team en een kundig bestuur. De afgelopen vier jaar hebben we ontzettend veel geleerd van verschillende projectpilots, nu kunnen we deze door ontwikkelen en bestendigen. De financiële ondersteuning maakte het mogelijk om projecten op te zetten vanuit artiesten zelf op provinciaal niveau.

Zijn hier bijzondere projecten en nieuwe samenwerkingen uit voortgekomen?

“We hebben onder andere Vuist opgezet, hiermee zetten we voornamelijk in op talentontwikkeling. Vuist is een tweedaags schrijf- en schetskamp waarbij we illustratoren en designers koppelen aan hiphopmuzikanten zoals beat creators en rappers. Op deze manier ontstaan er tracks, maar ook videoclips en een korte docu. Uiteindelijk gaat het gezelschap op tour langs zalen in de B5 steden met het nieuwe materiaal. Daarnaast zijn we ook BST Connection gestart waar urban dansers van verschillende niveaus deelnemen aan breakdance en tricking workshops en battles.”

Maar we organiseren ook regelmatig netwerkbijeenkomsten waarbij we vooral inzetten op urban talentontwikkeling en versterking van ons provinciaal netwerk. Hierbij werken we samen met skateparken en urban scenes in de B5 steden. Hier komen verschillende initiatieven uit voort zoals masterclasses, sprekers en best practices. Zo sprak onlangs in Den Bosch de wethouder over zijn visie op urban culture.

Wat is de toegevoegde waarde van DUKEBOX voor Brabant?

“Ik denk dat vooral onze platformfunctie heel waardevol is. We zijn geen klassiek productiehuis. Dus we denken niet alleen vanuit producties of projecten, maar we hebben ook een sterke verbindende rol. We zoeken de verbinding met partijen binnen, maar ook juist buiten het culturele veld, om op deze manier een stem te vormen vanuit de urban scene.” 

En, toekomstplannen?

“Het zou mooi zijn als we de huidige provinciale initiatieven kunnen door ontwikkelen naar duurzame trajecten zodat er minder op projectbasis gewerkt hoeft te worden. Op deze manier kunnen talenten zich echt binnen DUKEBOX ontwikkelen en steeds op een ander niveau participeren. Daarnaast willen we de losse projecten meer met elkaar verbinden zodat er een integraal aanbod ontstaat. Bijvoorbeeld een urban weekend dat zowel draait om dansfinales, exposities en Cd-presentaties. We blijven ons aanbod de komende jaren dus zeker verstevigen en uitbreiden!”

Dit artikel maakt deel uit van de artikelenreeks amateurkunst. Lees hier het artikel over deDansPunt: de koepelorganisatie voor de amateurdans in Brabant. En bekijk hier het artikel over koren en muziekverenigingen in Brabant.

Er is een nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant  opengesteld. Aanvragen kunnen tot en met 18 juni worden ingediend. Voor deze subsidieregeling is voor de periode 2021-2024 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met deze regeling zorgt de provincie ervoor dat amateurinstellingen, net als professionele kunsten, meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor verbetering van de kwaliteit van de amateurkunst. Ook draagt het eraan bij dat meer mensen actief kunnen zijn binnen de amateurkunst.   

Kunstloc Brabant is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van een aanvraag. De Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, op basis van het advies van de adviescommissie amateurkunst. Kunstloc monitort en adviseert de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen, en is ten alle tijden ook benaderbaar voor organisaties die geen subsidie krijgen toegekend. 

Lisa Habets

redacteur

amateurkunst

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst en rouw: ‘Herinneringen zorgen ervoor dat een dierbare voortleeft’

Drie makers vertellen hoe ze illustraties en fotografie gebruiken om gevoelens en verhalen rondom rouw uit te drukken.

28 november 2023
Kunst en rouw: ‘Herinneringen zorgen ervoor dat een dierbare voortleeft’

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Blog | Ode aan mijn vereniging

Adviseur Erica Gruyters over de magie van het muziek maken met zo’n 40 andere leden, ook in tijden dat het even wat minder gaat.

23 mei 2023
Blog | Ode aan mijn vereniging

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Een verrijkende ervaring voor kinderen.

31 augustus 2022
Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

De kracht van kunst: 'Mijn handen zetten op het doek wat ik voel en wat ik wil zeggen'

Het derde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

10 februari 2022
De kracht van kunst: 'Mijn handen zetten op het doek wat ik voel en wat ik wil zeggen'

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Checklists, stappenplannen en invuldocumenten die helpen helder te krijgen wat de WBTR voor gevolgen heeft voor jouw stichting of vereniging.

25 juni 2021
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Verbinding tussen jong en oud

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: KRACHTVOER.

11 maart 2021
Verbinding tussen jong en oud

Spreekbuis voor de creatieve ziel

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Ixeg Waxie.

2 maart 2021
Spreekbuis voor de creatieve ziel

Kunst brengt je in het nu

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Beeld-kracht Oisterwijk.

25 februari 2021
Kunst brengt je in het nu

Toneel met een gouden randje

Hoe jongeren hun talenten ontdekken in het Annatheater in Helmond; regisseuse Lavinia Germano en vier jonge spelers delen hun ervaring.

16 februari 2021
Toneel met een gouden randje

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Realistische portretten met een knipoog

Karin Neijenhuis werkt als communicatieadviseur bij de gemeente, maar besteedt een groot deel van haar vrije tijd aan haar passie: schilderen.

8 juni 2020
Realistische portretten met een knipoog

“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

deDansPunt. is de koepelorganisatie voor amateurdans in Brabant en focust op de artistieke kant van dans. Maar hoe pak je dit aan?

12 mei 2020
“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Dukebox maakt een gezamenlijke vuist in brabant

DUKEBOX heeft de laatste jaren uiteenlopende projecten opgezet waarin zij samenwerken met partners binnen én buiten de urban scene.

28 april 2020
Dukebox maakt een gezamenlijke vuist in brabant

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Cultuur en sociaal domein, een uitdagende samenwerking. We kwamen bij elkaar om te sparren over het hoe en waarom. Hoe kunnen we de synergie vergroten? Welke belangen spelen? Wat heb je nodig?

11 maart 2020
Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Een reeks praktische tips van verenigingen met een krachtig bestuur.

23 november 2019
Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Op weg naar een succesvolle samenwerking

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Lees ons inspiratieboekje vol tips en aandachtspunten voor de cultuursector en het onderwijs.

10 oktober 2019
Op weg naar een succesvolle samenwerking

Vrijwilligers werven en behouden

Wie krijg je zo gek om zich in te spannen voor jouw vereniging? In dit artikel geven we 10 tips voor voldoende organisatiekracht.

10 oktober 2019
Vrijwilligers werven en behouden

9 tips om jongeren te bereiken

Jongeren warm maken voor kunst is niet makkelijk. Ga je de investering aan? Benut dan deze tips en kansen.

10 oktober 2019
9 tips om jongeren te bereiken

Korenveld

Er is in Brabant een mooie traditie van koren, maar het voortbestaan hiervan is geen vanzelfsprekendheid. Om ons sterk te maken voor de kwaliteit van de koorzang ondersteunen wij het platform Korenveld.

8 oktober 2019
Korenveld

Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een ecosysteem dat je moet voeden, onderhouden en waarin je gezamenlijk moet investeren. Barbara Brouwers, directeur van Phoenix Cultuur, over de Circle of Talent.

6 februari 2019
Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Ik toon, jij toont, hij toont, wij tonen

In het kader van iktoon spraken we met een lokaal coördinator op het gebied van amateurkunst, en met twee amateurkunstbeoefenaars over hun drijfveren en ambities.

12 juni 2018
Ik toon, jij toont, hij toont, wij tonen

Kweekvijver met jong en muzikaal talent

Wat zijn de drijfveren en toekomstdromen van jonge Brabantse muzikanten?

27 februari 2018
Kweekvijver met jong en muzikaal talent

De plannen van nieuwkomers in de subsidieregeling hedendaagse cultuur

Dit jaar kregen instellingen voor amateurkunst, naast instellingen in de professionele kunst, voor het eerst een provinciale subsidie voor 4 jaar, in plaats van per jaar. Negentien instellingen in de amateurkunst zagen hun subsidieverzoek gehonoreerd. Ook binnen de professionele kunsten zijn nieuwkomers te ontdekken in de subsidieregeling hedendaagse cultuur. Mestmag.nl vroeg naar de plannen van de nieuwkomers.

22 december 2017
De plannen van nieuwkomers in de subsidieregeling hedendaagse cultuur

iktoon

Elk jaar kun jij je in de maand juni laten zien als kunstenaar! Er is van alles mogelijk, de invulling bepaal jijzelf. Bundel je krachten met andere initiatieven en neem contact met ons op.

30 november 2016
iktoon

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant ondersteunt kinderen en jongeren die om financiële redenen niet actief aan kunstbeoefening kunnen doen. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, gaat het fonds samenwerkingen aan met Brabantse gemeenten.

30 november 2016
Jeugdfonds Cultuur Brabant

Dansend Brabant in een wereld vol 'swarming'

Vernieuwingen tonen, mensen verbinden, partners betrekken en meegaan met de tijd: dat is waar koepelorganisatie deDansPunt voor staat.

8 november 2016
Dansend Brabant in een wereld vol 'swarming'

Een vrijdagavond bij de harmonie

Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk - een van de beste harmonieën in Noord-Brabant - viert dit jaar haar 125-jarig bestaan.

14 april 2016
Een vrijdagavond bij de harmonie

Ons dorp nieuw leven inblazen

De muzikale traditie is in Brabant en Limburg al eeuwenlang onverwoestbaar. Harmonie en fanfare horen bij het Zuiden.

14 april 2016
Ons dorp nieuw leven inblazen

Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Sophie de Ruijter deed afgelopen schooljaar onderzoek naar het jeugdlid van een harmonie.

16 september 2015
Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Om te vermenigvuldigen moet je delen

Stel je voor dat jij als amateur-koorzanger samen kunt werken met de Nederlandse top, dat zou toch geweldig zijn?

19 juni 2015
Om te vermenigvuldigen moet je delen

Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Juist door de krimp worden fanfares en harmonieën creatief in het werven van nieuwe leden. In dit artikel noemen we vijf van deze slimme manieren.

10 februari 2015
Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Uniek in Nederland: Stichting Beeldende Vrijetijdskunst

Heel veel mensen hebben geen besef van wat een vrijetijdskunstenaar kan.

28 januari 2015
Uniek in Nederland: Stichting Beeldende Vrijetijdskunst