Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld. Aanvragen kunnen dan worden ingediend. Voor deze vierde paragraaf van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant is voor de periode 2021-2024 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

Met deze regeling, die in 2017 in het leven is geroepen, zorgt de provincie ervoor dat amateurinstellingen, net als professionele kunsten, meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor verbetering van de kwaliteit van de amateurkunst. Ook draagt het eraan bij dat meer mensen actief kunnen zijn binnen de amateurkunst. 

Innovatief

“Elke professional is ooit begonnen als amateur. Amateurkunst is een kweekvijver van onze top, een bron van sociale cohesie en het versterkt en stimuleert creativiteit. Brabant is een innovatieve regio, met veel innovatieve bedrijven. Er is een rechtstreeks verband tussen cultuur en creativiteit/innovatie. Dat moeten we koesteren en waar mogelijk versterken”, stelt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde met Cultuur in portefeuille.

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van de aanvraag. De Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, op basis van het advies van de adviescommissie amateurkunst. Kunstloc monitort en adviseert de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen, en is ten alle tijden ook benaderbaar voor organisaties die geen subidie krijgen toegekend.

kennis & advies - Meerjarige subsidieregeling amateurkunst