Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kunstloc Brabant start in samenwerking met Jillis Verbeek van TOEVAL GEZOCHT een leeratelier voor professionalisering van kunstvakdocenten en leraren. De creativiteit en de eigen kracht van de leerlingen zijn de focus. Kunst als bron en strategie voor hoe kinderen leren.

Een impuls in betekenisvolle cultuureducatie, waarmee basisscholen hun leerlingen gelijke kansen kunnen bieden in het onderzoeken, ontdekken en uitdrukken van hun eigen verhaal. Hoe kunnen kunstvakdocenten in samenwerking met de leraren de kinderen optimaal hun eigen creativiteit laten inzetten? De onderwerpen die hen bezighouden met hun verbeelding laten onderzoeken? Hoe kunnen kunstvakdocenten en leraren zich hierin professionaliseren, zodat het leidt tot een duurzame ontwikkeling? Dat zijn vragen die een gezamenlijk startpunt in de praktijk in beeld brengen voor een leertraject waarin de deelnemers elkaar steeds voeden en verder brengen in die gewenste verandering en borging.

10956

Hoe ziet het leeratelier eruit?

Het professionaliseringstraject is verdeeld in twee fases. Het gehele traject van het Leeratelier bestaat uit 13 bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten door geeft de praktijk steeds de voortgang aan die professionalisering, met tussentijds mogelijke coaching en advies van de begeleiders.

Fase 1

Drie bijeenkomsten in de eerste helft van 2022.

Het doel van deze drie bijeenkomsten is met alle deelnemers gezamenlijk nadenken over de vragen die leven, de context op de scholen die nodig is voor goede en leerzame experimenten. Onderzoek inzetten als basis voor het leeratelier: onderzoek naar de onderwijsvisie, de context, het kindbeeld en de samenwerking tussen kunstvakdocent en leraar. Input vanuit de pedagogische benadering van Reggio Emilia geven de basisconcepten waar ze mee gaan werken steeds een heel rijk kader. Op basis van wat naar voren komt, kiezen de deelnemers de onderwerpen voor de tien bijeenkomsten die in het schooljaar 2022 – 2023 worden geagendeerd.

Fase 2

Tien bijeenkomsten in het schooljaar 2022-2023

Iedere bijeenkomst wordt gehouden op één van de deelnemende scholen en bestaat globaal uit drie onderdelen:

 1. Inbreng vanuit een van de teams van een gedocumenteerd praktijkvoorbeeld en gezamenlijke reflectie hierop
 2. Theoretische input vanuit TOEVAL GEZOCHT aansluitend op het praktijkvoorbeeld.
 3. Vragen die door de deelnemers worden ingebracht en voorbereid.

Deelnemers van het leeratelier kunnen op de website van TOEVAL GEZOCHT documentatie en reflectie uploaden en delen met elkaar.

Deelnemers eerste traject

Op 16 maart, 20 april en 18 mei2 022 starten deze drie Brabantse basisscholen met het eerste leeratelier:

 • Marco Polo-school in Bergen op Zoom
  Leraren Annelien van Eekelen en Esther van Deurse, kunstvakdocent Floor de Groot.
 • Basisschool Jeanne d’Arc in Tilburg
  Leraren Jolanda van Poppel en Tessa van den Berg en kunstvakdocent: Mirte van Beusekom.
 • Basisschool De Schittering in Oudenbosch
  Leraren zijn nog niet vastgesteld, kunstvakdocent: Anneke Wijn.

Interesse om deel te nemen aan het leeratelier?

In schooljaar 2022-2023 start bij voldoende belangstelling een tweede ronde van het leeratelier ‘Kunst als een manier van leren’. Interesse? Neem contact op met je intermediair of met mij.