Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn in de laatste beoordelingsronde 18 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd voor innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. In totaal is er deze ronde €719.644,00 toegekend. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De subsidieaanvragen van TOEAC, RHIANNIN, Stichting KOP, Stichting Baltan, Stichting KuBra, Brabant Chamber Orchestra, Stichting Speels Collectief, Stichting Het Kader in samenwerking met Van Osch Films, Lonne Gosling, DeLOODS, Achter Gesloten Deuren, MAST Makers, Alienated |Performance Art|, Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Witte Rook, Theater met Tolk en Stichting Cultuurkantine zijn gehonoreerd. Hieronder lees je meer over deze projecten. 

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

TOEAC

Accordeonduo TOEAC, bestaande uit Renée Bekkers en Pieternel Berkers, treedt al ruim 20 jaar op als ambassadeur van het klassiek accordeon. Renée en Pieternel werken regelmatig samen met andere musici en componisten en zoeken samenwerkingen op met kunstenaars van andere disciplines, zoals dans, theater, film en circus. Nu wil het duo met de impulsbijdrage een professionaliseringsslag maken op het gebied van marketing en communicatie en zich inhoudelijk ontwikkelen door de focus te leggen op het zelf componeren van muziek voor nieuwe muziektheatervoorstellingen. 

TOEACTOEAC, fotograaf: S. Wijzenbeek

RHIANNIN

Rianne Wilbers beweegt zich al geruime tijd in de wereld van de klassieke muziek. Door het traject dat zij doorliep binnen MusicHub Brabant realiseerde Rianne zich dat ze toe was aan een nieuwe (artistieke) stap in haar carrière en besloot ze verder te gaan onder de naam RHIANNIN. Onlangs presenteerde RHIANNIN haar eerste EP ‘Bodyless’ bij poppodium Effenaar. Met de bijdrage uit het impulsgeldenprogramma wil RHIANNIN nu onder andere gaan werken aan haar eerste album, ‘Bodylanguage’. Ook wil ze een symbiotische live-performance ontwikkelen waarin muziek, kunst, beweging en digital art samenkomen en samenwerkingen aangaan met andere muzikanten en bands, om zo op termijn meer bekendheid te verwerven en een groter publiek te bereiken.  

RHIANNINRianne Wilbers, door: Gijs Habraken

Stichting KOP

Stichting KOP richt zich op de talentontwikkeling van startende professionele kunstenaars, door hen opdrachten, begeleiding, kennis en relaties aan te bieden. Het samenwerken met partners, uit zowel binnen als buiten het culturele domein, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De afgelopen jaren is er dan ook een rijk netwerk aan makers en partners opgebouwd. Met de bijdrage uit het impulsgeldenprogramma wil KOP de komende twee jaar gaan bouwen aan een platform, met bijbehorende aanbod van activiteiten en diensten door en voor makers en partners. KOP wil dit platform in samenwerking met die makers en partners gaan ontwikkelen, met als doel om een duurzame community te creëren.

Stichting KOPStichting KOP, fotograaf: Joost van der Velden

Stichting Baltan

Met de impulsbijdrage wil Baltan Laboratories haar rol als organisatie voor talentontwikkeling verstevigen. Met het ‘Raise Your Voice’ traject richt het culturele lab zich op het begeleiden, faciliteren en ondersteunen van kunstenaars en ontwerpers die werken aan economische, ecologische, politieke en sociale uitdagingen. Dit doet Baltan met leer- en talentontwikkeling trajecten met kleine groepen, waarbij een indisciplinaire en non-hierarchische methode wordt gehanteerd. Dit betekent dat de achtergrond en expertise van de deelnemers wordt losgelaten en er geen sprake is van hiërarchie tussen de deelnemers en de tutoren. Binnen het Raise Your Voice traject wordt aandacht besteed aan zowel de inhoudelijke ontwikkeling en positionering van de maker als de praktische begeleiding in het opzetten van een professionele praktijk.

Stichting BaltanRaise Your Voice What about our Bodies, fotograaf: Barbara Medo

Stichting KuBra

Stichting KuBra is een samenwerkingsverband van zo’n 140 Brabantse beeldend kunstenaars, die nog geen aansluiting (weten te) vinden in het circuit van commerciële kunstgaleries, presentatie-instellingen en musea. De organisatie is in handen van de kunstenaars zelf, gezamenlijk organiseren zij exposities, cursussen en workshops door heel Brabant. Met de bijdrage uit het impulsgeldenprogramma wil de organisatie een impuls geven aan de verkoop van de kunstwerken van de deelnemers. Daarmee kan niet alleen de kunstenaarspraktijk van de deelnemers worden bestendigd, maar ook de positie van de organisatie zelf. Samen met een marketeer wordt een marketingplan opgezet en wordt vervolgens een team van deelnemers opgeleid om de ingeslagen weg zelfstandig voort te zetten. 

Brabant Chamber Orchestra

Brabant Chamber Orchestra, bestaande uit muzikanten van 16 verschillende nationaliteiten, heeft als doel om de concertervaring in de klassieke muziek te vernieuwen. Door klassieke muziek samen te brengen met hedendaagse muziek, technologie en visuele kunsten, wil het kamerorkest een breed publiek aanspreken. Er worden regelmatig (lokale) kunstenaars van andere disciplines betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de concerten. Brabant Chamber Orchestra ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om op zakelijk vlak stappen te kunnen zetten. Daarmee hoopt het kamerorkest onder andere de ingezette artistieke ontwikkeling te kunnen continueren en een groei van concerten te realiseren. 

Stichting Speels Collectief

Speels Collectief is een theatergezelschap met een niet-normatieve samenstelling. Dit betekent dat mensen die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting in welke vorm dan ook volwaardig deel kunnen uitmaken van het gezelschap. Door middel van inclusieve theatervoorstellingen en het geven van workshops wil Speels Collectief weerstand bieden aan uitsluitingsmechanismes in de kunsten en de maatschappij. De bekendheid en erkenning van de expertise van Speels Collectief is de afgelopen periode gegroeid. De organisatie heeft de ambitie om verder door te groeien tot het expertisecentrum op het terrein van inclusief theater in Brabant en ontvangt een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma om dit te realiseren.

Stichting Speels CollectiefSpeels Collectief, foto: William van der Voort

Stichting Het Kader i.s.m. Van Osch Films

Met de impulsbijdrage wil Stichting Het Kader in samenwerking met Van Osch Films een duurzame impuls geven aan de documentaire- én amateurmuzieksector in de provincie Brabant. Amateurblaasorkesten hebben een groeiende behoefte aan zichtbaarheid en mogelijkheden om zich op een vernieuwende manier te presenteren aan bestaand en nieuw publiek. Om te voorzien in die behoefte worden verschillende orkesten binnen het project ‘Filmmuziek’ uitgenodigd om live vooraf gecomponeerde muziek te spelen bij de documentaires van Brabantse makers. Door het combineren van livemuziek en film wordt er op die manier nieuw publiek gegenereerd voor beide sectoren. 

Lonne Gosling

Lonne Gosling studeerde in 2007 af aan de Academie voor Theater in Tilburg, sindsdien werkt ze als actrice en presentatrice, speelt ze in theaters en op diverse festivals en maakte ze in 2020 haar eerste solovoorstelling. In haar voorstellingen stelt Lonne de moeilijkheid en de zwaarte van het bestaan van de mens met een flinke dosis zwarte humor ter discussie. Ze ontving in 2022 een kennisvoucher, om samen met haar coach haar positionering onder de loep te nemen en een strategie te bepalen voor de toekomst. Met de impulsbijdrage wil Lonne die strategie tot uitvoering brengen en de volgende stappen zetten in haar artistieke en zakelijke ontwikkeling. 

Lonne GoslingLonne Gosling, fotograaf: Anna Perger

DeLOODS

Kunstenaarsinitiatief DeLOODS in Breda is een plek waar kunstenaars vragen over het presenteren vanuit hun eigen praktijk aan de orde kunnen stellen. Het initiatief bevindt zich op het grensvlak tussen onderzoek en presentatie, en wil daarmee inspelen op de behoefte van de hedendaagse kunstpraktijk waarin collectiviteit, samenwerking en de rol van de toeschouwer steeds belangrijker worden. In het pand zijn zowel een expositieruimte als ateliers te vinden, waardoor het bij uitstek een plek is voor onderlinge uitwisseling tussen kunstenaars en andere belangstellenden. Als atelierpand vormt DeLOODS al een kleine community, het initiatief ontvangt de impulsbijdrage om deze uit te breiden naar een gemeenschap van mensen die collectief willen nadenken over en werken aan vragen op het gebied van het presenteren van beeldende kunst.

DeLOODSwerk van Tom Claassen, foto: Kunstenaarsinitiatief DeLOODS

Achter Gesloten Deuren

Annefloor Imhoff en Louise Boitelle zijn samen de drijvende kracht achter dansinitiatief A.G.D. (Achter Gesloten Deuren). Ze hebben de missie om kunst toegankelijk te maken voor iedereen, ook – zoals de naam ‘Achter Gesloten Deuren’ aangeeft – voor mensen in gevangenissen, jeugdinstellingen of zorginstellingen en daardoor geïsoleerd leven van de maatschappij. Dit doen Annefloor en Louise door voorstellingen te spelen en daarna in dialoog te gaan met het publiek, met als doel om een onderlinge verbinding tussen het publiek tot stand te brengen. Met de impulsbijdrage wil Achter Gesloten Deuren haar netwerken uitbouwen, een zelfstandige stichting worden, onderzoek doen naar de benadering van een inclusief publiek en zich op artistiek vlak verder ontwikkelen. 

MAST Makers

MAST Makers is een Tilburgs theatercollectief waarvan Stephan Christiaan Peters en Mats Lodenstijn het hart vormen. Met hun project ‘Diva’s op Stal’ besteden zij aandacht aan grensoverschrijdende situaties binnen de podiumkunsten, met als centrale vraag: hoe maakt de cultuur binnen de wereld van de podiumkunsten het voor sommigen aantrekkelijk en mogelijk en voor anderen juist moeilijk en ingewikkeld om zich erin te bewegen? Naar aanleiding van de groeiende interesse in de voorstelling die Stephan en Mats hierover ontwikkelden in 2022, besloten zij een vervolg te geven aan het project en een contextprogramma rondom de voorstelling te gaan maken. Aan de hand van de impulsbijdrage wil MAST Makers haar zichtbaarheid vergroten, een duurzame relatie opbouwen met haar publiek en een community creëren voor bewustwording over misstanden in de theatersector. 

MAST Makers MAST Makers, fotograaf: Niek Brunninkhuis

Alienated |Performance Art|

Alienated is een interdisciplinair dansgezelschap met wortels in Tilburg, dat dans met circus elementen combineert. Het gezelschap bestaat uit choreograaf, artistiek leider en oprichter Kelly Vanneste en creative producer Martijn Schipper. Kelly heeft Alienated opgericht om haar eigen werk te maken waarbij ze mensen stimuleert om dichter bij hun kern te komen door samen de grenzen van het lichaam te onderzoeken en ervaren. Zij creëert werk waarin haar fascinatie voor het lichaam en objecten centraal staan. Alienated ontvangt een impulsbijdrage om nieuwe artistieke projecten te initiëren, de organisatie te versterken en de zichtbaarheid en bekendheid van het gezelschap te vergroten. Daarmee wil het gezelschap een stevige basis leggen in Brabant om te groeien tot een sterk gezelschap dat een plek inneemt in het lokale, regionale, nationale culturele veld. 

Alienated |Performance Art|Alienated Botanische Tuin, fotograaf: Jurjen Bolsenbroek

Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende

Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende organiseert jaarlijks ‘Kunstsmullen’, een cultureel evenement in de gemeente Heeze-Leende waarbij het landschap centraal staat. In het eerste kwart van de vorige eeuw was Heeze een van de bekendste kunstenaarsdorpen van Nederland. De schilders die er kwamen lieten zich inspireren door de natuur, het landschap rond het dorp en de mensen die er woonden. De historie van de kunstenaars die in de regio hun sporen achterlieten, was voor Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende in 2012 de aanleiding om het initiatief te nemen voor ‘Kunstsmullen’. Inmiddels is ‘Kunstsmullen’ een een begrip in de regio: de laatste editie trok rond de 7000 bezoekers. Nu wil de stichting verder professionaliseren en structurele aanpassingen aanbrengen die tot continuering van kwaliteit en kwantiteit moeten leiden. Hiervoor ontvangt zij een impulsbijdrage. 

Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg ontvangt een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma om in samenwerking met ‘Spaces for Well-Being’ een pilot uit te voeren op de afdeling oncologie. Spaces for Well-Being is een collectief dat op basis van onderzoek ruimtes ontwikkelt die bijdragen aan welzijn. Vanaf 2026 vindt er een grootschalige verbouwing plaats van het gehele ziekenhuis. De pilot op de afdeling oncologie is daarom een mooie kans voor de kunstcommissie van het ETZ om, met het oog op de nieuwbouw, te onderzoeken hoe de omgeving van positieve invloed kan zijn op zowel de patiënten in het ziekenhuis als de medewerkers. En daarmee een visie te ontwikkelen op de wisselwerking tussen kunst en gezondheid en daar draagvlak voor te creëren. 

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuisfoto door: Spaces For Well Being

Witte Rook

Witte Rook is een platform in Breda met een focus op onderzoeks- en participatieprojecten op het gebied van beeldende kunst en actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo voerde Witte Rook de afgelopen jaren al een artistiek onderzoeksprogramma in het Zaartpark te Breda, waarbij onderwerpen zoals rechten en plichten in de openbare ruimte, aandacht voor de omgeving en interactie met de gebruikers van het park centraal stonden. Vanuit de wens om de bijzondere ontmoetingen tussen kunst, kunstenaars en bewoners verder uit te breiden ontstond het idee om dit ook in andere parken te realiseren. Het Wilhelminapark te Breda kwam hierbij in beeld als een van de oudste parken in de stad dat toe was aan herontwikkeling; op verzoek van de dienst cultuur gaf Witte Rook het afgelopen half jaar samen met kunstenaars, bewoners en de gemeente invulling aan een kunstvisie. Met de impulsbijdrage wil Witte Rook een vervolg geven aan dit kunstvisietraject en de doorontwikkeling van het project. 

Witte RookWitte Rook Wilhelminapark Breda (2023), fotograaf: Manuela Porceddu

Theater met Tolk

Theater met Tolk heeft als doel om de Nederlandse theaterwereld open te breken en toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden. Initiatiefnemers Aschwin van Leeuwen en Frank Allard – beide doof vanaf hun geboorte en liefhebbers van podiumkunsten – bezochten voorstellingen, maar merkten dat de verhalen volledig langs hen heen gingen. Dat deed hen besluiten om zelf, samen met een tolk, een theatervoorstelling voor vrienden te organiseren. Het initiatief groeide al snel verder uit en inmiddels geven Aschwin en Frank ook adviezen aan theaters en theatermakers over toegankelijkheid. De afgelopen 5 jaar opereerde het initiatief op vrijwillige basis, echter concludeerden Aschwin en Frank onlangs dat zij de groeiende vraag niet meer kunnen bijbenen. Zij willen daarom met de impulsbijdrage onder andere hun organisatie gaan professionaliseren en missie en visie (door)ontwikkelen. 

Stichting De Cultuurkantine

Met het project Kunstkameraden richt Stichting De Cultuurkantine zich op kinderen en jongeren met diverse (culturele) achtergronden die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Door de inzet van kunst en kunstenaars wil de organisatie deze jongeren in hun kracht zetten en op positieve wijze hun interactie met de maatschappij bevorderen. Binnen het project Kunstkameraden werken professionele kunstenaars en jongeren samen aan een kunstwerk, waarbij de mogelijkheden van deze jongeren centraal staan, niet hun problemen. Met behulp van de impulsbijdrage wil Stichting De Cultuurkantine haar samenwerking met GGz Breburg intensiveren en oudere cliënten (27+) betrekken bij Kunstkameraden. 

Stichting De CultuurkantineCultuurkantine, fotograaf: Pim Evers

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

Impulsgeldenprogramma gestopt na 2023

De Provincie Noord-Brabant is na 2023 gestopt met het impulsgeldenprogramma. In 2023 was de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor subsidie impulsgelden, het is op dit moment niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Lees hier meer over dit besluit. 

Meer weten over financiering of werken aan je beroepsontwikkeling of organisatiegroei?

Wil jij duurzaam werken aan je beroepsontwikkeling of organisatiegroei? Ben je op zoek naar financiering en/of heb je behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee over de mogelijkheden. 

impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code