Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Mestmag.nl was een inspiratieplatform voor kunst en cultuur in Brabant. In de vorm van een magazine en een online platform toonden we de waarde van kunst en cultuur, en lieten we bijzondere en innovatieve kunst en cultuur in Brabant zien. Deze redactionele inzet wordt voortgezet met de Inspiratie-artikelen van Kunstloc.

16 papieren edities

MEST is ontstaan als een kwartjaarlijks magazine waarin de Brabantse uitvoeringsorganisaties Cubiss, Erfgoed Brabant, bkcc en Kunstbalie redactioneel samenwerkten. In mei 2013 verscheen het eerste papieren nummer, en tot 2017 werden er 16 edities uitgebracht en gedistribueerd binnen en buiten Brabant. Met bijzondere inhoud en vormgeving maakten we opvallende kunst en cultuur uit Brabant zichtbaar voor cultuurliefhebbers, voor overheden, bedrijven, fondsen en instellingen, maar nadrukkelijk ook voor mensen die niet automatisch met kunst en cultuur in aanraking komen. We wilden eerst en vooral de maatschappelijke waarde van cultuur tonen. 

Vanaf 2017 werd MEST online voortgezet als het platform MESTmag.nl, waar behalve de redactionele artikelen ook vacatures en oproepen uit de culturele sector werden gedeeld. In 2018 zijn de samenwerkingspartners bkkc en Kunstbalie gefuseerd tot Kunstloc Brabant, en liep de redactionele inbreng van de andere partners sterk terug. 

Omdat het doel van MEST, het tonen van de waarde van cultuur, ook een van de kerndoelen is van Kunstloc, is besloten om vanaf september 2023 MEST niet langer als een apart merk te hanteren. De redactionele inzet wordt wel voortgezet. De inspirerende artikelen verschijnen voortaan op de website en kanalen van Kunstloc.

Lees onze Inspiratie artikelen

Wil jij bijdragen aan een Inspiratie artikel?

Onze Inspiratie artikelen worden geschreven door een enthousiaste groep redacteuren. Wil jij ook schrijven over de ongekende kracht van verbeelding? Of heb je een goed idee voor een inspirerend, verdiepend verhaal? Neem dan contact met ons op!