Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant ondersteunt innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Belangrijk daarbij zijn samenwerkingsverbanden met andere Brabantse partijen, ook in andere sectoren dan cultuur, en hoe je een rol vervult in de ketens binnen de culturele infrastructuur. 

De volledige aanvraag van deze projecten kun je vinden in het overzicht van aanvragen voor de subsidie impulsgelden in 2021. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Bekijk onze mogelijkheden voor advies en financiering met impulsgelden

Kunst & Co en Compass Uden

Stichting Kunst & Co en Stichting Compass Uden zetten zich samen in voor een structurele en duurzame inbedding van cultuureducatie in de gemeente Maashorst. Met het project Xpress werken de stichtingen samen met het onderwijs om cultuureducatie een vaste basis in de leerplannen te geven. Doordat alle scholen binnen de gemeente met het project bereikt worden, komen alle leerlingen op een bepaald moment in hun schoolcarrière in aanraking met kunst en cultuur. Ook wordt ingezet op buitenschoolse cultuureducatie, door talentontwikkeling te faciliteren en amateurverenigingen te ondersteunen.

Kunst & Co en Compass Uden

Aristoteles Da Silva Mendes

Aristoteles Da Silva Mendes rapt op zijn debuutalbum ‘Never Had Self Care’ over zijn ervaringen met onder meer mentale problematiek, immigratie en integratie. Aristoteles, die is geboren in Angola en op zijn veertiende naar Nederland kwam, zet zich als artiest in voor probleemjongeren en hoopt hen te inspireren en handvatten te bieden door zijn eigen verhaal te vertellen. Met zijn album maakt hij deze onderwerpen bespreekbaar onder zijn jonge doelgroep. Als onderdeel van ‘Never Had Self Care’ brengt Aristoteles onder andere op YouTube een serie uit met de titel ‘Self Care With Aris’, waarin hij bekende Nederlanders uitnodigt om hun favoriete maaltijd te bereiden en in gesprek te gaan over zelfzorg.

Aristoteles Da Silva Mendes

Venusian Collective

Venusian Collective heeft als missie om de schoonheid van het dagelijkse leven zichtbaar te maken, om de relatie tussen de mens en natuur hechter te maken. Het collectief fungeert als platform voor kunstenaars, fotografen, ontwerpers en culturele ondernemers. Met de impulsbijdrage ontwikkelt het collectief zich duurzaam door, worden evenementen georganiseerd, en nieuwe producten ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op textiel. Daarnaast wordt het in 2020 uitgebrachte boek Venusian Kitchen vertaald naar andere talen, en worden zowel online als offline nog meer verhalen gedeeld via hun platform.

foto: Elsbeth Tijssen

Venusian Collective

LudoWic

Thijs Lodewijk, ook wel bekend onder naam de LudoWic, maakt een transitie door van professional in de muziekindustrie naar audiovisueel kunstenaar. Hij heeft al enkele projecten als audiovisueel kunstenaar op zijn naam staan. Hij heeft onder andere de Gaasperdammertunnel in wording hoorbaar gemaakt met een audioprint, en in het project Flux Patterns de passagiersstromen op Eindhoven Airport vertaald in beeld en geluid. Om zich verder te ontwikkelen ontvangt Thijs een bijdrage uit de impulsgelden. Het doel is om onder andere een eigen expositie te realiseren, samenwerkingen verder uit te bouwen, en te starten met de verkoop van zijn beeldende werk.

foto: Ben Houdijk

LudoWic

Ketter&Co

Ketter&Co werkt aan een cyclisch bewustzijn bij studenten, en streeft naar een herwaardering voor vakmanschap en emancipatie van de vakman. Daarvoor worden samenwerkingen aangegaan tussen het mbo, culturele instellingen, ondernemers en landschapsorganisaties. Met de bijdrage uit de impulsgelden gaat Ketter&Co met het project ‘Land&Hand’ haar pijlen richten op de provincie Noord-Brabant – specifiek het SintLucas College. Studenten van het SintLucas College ontwikkelen onder begeleiding van een ontwerper een mobiele kar, gemaakt van materialen en met technieken gerelateerd aan het Brabantse landschap. Deze kar krijgt vervolgens buiten de muren van de school een podium, zoals op theaterfestival De Parade. De organisatie zet in op inbedding van de lesmethodiek binnen het mbo-curriculum op de lange termijn.

Ketter&Co

Frye Ranch

Paardenhouderij Frye Ranch in Someren gaat op natuurinclusieve wijze te werk en richt het landschap van de paardenhouderij zowel esthetisch als functioneel in. Zo wordt er bijgedragen aan de omgevingskwaliteit en het welzijn van mens en dier. Elke Frye, initiatiefneemster van het project, zet de impulsijdrage in om een kunstenaar en een architect bij het landkunstproces te betrekken. Voor agrarische en hippische sectoren is dit project een stimuleren voorbeeld om vanuit een alternatieve context naar landschap te kijken.

Frye Ranch

Lambertus Concerten

De Stichting Lambertus Concerten biedt een podium voor zowel amateurensembles uit Helmond en omgeving als professionele ensembles uit binnen- en buitenland. Door middel van een concertreeks en educatieve en maatschappelijke projecten maakt de stichting klassieke muziek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. Binnen het project ‘Vergeet niet te zingen’ maken bijvoorbeeld basisschoolleerlingen kunstwerken samen met mensen met dementie, die vervolgens als decor dienen voor een uitvoering. Met de impulsbijdrage werkt de stichting aan een duurzame manier om haar activiteiten voort te zetten.

Lambertus Concerten

Het Concreet

Kunstenaarsinitiatief Het Concreet ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden voor een onderzoek naar de verduurzaming van haar positie als experimentele labruimte voor analoge klanken. Als onderdeel van dit onderzoeksstraject realiseert het initiatief residenties en contextprogramma’s, waarin nieuwe domeinen van klank worden onderzocht en daarop wordt gereflecteerd in de vorm van lezingen en presentaties. Daarnaast gaat Het Concreet een samenwerking aan met het Domein voor Kunstkritiek om te werken aan een nieuwe kritiek van klank, en zal er een afsluitende publieksmanifestatie plaatsvinden op Landpark Assisië.

foto: Seye Cadmus

Het Concreet

Darker

Het pop-trio Darker uit Tilburg wil met een crossover van elektronische muziek en performance art een nieuwe markt aanboren en een bredere doelgroep aanspreken. Het muziekcollectief gaat samenwerkingen aan met verschillende makers, om een multidisciplinaire liveshow te ontwikkelen. Videoschermen spelen een belangrijke rol bij het versterken van de belevenis van de muziek, waardoor een innovatieve muziekervaring tot stand komt. Darker deelt de kennis die ze opdoen met dit project door workshops en masterclasses te geven op onderwijsinstellingen en bij jongerencentra en culturele instellingen.

Darker

Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen maakt interactieve installaties en performances met experimentele animatie, die vertoond worden op verschillende festivals, bioscopen, kunstruimtes, musea en openbare ruimtes. De installaties combineren vaak het gebruik van verouderde technologie zoals klassieke computerspellen en celluloid, met innovatieve technologieën zoals sensoren en responsieve input van bezoekers. De rol van het publiek verandert daarbij van toeschouwers tot actieve participanten. Met de impulsbijdrage zet Marieke Verbiesen in op het breder zichtbaar en deelbaar maken van haar werk door het te presenteren op een online platform. Dit platform creëert daarnaast mogelijkheden tot samenwerking met andere kunstenaars, zelfs internationaal. Daarom draagt het ook bij aan de verdieping van het artistieke werk van Verbiesen. Naast het platform zullen ook een publicatie en een documentaire de zichtbaarheid van deze maker vergroten, wat bijdraagt aan de versterking van de zakelijke praktijk.

Marieke Verbiesen

Beholders

Stichting DocsintheCity ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om een industrieprogramma op te zetten bij het documentairefestival Beholders, dat van grote toegevoegde waarde is voor filmmakers op het reeds bestaande festivalprogramma. Daarmee wil de organisatie tijdens het festival ook bijdragen aan kennisopbouw en -uitwisseling tussen makers. Het programma slaat een brug tussen filmopleidingen en andere filmfestivals met competities en prijzen. Filmmakers krijgen bovendien een rol in de totstandkoming van de programmering van het industrieprogramma.

Fotograaf: Tom Keetels

Beholders

New Order of Fashion - NOoF LAB

New Order of Fashion (NOoF) is een internationaal platform dat modetalent van over de hele wereld bij elkaar brengt. Door radicale perspectieven te bieden en experiment en co-creatie te stimuleren, draagt NOoF bij aan de internationale dialoog over een meer duurzame textiel- en mode-industrie. Om bij te dragen aan kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden van ontwerpers op het gebied van mode en textiel, ontwikkelt New Order of Fashion een laboratorium-plek. NOoF LAB is een plek waar jonge talenten gebruik kunnen maken van ruimte, faciliteiten en expertise om hun ideeën onder professionele begeleiding te ontwikkelen. Ontwerpers kunnen zich er richten op het gebruik van post-consumer textiles en het ontwikkelen van hun ambacht, met als doel de ontwikkeling van een meer circulaire mode-industrie. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt in het NOoF LAB een programma neergezet van masterclasses, een maker-designer exchange, video-interviews (craft stories) en tutorials (craft kits). Het NOoF LAB opent in januari 2022.

Fotograaf: Barbara Medo

 

New Order of Fashion - NOoF LAB

Cacaofabriek - CineLive

De Cacaofabriek in Helmond is een culturele plek waar kunst, muziek, film en horeca bij elkaar komen onder één dak. De concertzaal wordt aangepast om deze vaker te kunnen voor het vertonen en streamen van voorstellingen, concerten, films en andere grotere evenementen. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt voor deze CineLive-zaal gewerkt aan nieuw programma en publieksbereik. Om de nieuwe streammogelijkheden maximaal te laten renderen richt Cacaofabriek zich op het ontwikkelen én uitrollen van inhoudelijke programmalijnen. Er wordt publieksonderzoek gedaan om op behoeftes  en wensen van nieuw publiek te inventariseren. De achterban wordt ook blijvend betrokken in een programmaraad. Voor het nieuwe aanbod worden ook nieuwe marketingconcepten ontwikkeld, waarbij inclusiviteit en toegankelijkheid belangrijke aandachtspunten zijn. De Cacaofabriek vervult in het ontwikkelen van de CineLivezaal een pioniersrol, en wil door zorgvuldige documentatie en evaluatie kennisdeling hierover mogelijk maken. Andere Brabantse zalen zijn welkom om bij de Cacaofabriek aan te kloppen voor advies, en er zijn plannen voor een conferentie en presentaties op o.a. Eurosonic.

Cacaofabriek - CineLive

Mies-en-Scène

Mies-en-Scène is een intiatief van theatermaker Michèle Rijzewijk. Sinds 2016 maakt zij sociaal-maatschappelijk documentaire-theater in Eindhoven en omgeving. Niet-acteurs vertellen hun eigen verhalen over hun eigen ervaringen. Authentieker kan het niet. Middels de inzet van theater weet Mies-en-scène onderling begrip in lokale gemeenschappen te bewerkstelligen. De methode die artistiek leider Michèle Rijzewijk ontwikkelde is succesvol gebleken. Daarom wil ze deze breder inzetbaar en overdraagbaar maken. Haar werkwijze bestaat uit het interviewen van mensen uit de buurt, en het daaruit selecteren van verhalen. Die worden samengebracht in een script dat door Michèle of een lokale jonge theatermaker vorm krijgt in een repetitieproces, en resulteert in een kleine reeks voorstellingen. Door coproductie met andere theaters, workshopprojecten op scholen en het delen van de werkwijze met jonge makers, wil Mies-en-scene deze werkwijze verder voet aan de grond laten krijgen in Brabant.

Mies-en-Scène

Meester(s) in Lithografie

Met een bijdrage uit de impulsgelden start het Nederlands Steendrukmuseum een meester-gezelprogramma om het vakmanschap van de steendrukkunst te behouden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het museum tot kenniscentrum op het vlak van lithografie. Gertjan Forrer wordt beschouwd als de laatste meester-steendrukker in Nederland. In 5 decennia als drukker voor kunstenaars in diverse grafische ateliers en drukkerijen heeft hij zijn expertise opgedaan. Deze kennis en kunde is van vitaal belang voor het behoud van dit grafische vakmanschap voor Nederland. In een tweejarig meester-gezelprogramma worden twee leerlingen door Gertjan Forrer opgeleid tot nieuwe meesterdrukkers. Na de opleiding zullen de leerlingen een werkverband met het Nederlands Steendrukmuseum aangaan als onderdeel van het LithoLab. Dit stelt kunstenaars in staat om nieuw werk te blijven maken met deze bijzondere techniek. 

Meester(s) in Lithografie

Switch2Move

Switch2Move is een initiatief van danser Andrew Greenwood. In het project zet hij specifiek in op dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer en Parkinson. Tijdens deze dansinterventies wordt onderzoek uitgevoerd met verschillende universiteiten en zorginstellingen, om het effect ervan aan te tonen voor mensen met de diagnose Alzheimer. Tegelijkertijd wordt er gebouwd aan een community die zich meer in brede zin bezighoudt met ‘active ageing’. Het gaat om mensen en organisaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die door een ziekte nauwelijks of steeds slechter kunnen bewegen. Zo levert Switch2Move een bijdrage aan preventieve gezondheidszorg. Na een periode van pionieren zet Switch2Move de bijdrage uit de impulsgelden in om het effect van het project aan te tonen en nieuwe partners hieraan te verbinden. 

foto: William van der Voort

Switch2Move

Camilla Blue

Camilla Blue werkt samen met Effenaar Smart Venue om augmented reality (AR) onderdeel te maken van haar liveshows. Daarmee geeft zij uitdrukking aan meer zintuiglijke aspecten van haar werk, waardoor de beleving van de muziek voor publiek wordt versterkt. Camilla Blue hoopt hiermee een pioniersrol te kunnen vervullen en een groter publiek te trekken.

Camilla Blue

Ethics

Als filmmaker van documentaires met een maatschappelijk thema weet Jesse van Venrooij hoe films kunnen bijdragen aan kennisdeling en -vermeerdering. Daarom wil Van Venrooij een video-on-demand-platform ontwikkelen, speciaal voor documentairefilms en films met een maatschappelijk relevant thema. De impulsbijdrage is ingezet om een video-on-demand-platform, genaamd Ethics, te ontwikkelen dat qua inhoud inspeelt op een niche, namelijk documentaires en films met en maatschappelijk relevant thema of ethisch dilemma. Het platform is bedoeld als middel om in te zetten ten behoeve van kennisontwikkeling en -deling binnen maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Ook moet het platform in de toekomst ruimte bieden voor de ontwikkeling van jong filmtalent. Op ons platform MEST lees je in een uitgebreid interview met Jesse meer over zijn werk en zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Foto: Mahmoud Shekesa

Ethics

Dutch Invertuals

Dutch Invertuals is een designcollectief dat vanuit een kern in Eindhoven werkt met een internationaal netwerk van meer dan 90 individuele ontwerpers uit verschillende designdisciplines. Het collectief richt zich op design als transformatief middel voor grote maatschappelijke vraagstukken en heeft bekendheid gekregen door jaarlijkse exposities in speculatief design op nationale en internationale beurzen. Tijdens de coronacrisis, waar bijna alle designevents wegvielen, ervaarde Dutch Invertuals de beperkingen van dit profiel. Met ondersteuning van de impulsgelden bouwt het collectief aan een digitale omgeving waarmee jaarrond aanbod ontsloten kan worden en kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan kan worden gevaloriseerd. Hiermee wil Dutch Invertuals werken aan verdere professionalisering en een toekomstbestendige organisatie.

Dutch Invertuals

Dock Zuid

Dock Zuid is een muzikale werkplaats, een fysieke locatie waarin creatie, inspiratie en ondernemen centraal staan. Dock Zuid biedt een plek aan een selecte groep van gevestigde, muzikale makers die in de regio wonen en zich verbinden aan de stad Breda. De makers kenmerken zich door een (inter)nationaal werkveld en door het ontwikkelen van muziek met een sterk persoonlijke drijfveer en signatuur. Met behulp van de impulsbijdrage ontwikkelt Dock Zuid haar organisatie. Met een nieuw organisatiemodel binnen een coöperatieve vereniging krijgen de huurders meer inspraak. De organisatie maakt een groei door wat betreft ruimte en het aantal residerende organisaties. Ook worden er nieuwe domein-overstijgende samenwerkingen opgezet. Een nieuw aangestelde kwartiermaker onderzoekt en realiseert deze ambities. Daardoor kan een nog grotere toegevoegde waarde gerealiseerd worden voor de organisatie binnen de Brabantse muziek-scene, en extra waarde toegevoegd worden voor de afzonderlijke huurders.

Dock Zuid

Breda Botanique

Filmhuis Breda organiseert maandelijks succesvolle filmavonden, waar arthouse-films worden gedraaid en diners worden geserveerd. Deze avonden vragen om meer en daarom werkt de stichting aan de ontwikkeling van een filmhuis met vaste locatie: Breda Botanique. In de aanloop daarnaartoe zet Filmhuis Breda een kwartiermaker in om het filmhuis in te bedden in stad en relevante samenwerkingen aan te gaan. 

Breda Botanique

Huis73 - Digitaal atelier

Bij Huis73 in 's-Hertogenbosch zijn er werkplaatsen voor beeldende kunsten, keramiek, dans, theater en muziek. Met het Digitaal Atelier wordt daar een artistieke werkplaats met middelen en technologieën van de 21ste eeuw aan toegevoegd. Het Digitaal Atelier is een creatieve plek met een activiteitenprogramma in Huis73 en in de regiobibliotheken. Jong en oud kan hier experimenteren met analoge electronica tot aan digitale software en alles daar tussenin. Denk aan robotica, VR technologie, programmeren, microcontrollers, 3d-printen en deze gebruiken voor creatieve toepassingen. De impulsbijdrage zet Huis73 in om het digitaal atelier inhoudelijk te verdiepen en te bestendigen binnen de organisatie. Met de inzet van een projectleider, kunstenaars en vrijwilligers met kennis op digitaal vlak wordt het digitaal atelier versterkt. Daarnaast zal het atelier gaan reizen, zodat het ook wordt ingebed in de omgeving en buiten de muren van Huis73.

Huis73 - Digitaal atelier

Oss Cultureel

Afgelopen 20 jaar is Oss Cultureel uitgegroeid tot een succesvolle theaterorganisatie. Met de impulsbijdrage wil Oss Cultureel zich ontwikkelen tot een meer vraaggerichte theaterorganisatie welke actief inspeelt op de lokale samenleving en haar verhalen. Dat doet zij middels versterking van het betrokken team en het ontwikkelen van de community-functie. Daarnaast zet Oss Cultureel zich in voor het intensiveren van bestaande én aangaan nieuwe samenwerkingsverbanden met culturele en maatschappelijke partijen.

Foto: Cultuurklunen, gemaakt door Van Assendelft Fotografie.

Oss Cultureel

Sectie-C

Sectie-C is een van de grootste creatieve broedplaatsen in Brabant, waar ruim 250 kunstenaars, vormgevers en ambachtslieden hun werkplaatsen huisvesten. Jaarlijks worden tijdens de Dutch Design Week zeer succesvol ontwerpers op Sectie C uitgelicht. De behoefte van andere disciplines op het terrein groeit om voor hen vergelijkbare aandacht te realiseren. Daarbij heeft de nieuwe eigenaar, die het terrein in 2019 kocht, aangegeven samenwerking met de Stichting Sectie-C aan te willen gaan om de broedplaats te behouden en verder uit te bouwen. Met de impulsbijdrage wil Sectie-C een kick-start maken met een jaarrond interdisciplinair cultureel programma, om de locatie te positioneren als verbindende cultuurplek en bij te dragen aan de zichtbaarheid van de makers. 

Sectie-C

Onomatopee

Onomatopee is een eigenzinnig hedendaags platform voor kunst, vormgeving (design) en literatuur. Ze bespeelt een projectruimte, uitgeverij en public cultural meeting space in Eindhoven waar tentoonstellingen, publicaties en evenementen worden geïnitieerd, geproduceerd en gedeeld met lokaal, regionaal en internationaal publiek. Met een bijdrage uit de impulsgelden investeert Onomatopee in fondsenwerving, verbreding van de financieringsmix, impact, marketing en communicatie, en talentontwikkeling. Onomatopee vergroot haar zichtbaarheid en bereik als uitgeverij en platform, en deelt als kennispartner haar kennis met de culturele sector in Brabant en daarbuiten. Zodat de jarenlange expertise, kennis en inhoud die op dit moment huist binnen Onomatopee – op het gebied van publicaties, programma en presentatie – ook buiten haar deuren kan resoneren en een betekenisvolle en verbindende rol kan vervullen binnen de Brabantse cultuursector.

Onomatopee

#YouToo

Anne Ligtenberg en Mats Horbach richten zich op design in het sociale domein. Met hun ontwerpstudio’s hebben zij als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten en bij te dragen aan de vermenselijking van de maatschappij. Door de jaren heen hebben Anne en Mats een bottom-up design-methodiek, ‘wisdom of the crowd’, ontwikkeld. Hiermee worden met behulp van beeldende elementen en in nauwe samenwerking met de gebruikers, abstracte sociale vraagstukken bespreekbaar gemaakt. De impulsbijdrage voor het project #YouToo wordt ingezet om hun methodiek te verfijnen, uit te bouwen en inzichtelijk te maken voor anderen. Parallel hieraan gaan ze een businessplan ontwikkelen voor de herpositionering van hun studio’s.  

#YouToo

Tante Netty

Tante Netty startte tien jaar geleden met het inzetten van social design om bij te dragen aan de verbetering van de sociale cohesie binnen Eindhovense wijk Woensel-West. Deze methodiek willen ze ook in andere wijken inzetten, en deelbaar maken. Daarom zet Tante Netty de impulsbijdrage in om een werkboek en impacttool te ontwikkelen. Met het werkboek worden Tante Netty’s impact en gerealiseerde projecten zichtbaar en de impacttool maakt de methodologie van Tante Netty inzichtelijk. Beide kunnen als tool en kennisinstrument ingezet worden door andere social designers en organisaties in het veld en dienen als middelen om nieuwe opdrachtgevers aan Tante Netty te verbinden

Tante Netty

Annatheater

Het Annatheater ontvangt een bijdrage voor het bestendigen van de organisatie door het ontwikkelen van een toekomstbestendig verdienmodel, onder meer door samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke partijen en andere theaterorganisaties. Op dit moment is het Annatheater voor een belangrijk deel afhankelijk van inkomsten uit de zaalverhuur. Op verschillende manieren wordt er geinvesteerd in de groei van de Jeugdtheaterschool. Met de impulsgelden wordt het cultureel ondernemerschap versterkt, nieuwe docenten aangetrokken, en het aanbod uitgebreid. Nieuwe leerlingen worden geworven met inspirerende projecten zoals Anna Open en Op de planken met Anna. De samenwerkingen met armoedebestrijdingsorganisaties worden uitgebreid om de Jeugdtheaterschool nog toegankelijker te maken voor kinderen waarvoor de drempel nu te hoog is. 

Annatheater

Electron

Broedplaats Electron, gevestigd in een voormalige Bredase fabriek, is een creatieve community waar ruim 70 beeldmakers werken in en rond 30 ateliers. In het complex bevinden zich tevens werkplaatsen, event ruimtes en publieksruimte MotMot Gallery. Nu de gebiedsontwikkeling rond Electron in een stroomversnelling komt, wil de coördinerende organisatie, Stichting Beeldmakers Breda, de broedplaats door-ontwikkelen met een duurzame vastgoedexploitatie passend binnen het gebiedsprofiel en stedelijke randvoorwaarden. Met de impulsbijdrage gaat Electron een professionaliseringsslag maken waarmee de broedplaats zich steviger positioneert binnen het stakeholdersveld en waarmee het team wordt versterkt met benodigde vaardigheden en competenties.

Foto: Frank Bouwkamp

Electron

Podium C - Bomen over bomen

Podium C ziet het als taak om kunstenaars en social designers en de juiste veranderopgaves met elkaar te verbinden. Met het oog op de klimaatdoelstellingen wordt het idee om bomen te planten breed gedragen. Toch verloopt dit proces niet zo soepel als gewenst en noodzakelijk is. Kunstenaars kunnen het bewustzijn om nut en noodzaak van bomen planten te vergroten. Om deelnemers actief aan het planten te krijgen en in te voeren in het nut van bomen en struiken hebben vormgevers Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen een aantal excursies ontwikkeld. Fenomenen, gebruiken en verhalen die horen bij het aanplanten van bomen, vormen hiervoor de aanleiding. Iedere excursie haakt in op een bijzonder facet en opent je ogen voor een belangrijke hoeveelheid ‘restruimte’ waarin aangeplant kan worden. Voor elke plantactie wordt een excursie ontwikkeld en een toegewijde gids uitgenodigd. Door burgers, beleidsmakers en belanghebbenden deel uit te laten maken van het aanplantproces en te informeren over kansen en rechten, maak je ze mede-eigenaar.

Podium C - Bomen over bomen

Kirsten van Teijn

Kirsten van Teijn is in 2013 afgestudeerd als zelfstandig theatermaker aan de Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch en won in datzelfde jaar zowel de jury-, publieks-als persoonlijkheidsprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. Met haar frisse manier van werken en denken weet ze naast het cabaretpubliek ook de soms moeilijk bereikbare jongvolwassenen aan zich te binden. Kirsten wil haar maatschappelijke impact vergroten door met haar publiek in dialoog te gaan over de thema’s gender, seksualiteit en identiteit. Dat gesprek gaat over ‘nieuwe vrijheid’ bereiken, specifiek over vrijheid van denken en handelen in de liefde. Ze neemt haar publiek mee in het maakproces van de voorstelling (S)experiment, en blijft ook voor en na de voorstelling in gesprek via een contextprogramma. Geïnteresseerd publiek wordt niet beschouwd als passieve afnemer van de voorstellingen, maar als betrokkene en partner bij het creëren van bijzondere ontmoetingen. Dit draagt ook bij aan het steviger profileren en positioneren van Kirsten van Teijn als merk.

Kirsten van Teijn

Nabuurs&VanDoorn

Het Eindhovense kunstenaarsduo Nabuurs&VanDoorn gebruikt de bijdrage uit de impulsgelden om het internationale netwerk uit te breiden en bestaande relaties te verduurzamen. Om hun beroepspraktijk te ontwikkelen, onderzoeken ze de kansen om de toekomstige samenwerkingen meer te gelde te maken. De opgedane kennis delen ze met een nieuwe generatie kunstenaars.

Nabuurs&VanDoorn

Festival Op de Grens

Festival Op de Grens is een jaarlijks nazomerfestival in Roosendaal, een festival zoals West-Brabant nog niet kende. Waar (startende) lokale makers een podium krijgen om het publiek te bespelen, inspireren en prikkelen met hun scherpe en creatieve blik op actuele thema’s. Het festival is een broedplaats voor jonge, talentvolle makers. Artistieke kwaliteit, inclusie en diversiteit zijn belangrijke speerpunten. Met de impulsbijdrage wordt het festival in staat gesteld haar artistieke visie en profilering te verdiepen en haar publieksbereik te verbreden en te vergroten. Met het uitwerken van een goede marketingstrategie wordt een grote stap gezet in het verbreden en het vergroten van het publieksbereik. Vervolgens worden de marketingactiviteiten in de begroting doorvertaald.

Festival Op de Grens

Wil je meer weten over de subsidie impulsgelden?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code