Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering

Throwback time! De impulsgeldenregeling gaat inmiddels al heel wat jaren mee. Geven de impulsgelden daadwerkelijk een boost aan de carrière, ontwikkeling of samenwerking? Jazeker! Zo zien we bij veel aanvragers dat ze mede dankzij de bijdrage uit de impulsgelden een volgende stap kunnen zetten en bijvoorbeeld een aanvraag kunnen doen bij investeringsfonds Brabant C. In andere gevallen komen makers en culturele organisaties in aanmerking voor meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. We nemen drie inspirerende voorbeelden onder de loep.

Geschreven door Iris van den Boezem

Hoe zat het ook alweer met de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant? De regeling ging in 2013 van start en is bedoeld voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De subsidie impulsgelden helpt makers en culturele instellingen bij het behalen van onder meer groter zakelijk en artistiek succes op de lange termijn. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En hoe zien die successen op de langere termijn er dan precies uit? We namen een kijkje achter de schermen bij drie culturele organisaties die in het verleden gebruik maakten van de impulsgeldenregeling.

Op Mestmag verscheen onlangs ook een vierdelige reeks over de subsidie impulsgelden. In die artikelen vertellen vier verschillende projecthouders waarvoor zij de subsidie impulsgelden inzetten en wat het hen tot nu toe heeft gebracht.

WOO HAH!

Van impulsgelden (2013) naar investeringsfonds Brabant C (2015)

Waar moeten we beginnen over WOO HAH!? Sinds 2018 is het festival niet meer afhankelijk van subsidie, maar voor een eerste boost klopten organisatoren Poppodium 013 en Mojo Concerts aan voor een bijdrage uit de impulsgeldenregeling. In 2015 vertelde programmeur Ruud Lemmen aan Mestmag.nl dat “de missie van WOO HAH! is om Tilburg en Noord-Brabant de place to be te laten zijn voor het beste, meest volledige en nieuwste aanbod in hiphop.” Nu, vier jaar later, kunnen we concluderen dat WOO HAH! daarin dik is geslaagd. Het festival heeft sinds de eerste editie in 2014 – die werd gerealiseerd mede dankzij de subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling – zo’n vlucht genomen dat de Tilburgse Spoorzone al snel te klein werd. Daarnaast staat 013 nu nationaal en internationaal beter bekend als poppodium voor (onder meer) urban muziekstijlen.

Het Brabant C Fonds investeert sinds 2015 in de doorontwikkeling van WOO HAH!: “De internationale top van de hiphop scene wordt door WOO HAH! sinds 2015 naar de Spoorzone in Tilburg gehaald en speelt daarmee niet alleen Tilburg, maar de hele provincie Noord-Brabant in de internationale kijker.” En: “Een urban festival van dit kaliber is een aanwinst voor deze provincie die niet onopgemerkt blijft bij de (inter)nationale media. Zo viel WOO HAH! in de prijzen en won het festival een IJzeren podiumdier voor ‘beste festival’.”

"Vaak starten culturele initiatieven kleinschalig, vanuit passie en gedrevenheid, en vinden ze in de loop der jaren hun weg naar de (inter)nationale top. Het Brabant C Fonds werkt samen met Kunstloc Brabant aan de ontwikkeling van de culturele sector op het gebied van ondernemerschap, financiering en internationalisering. Verschillende makers, festivals en evenementen (zoals EMOVES en Jameszoo) starten met het bestendigen en doorontwikkelen van de interne organisatie via de impulsgelden, waarna nieuwe kansen ontstaan die bij de opdracht van Brabant C passen. Op die manier helpen we de culturele sector met passende financieringsmogelijkheden, die stimuleren om door te groeien en een breed bereik te krijgen."

Frans van Dooremalen, directeur-bestuurder Brabant C, investeringsfonds voor kunst&cultuur van Provincie Noord-Brabant

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar financiering door investeringsfonds Brabant C: Theaterfestival Boulevard, Vitalis WoonZorg Groep, Fabriek Magnifique, Lucas de Man / Stg. Nieuwe Helden (OOG & WOLK), Economia Festival / Baltan Laboratories, LeineRoebana, ekwc, GLOW, So What’s Next? / Muziekgebouw Eindhoven, Breda Photo, The Ruggeds, EMOVES, Jameszoo, Maker Faire, ROBOT LOVE, Theater Artemis, Qanvas (Aus Berlin & Doloris), Festival Circolo, De Stilte.

Panama Pictures

Van impulsgelden (2015) naar meerjarige subsidies van zowel het Fonds Podiumkunsten als van de Provincie Noord-Brabant

Toen Panama Pictures in 2015 een subsidie vanuit de impulsgeldenregeling aanvroeg, timmerde het gezelschap al hard aan de weg. De subsidie moest ze nét die extra boost geven om hun nieuwe, goed uitgedachte strategie uit te voeren. Panama Pictures – een dans-/circusgezelschap dat elk jaar met een eigen avondvullende voorstelling langs landelijke podia reist – zette met de nieuwe strategie vooral in op duurzame relaties met bestaande én nieuwe partners en speelplekken, internationalisering en interne opleiding. Mooi ambities, dus!

"De bijdrage uit de impulsgelden heeft ons net het financiële zetje gegeven om onze ingezette weg succesvol te kunnen vervolgen en nog meer zichtbaarheid en landelijke erkenning te krijgen!"

Mieke Lamar, zakelijk directeur Panama Pictures

De nieuwe strategie die Panama Pictures toen mede dankzij de impulsgelden in kon slaan, levert ook nationaal vertrouwen op. Toen het gezelschap in 2016 een aanvraag voor meerjarige subsidie indiende bij het Fonds Podiumkunsten, beoordeelde de toetsingscommissie hun ondernemerschap als ‘ruim voldoende’. Zo vond de commissie dat Panama Pictures een duidelijke visie heeft op haar positie in het circus- en danslandschap: “Het gezelschap beschrijft helder hoe het werk van Pia Meuthen (artistiek leider & choreograaf, red.) zich verhoudt tot dat van andere dansgezelschappen die circuselementen in hun werk integreren.”

"Ik vind het erg mooi om te zien hoe het werk van Pia Meuthen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Ze heeft haar eigen, pure fysieke taal en haar voorstellingen waarin ze dans en circus samenbrengt weten te verdiepen. Daarnaast heeft ze een artistiek en zakelijk team om zich heen verzameld waar ze op kan bouwen. Ik denk dat de impulsbijdrage voor Panama Pictures heeft uitgepakt waarvoor deze is bedoeld: een investering om groter artistiek en zakelijk succes te behalen in de toekomst."

Marit Oosterom, adviseur podiumkunsten bij Kunstloc Brabant

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar een (meerjarige) bijdrage van een van de rijkscultuurfondsen: Playgrounds Next, Dutch Institute for Food&Design, BioArt Laboratories, TextielMuseum, Onomatopee (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), FoodLabPeel / ZLTO (The Art of Impact), Tilt, Watershed (Letterenfonds), Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek, Kunstpodium T, PARK, SEA Foundation, Design Museum Den Bosch, Breda Photo, Vincent van GoghHuis (Mondriaanfonds), Theaterfestival Boulevard, De Stilte, Theater Artemis, Festival Circolo (Fonds Podiumkunsten).

Club Solo

Van impulsgelden en een kennisvoucher (2014) naar meerjarige subsidies van zowel het Mondriaanfonds als van de Provincie Noord-Brabant

Wat gebeurt er als je tien eigengereide, ondernemende kunstenaars samen in één gebouw zet? Met een beetje geluk ontstaat er dan zoiets als het Bredase Club Solo. Sinds 2013 organiseren ze bijzondere solotentoonstellingen, runnen ze een digitaal platform, is er een kantine met een zogenaamde multiple-galerie, zijn er discussieavonden en is er andere discipline overstijgende randprogrammering, en bovendien schenken aandacht aan kunsteducatie. Eerst met behulp van een kennisvoucher en vervolgens met de subsidie impulsgelden heeft Club Solo de organisatie van stevig fundament voorzien. Zo konden ze zich goed verankeren in de Bredase en Brabantse infrastructuur. Het resultaat is dat het kunstminnend publiek, kunstenaars uit het zogenaamde middensegment en gerenommeerde musea elkaar beter weten te vinden.

"Club Solo heeft binnen de kunstsector in korte tijd een volstrekt eigen positie verworven en kan inmiddels rekenen op landelijke aandacht en erkenning. In de stad Breda manifesteert Club Solo zich bovendien samen met o.a. Witte Rook, Breda Photo en Stedelijk Museum Breda, steeds meer als spreekbuis voor de beeldende kunsten in de stad. Nog steeds hebben Club Solo en Kunstloc Brabant regelmatig contact over de nieuwe ontwikkelingen in de relaties met partners en financiers op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau. Daarnaast is Kunstloc betrokken geweest bij de opzet van de pilot voor het programma voor VO- scholen."

Bas Veldhuizen, adviseur beeldende kunst bij Kunstloc Brabant

Dat werd ook opgepikt door het Mondriaanfonds. Het fonds kende niet voor niets een subsidie voor 2018 en 2019 toe: “Club Solo heeft de voorbije jaren lokaal en regionaal een stevig draagvlak weten te creëren. De aandacht en mogelijkheden voor midcareer kunstenaars in dit programma passen goed bij deze lokale context, maar zorgen ook nationaal voor meerwaarde in het veld van presentatie-instellingen.”

"Een inhoudelijk sterk concept en programma gaan hand in hand met een goed bedrijfsplan en gedegen financieringsmix. Ons besef dat deze factoren noodzakelijk zijn om een initiatief als Club Solo voor de toekomst te bestendigen, moest groeien. De impulsgelden en de begeleiding door Kunstloc zijn in dit leerproces van doorslaggevend belang geweest. Daarnaast legden we met behulp van het kennisvouchertraject het fundament voor de bedrijfsmatige kant onder onze organisatie. Met ondersteuning van de Gemeente Breda en de impulsgelden – als kwalitatieve referenties – heeft Club Solo zich kunnen doorontwikkelen in het traject naar subsidiebijdragen van het Mondriaan Fonds en de Provincie Noord-Brabant."

Anthonie Peeters, zakelijk leider van Club Solo

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar meerjarige ondersteuning door de provincie: Playgrounds, DOCfeed, Tilt, Watershed, TextielMuseum, Baltan Laboratories, BioArt Laboratories, Breda Photo, Vincent van GoghHuis, Powered by TINC, Tg Nomen, DansBrabant.

Impuls voor de cultuursector

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten – om de beroepspraktijk of bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen op artistiek dan wel zakelijk vlak. Zo’n professionaliseringsslag met behulp van de impulsgelden betekent voor sommige aanvragers dat ze dus kunnen doorgroeien naar financiering door investeringsfonds Brabant C, meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls, met erkenning en zichtbaarheid op (inter)nationaal niveau als resultaat.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Dit kun je met de subsidie impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code